gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Науково-практичний журнал «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія», № 1 (57), 2009

ISSN 2221-7983

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Проблемні питання відновлювального лікування дітей з апендикулярними перитонітами
Ніколаєва Н.Г., Мельниченко М.Г., Гріняєва Л.Я.
Аналіз результатів дослідження показав суттєві недоліки у відновлювальному лікуванні дітей, прооперованих з приводу апендикулярного перитоніту, на амбулаторному та санаторно-курортному етапах. Вивчалися безпосередні, найближчі й віддалені результати лікування, а також проводився аналіз стану санаторно-курортної допомоги пацієнтам із зазначеною патологією. Повноцінне відновлювальне лікування дітей, прооперованих з приводу апендикулярного перитоніту, забезпечувало більш високий ефект у порівнянні з традиційними заходами.
С. 3-7

Застосування черезшкірної електростимуляції в комплексному лікуванні хворих з атрофіями зорових нервів в ранній післяопераційний період
Жданова В.М.
Встановлено, що застосування черезшкірної електростимуляції (ЕС) у комплексному відновлювальному лікуванні хворих з атрофією зорового нерва в ранньому післяопераційному періоді після видалення пухлин головного мозку сприяє відновленню зорових функцій, особливо у пацієнтів з частковою атрофією начальної та середньої стадії. Черезшкірна ЕС також сприяє поліпшенню нейрофізіологічних показників: зниження порогу чутливості щодо фосфенів та підвищення критичної частоти зникнення мигтіння.
С. 8-9

Особенности восстановительного лечения больных остеоартрозом с наличием синовита
Поливода А.Н., Вишневский В.А.
В результаті проведених клініко-експериментальних досліджень у хворих на остеоартроз, ускладнений синовітом, у періоді відносної ремісії виявлені чинники хронізації, які підтримують прогресування процесу. Запропоновано метод з використанням фізіотерапевтичного комплексу (електромагнітні хвилі НВЧ, артро-комплекс, нестероїдний протизапальний препарат — месулід), що підсилює ефективність лікування шляхом відновлення балансу у системі ПОЛ/АОЗ та нормалізації активності лізосомальних ферментів.
С. 10-13

Особенности гемодинамики нижних конечностей у больных сахарным диабетом в зависимости от его типа и длительности заболевания
Кирилюк М.Л., Чехлова Е.В., Аксентийчук Х.Б.
У хворих на цукровий діабет (ЦД) 1 та 2 типів з різними термінами захворювання досліджено гемодинаміку нижніх кінцівок методом реовазографії. Показано, що зі збільшенням тривалості захворювання при ЦД 1 типу тонус судин та їх кровонаповнення знижуються, тоді як при ЦД 2 типу тонус артерій гомілки знижується при збільшені їх кровонаповнення. Цей факт необхідно враховувати при призначенні індивідуального комплексу фізіотерапевтичних методів лікування діабетичної ангіопатії за умов санаторію.
С. 14-16

Ефективність лікування діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет на санаторному етапі
Гавловський О.Д.
У хворих на цукровий діабет досліджено стан гемодинаміки нижніх кінцівок методом реовазографії на початку і в кінці відновлювального лікування. Встановлено, що поєднання магнітолазеротерапії з пневмопресингом нижніх кінцівок сприяє поліпшенню функціонального стану їх судинного тонусу у даної категорії хворих, що є підставою рекомендувати впровадження цього методу у відділеннях відновлювального лікування.
С. 16-18

Скипидарные ванны в комплексной реабилитации больных с метаболическим синдромом
Найденова Е.В.
Встановлено, що курсове застосування скипидарних ванн у комплексній реабілітації хворих з метаболічним синдромом ефективно впливає на всі його патогенетичні ланки. В результаті лікування досягнуто значного покращання самопочуття, стабілізаціїартеріального тиску, ліпідного профілю, редукція ваги та зниження гіакпглікемії. Щодо цього, припускається позитивний вплив на зменшення інсулінорезистентності як ключового фактора метаболічного синдрому.
С. 19-20

