Будинок Інституту

У травні 1928 року в Одесі був заснований Всеукраїнський науково-дослідний інститут курортології. У 1965 р. інститут було перейменовано в Одеський НДІ курортології, а з 1992 р. інститут носить назву — Державна установа "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України".

В різні роки інститут очолювали видатні особистості, лікарі-науковці. Першим директором інституту, тоді Всеукраїнського НДІ курортології був А.Н. Хейфиць. З 1944 по 1950 рр. на посаді директора інституту працював д.мед.н., професор М.В.Лашевкер. З 1950 по 1959 рр. — д.мед.н. А.В.Соколов. З 1959 по 1966 рр. інститут очолював к.мед.н. Ф.Ю.Куркудим. З 1966 по 1991 рр. директор Одеського НДІ курортології —д.мед.н., професор Г.О.Горчакова. З грудня 1991 р. К.Д.Бабов — директор Українського НДІ медичної реабілітації та курортології, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

 За 80 років існування Інституту накопичено унікальний досвід щодо:

  • розробки лікувально-реабілітаційних комплексів при найбільш поширеній патології (захворювання серцево-судинної, нервової систем, органів дихання, травлення, опорно-рухового апарату у дорослих і дітей);
  • комплексного вивчення, стандартизації, раціонального використання, охорони природних лікувальних ресурсів і курортних територій;
  • видання близько 700 бальнеологічних заключень на використання мінеральних вод в оздоровницях та для промислового розливу);
  • вивчення механізму дії різноманітних фізичних чинників (обґрунтовано диференційовані методи грязелікування при різній патології, розроблено критерії бальнеологічної оцінки мінеральних вод різних типів, сформульовано концепцію імунологічної дії фізичних чинників, закладено основи фармакофізіотерапії);
  • створено наукові школи курортологів.

В інституті працюють висококваліфіковані наукові кадри: понад 70 науковців, включаючи 15 докторів наук, у т.ч. 9 — професорів, 18 кандидатів наук — фахівців у галузі медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології. Основні наукові розробки учених інституту наведено у 24 монографіях, 8 посібниках і одному атласі, виданих протягом останніх років.