Будинок Інституту

У травні 1928 року в Одесі був заснований Всеукраїнський науково-дослідний інститут курортології. У 1965 р. інститут було перейменовано в Одеський НДІ курортології, а з 1992 р. інститут носить назву — Державна установа "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України".

В різні роки інститут очолювали видатні особистості, лікарі-науковці. Першим директором інституту, тоді Всеукраїнського НДІ курортології був А.Н. Хейфиць. З 1944 по 1950 рр. на посаді директора інституту працював д.мед.н., професор М.В.Лашевкер. З 1950 по 1959 рр. — д.мед.н. А.В.Соколов. З 1959 по 1966 рр. інститут очолював к.мед.н. Ф.Ю.Куркудим. З 1966 по 1991 рр. директор Одеського НДІ курортології —д.мед.н., професор Г.О.Горчакова. З грудня 1991 р. К.Д.Бабов — директор Українського НДІ медичної реабілітації та курортології, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України.