Туристичний бренд УкраїниКоєва Христина ОлександрівнаЗавідувач: Коєва Христина Олександрівна
Тел.: +38 0482 30 17 40

"Український державний центр стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів" створений при інституті за наказом МОЗ України від 09.12.1992 р. № 179, виконує роботи щодо медико-біологічної оцінки якості та цінності мінеральних вод, лікувальних грязей (пелоїдів) та препаратів на їхній основі (Наказ МОЗ України від 02.06.03 р., № 243; зареєстрований у Мінюсті України 29.08.03 р. № 752/8073). Центр акредитований Національним агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, атестат акредитації № 20386 від 09.06.2020 р. (дійсний до 03.08.2022 р.).

 

 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРИРОДНИХ І ПРЕФОРМОВАНИХ ЗАСОБІВ ВИКОНУЄ НАСТУПНІ ВИДИ РОБІТ:

 1. Комплексне вивчення природних лікувальних ресурсів України, розробка рекомендацій щодо оцінки перспектив їхнього курортного та позакурортного `, раціонального використання та охорони, стандартизації природних лікувальних ресурсів преформованих  засобів, виготовлених на їх основі:
  • Повні фізико-хімічні, мікробіологічні аналізи підземних і поверхневих вод, лікувальних грязей, бішофіту.
  • Санітарно-мікробіологічний аналіз природних лікувальних ресурсів.
  • Комплексні експериментальні дослідження щодо виявлення біологічної активності та безпечності мінеральних вод, лікувальних грязей, інших природних лікувальних ресурсів, а також препаратів на їх основі.
  • Визначення оздоровчого ефекту мінеральних природних столових вод.
  • Здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів з урахуванням їх екологічного стану та можливості практичного застосування.
  • Вивчення в експерименті та клініці механізму дії природних та преформованих засобів.
  • За результатами доклінічних досліджень та клінічних випробувань розробка Інструкції щодо практичного використання ПЛР та преформованих засобів при внутрішньому/зовнішньому застосуванні.
 2. Розробка нових медичних технологій відновлювального лікування, оцінка ефективності лікування (для санатарно-курортних і лікувально-профілактичних закладів).
 3. Оцінка можливості промислового фасування мінеральних вод з видачею документації, необхідної для організації промислового фасування, включення до ДСТУ 878-93 «Води мінеральні фасовані. Технічні умови». Здійснення моніторингу безпечності та якості фасованих мінеральних та питних вод, лікувальних грязей, преформованих засобів. Проведення досліджень щодо встановлення термінів придатності фасованих природних лікувальних ресурсів та преформованих засобів.
 4. Проведення випробувань для сертифікації і підготовка відповідних протоколів.
 5. Розробка державних та галузевих стандартів України, технічних умов на мінеральні води, лікувальні грязі, бішофіт, озекеріт та інші природні лікувальні ресурси, а також препарати на їх основі.
 6. Розробка кондицій (сукупності вимог до якості та кількості сировини родовищ) на мінеральні води, лікувальні грязі та інші природні лікувальні ресурси для підрахунку експлуатаційних запасів та їх геолого-економічної оцінки.
 7. Гідрохімічне вивчення природних лікувальних ресурсів на стадії пошуків, пошукової оцінки та детальної розвідки родовищ.
 8. Проведення рекреаційного зонування територій з урахуванням природних лікувальних ресурсів, кліматичних умов, ландшафту
 9. Створення Реєстрів природних лікувальних ресурсів окремо для кожного адміністративного району відповідної області, що дозволяє здійснювати рекреаційне зонування територій, розбудову туристично-рекреаційних та санаторно-курортних закладів, створювати курорти місцевого та державного значення