1. Відновлювальне лікування хворих на хронічний вірусний гепатит С із супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки із внутрішнім застосуванням кремнієвої маломінералізованої гідрокарбонатної натрієвої води мінеральної води : Інформ. лист № 229-2016 /Драгомирецька Н.В., Іжа Г.М., Заболотна І.Б., Калініченко М.В.


2. Інтегральна оцінка функціонального стану організму хворих на серцево-судинну патологію у поєднанні з гонартрозом: Інформ. лист № 296-2016 / Бабов К.Д., Бабова І.К., Усенко О.А., Футрук О.В.