Туристичний бренд України

- визначає перспективні напрями наукової і науково-методичної діяльності;
- здійснює наукову і науково-методичну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт;
- розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень;
- затверджує теми дисертацій здобувачів, аспірантів та докторантів, а також їхніх наукових керівників (консультантів);
- затверджує результати атестації наукових співробітників;
- обирає за конкурсом на вакантні посади наукових співробітників;
- у межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння вчених звань

СКЛАД
Вченої ради ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України»

 Голова Ради: БАБОВ Костянтин Дмитрович, Доктор медичних наук, професор, директор інституту;

Заступник голови Ради: НІКІПЕЛОВА Олена Михайлівна, Доктор хімічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи;

Вчений секретар Ради: ТИХОХІД Любов Валеріївна, Кандидат медичних наук, вчений секретар;

ЧЛЕНИ РАДИ:

ДРАГОМИРЕЦЬКА Наталія Володимирівна, Доктор медичних наук, професор, керівник відділу медичної реабілітації;

МОКІЄНКО Андрій Вікторович, Доктор медичних наук, старший науковий співробітник, керівник Центру ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів;

НАСІБУЛЛІН Борис Абдуллайович, Доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу фундаментальних досліджень;

РОЖКОВ Вячеслав Станіславович, Доктор медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу медичної реабілітації;

ЯКИМЕНКО Олена Олександрівна, Доктор медичних наук, професор, зав. кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб і терапії Одеського національного медичного університету;

БАБОВА Ірина Костянтинівна, Доктор медичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу медичної реабілітації;

КАЛІНІЧЕНКО Микола Володимирович, Кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу медичної реабілітації, голова ради молодих учених;

КОСОВЄРОВ Євген Олегович, Кандидат медичних наук, доцент, зав. поліклініки інституту;

ПОЛЬЩАКОВА Тетяна Володимирівна, Кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу медичної реабілітації;

УСЕНКО Олена Анатоліївна, Кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу медичної реабілітації;

КОНСТАНТІНОВА Ірина Михайлівна, Науковий співробітник науково-організаційного відділу, патентознавець.