Зразок листа-замовлення щодо:

downloadsздійснення прогнозної оцінки якості підземних вод

downloadsздійснення прогнозної оцінки якості донних відкладень

downloadsздійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності підземних вод

downloadsздійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності донних відкладень

downloadsздійснення щорічного моніторингу якості мінеральної природної столової (лікувально-столової) води

downloadsвстановлення терміну придатності до споживання мінеральної природної столової (лікувально-столової, питної) води

downloadsпогодження Технологічної інструкції щодо фасування мінеральної природної столової (лікувально-столової) води

downloadsрозроблення Технологічної інструкції щодо відпуску лікувальних процедур з використанням мінеральної води

downloadsрозроблення Технологічної інструкції щодо відпуску лікувальних процедур з використанням лікувальних грязей (пелоїдів)

downloadsрозроблення Технічних умов на воду питну фасовану (Зміну до Технічних умов на воду питну фасовану)