Основними напрямами діяльності відділу є:

 • забезпечення курортної галузі новими науково-практичними, організаційно-методичними рекомендаціями та документами для покращення функціонування санаторно-курортних та лікувально-оздоровчих установ;
 • ведення Реєстру санаторно-курортних закладів України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості і форми власності;
 • розробка єдиних критеріїв ефективності санаторно-курортного відновлювального лікування на підставі уніфікованих технологій з позицій доказової медицини;
 • інформаційне забезпечення відповідно до сучасних методичного та методологічного рівнів, яке дозволяє ефективно впливати на розвиток інноваційних процесів при виконанні НДР науковцями інституту і гарантує правовий захист наукових розробок;
 • організація та проведення наукових форумів (конференцій, семінарів, симпозіумів тощо), лекційно-виїзних семінарів з питань медичної реабілітації, курортології та фізіотерапії;
 • здійснення редакційної діяльності щодо видання методичних, інформаційних матеріалів та науково-практичного журналу «Медична реабілітація, курортологія та фізіотерапія».

Основні розробки, що реалізовані:

  Розроблено уніфікована нормативно-правова документація і технологія її використання та стандарти санаторно-курортного лікування найбільш розповсюджених захворювань для реабілітаційних відділень ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» (2003)
 • Розроблено організаційно-методичні принципи відновлювального лікування за умов санаторію, розробка сучасної системи управління санаторно-курортним комплексом України (2004-2006)
 • Опрацьовано концепція розвитку санаторно-курортних закладів МОЗ України та удосконалення організації медичної допомоги з питань фізіотерапії, курортології та медичної реабілітації (2007 – 2009)
 • Розроблено проект Концепції розвитку санаторно-курортних закладів МОЗ України в сучасних умовах. Особливу увагу приділено удосконаленню існуючої нормативної бази, системи критеріїв та акредитації санаторно-курортних закладів, створенню стандартів санаторно-курортного лікування дітей та дорослих, організації та відкриттю реабілітаційних відділень для дітей з різною патологією, підготовці кадрів.
 • Розроблено сучасні інформаційні технології: електронний паспорт санаторно-курортного закладу, на підставі якого створено Реєстр санаторно-курортних закладів України; електрона форма щорічного звіту санаторно-курортного закладу, що сприятиме розробці нових підходів до контролю, регулюванню і координації діяльності санаторно-курортної галузі.