На виконання Указу Президента України від 12.03.2015 р. №  140/2015, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 359- р, керуючись Листом Фронду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 09.03.2016 р.  № 2.4-15-375 просимо Вас надати відомості про Ваш санаторно-курортний заклад відповідно до «Електронного паспорту санаторно-курортного закладу» (Св-во № 23690) для оновлення інформації про санаторно-курортні заклади України всіх форм власності та відомчого підпорядкування у електронному та паперовому виді (за підписом відповідальної особи та печаткою закладу) до 30 вересня 2018 року.