Туристичний бренд УкраїниКоєва Христина ОлександрівнаЗавідувач: Коєва Христина Олександрівна
Тел.: +38 0482 30 17 40

"Український державний центр стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів" створений при інституті за наказом МОЗ України від 09.12.1992 р. № 179, виконує роботи щодо медико-біологічної оцінки якості та цінності мінеральних вод, лікувальних грязей (пелоїдів) та препаратів на їхній основі (Наказ МОЗ України від 02.06.03 р., № 243; зареєстрований у Мінюсті України 29.08.03 р. № 752/8073). Центр акредитований Національним агентством з акредитації України та Комітетом з питань гігієнічного регламентування сан-епідемслужби України.

 at22 s

Центр здійснює:

  • підготовку нормативно-директивних документів;
  • моніторинг природних лікувальних ресурсів з метою оцінки стану родовищ, їх медико-біологічної оцінки з урахуванням їхнього екологічного стану, біологічної дії й можливості лікувального застосування;
  • оцінку можливості промислового освоєння природних лікувальних ресурсів та преформованих засобів, видачу заключень, опрацювання документації, необхідної для організації промислового опанування, для включення до державних стандартів — щодо зовнішнього та внутрішнього застосування;
  • підготовку заключень державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо нормативної документації та продукції;
  • комплексну оцінку природних лікувальних ресурсів для підготовки пакету документів стосовно визнання природних територій курортами державного та місцевого значення.
 • Дослідження щодо медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів та преформованих засобів, визначення методів їх використання:
  - прогнозна оцінка;
  - доклінічні дослідження;
  - клінічні випробування.
  • Надання медичного (бальнеологічного) висновку;
  • Здійснення моніторингу безпечності та якості природних лікувальних ресурсів при використанні у санаторно-курортній практиці;
  • Вивчення природних територій з метою визначення їх курортами місцевого або державного значення;
  • Здійснення моніторингу безпечності та якості фасованих мінеральних та питних вод, лікувальних грязей (пелоїдів), преформованих засобів;
  • Проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи фасованих мінеральних та питних вод, лікувальних грязей (пелоїдів), преформованих засобів на їх основі, проектів технічних умов, технологічних інструкцій тощо;
  • Розробка Довідки про кондиції мінеральних вод та лікувальних пелоїдів для підрахунку запасів їх родовищ в ДКЗ України;
  • Фізико-хімічні та мікробіологічні випробування:
  • - мінеральних водзгідно вимог ДСТУ 878-93 “Води мінеральні фасовані. Технічні умови», ГСТУ 42.10.02-96 «Води мінеральні лікувальні. Технічні умови»;
   - питних вод згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»;
   - штучно-мінералізованих вод;
   - безалкогольних напоїв;
   - лікувальних грязей (пелоїдів), бішофіту, озокериту та преформованих засобів на їх основі.
   • Проведення комплексних досліджень з визначенням органолептичних, фізико-хімічних, санітарно-токсикологічних, мікробіологічних показників;
   • Проведення досліджень щодо встановлення термінів придатності до споживання природних лікувальних ресурсів та преформованих засобів;
   • Проведення семінарів для виробників фасованих мінеральних та питних вод;
   • Проведення індивідуальних стажувань фахівців на робочому місці з освоєнням методик аналізу.