Диференційоване застосування комбінованої галоаерозольтерапії при порушенні макроелементного обміну у хворих на персистуючу бронхіальну астму
Лемко І.С., Александрова М.Я.
Досліджено макроелементний склад плазми крові у хворих з персистуючою бронхіальною астмою. Проаналізовано залежність дисбалансу показників від ступеня тяжкості захворювання та обсягу протизапальної терапії. Запропоновано комбіновану схему відновлювального лікування, при якому використовується галоаерозольтерапія з включенням вітамінно-мінерального комплексу, що робить позитивний вплив на обмін речовин у даної категорії хворих.
С. 21-23

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Комплексная оценка противовоспалительной активности внутреннего приема бишофита в условиях экспериментальной патологии суставов
Золотарева Т.А., Насибуллин Б.А., Павлова Е.С., Олешко А.Я., Родомакин М.В.
Встановлено, що курс внутрішньовведеного бішофіту обмежує вияв запального процесу в суглобах щурів з моделю ад’ювантного артриту (АА). Показником цього є зменшення набряку лапи, зниження величини ШОЕ та кількість лейкоцитів периферичної крові. Одночасно відновлюється співвідношення ПОЛ/АОС, переважно за рахунок активації СОД та ?-токоферолу; підвищуєтьсяфункціональна активність кори наднирників, нормалізується активність системи оксиду азоту, обмежуються морфофункціональні прояви запального процесу в суглобах.
Внутрішньо введений бішофіт попереджує розвиток ендогенної інтоксикації; втім він не справляє суттєвого впливу на імунологічні показники, відхилення з боку яких характерні для АА, що може сприяти організації процесу. Для отримання оптимального результату щодо імунологічних процесів у щурів з моделлю АА вважається доцільним використання розчину бішофіту більшої концентрації.
С. 24-27

Вплив аплікацій озокериту на тлі хронічного стресу на показники нейро-ендокринно-імунного комплексу і водно-електролітного обміну у щурів. Повідомлення 1: Стреслімітуючі, саногенні і квазінульові ефекти
Івасівка С.В., Білас В.Р., Попович А.І.
В експерименті на щурах-самцях показано, що триразові (через день) аплікації озокериту бориславського істотно послаблюють або зводять нанівець як стимулюючі, так і інгібуючі патогенні ефекти хронічного стресу і підсилюють або ініціюють саногенні ефекти на 24 параметра нейро-ендокринно-імунного комплексу і водно -електролітного обміну.
С. 28-33

КУРОРТНІ РЕСУРСИ

Медико-біологічна оцінка якості та цінності фасованої мінеральної води «Бішулі» (свердловина № 38-Д) с. Пятихатка Красногвардійського району АР Крим
Драгомирецька Н.В., Малихіна Т.І., Шевченко Н.О., Іжа Г.М., Калініченко М.В.
С. 33-34

Медико-біологічна оцінка якості та цінності мінеральних вод свердловини № 9-МВ Новозбручанського родовища Тернопільської області
Волянська В.С., Пожарнюк Є.Р., Кирилюк М.Л.
С. 34

Медико-біологічна оцінка якості та цінності фасованої мінеральної води «Плосківська» (свердловини № 47-П та № 59-П Плосківського родовища) с. Плоске Свалявського району Закарпатської області
Біличенко Т.О., Паненко А.В., Крилова Т.Г., Ніколаєва Т.Н., Гусєва О.Н.
С. 34-35

Медико-біологічна оцінка якості та цінності мінеральних вод свердловини № 32-Т с. Нижнє Солотвино Ужгородського району Закарпатської області
Іванюк О.С., Кудик В.Г.
С. 35

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Стандартизация медицинской помощи в санаторно-курортных условиях
Бабов К.Д., Гриняева Л.Я., Дмитриева Г.А., Кубынина Л.В.
З метою нормативного забезпечення системи управління якістю санаторно-курортної допомоги розроблені стандарти та клінічні протоколи санаторно-курортного лікування дорослих. Впровадження розробок сприятиме оптимізації надання лікувальних послуг за умов санаторно-курортних закладів.
С. 36-38

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Восстановительная медицина и превентивная реабилитация: постановка проблемы в Украине и России
Апанасенко Г.Л.
У статті проводиться порівняльна характеристика розвитку нового наукового і практичного напряму в медицині. Мова йде про санологію (Україна) і відновлювальну медицину (Росія), суть яких — первинна і вторинна профілактика захворювань переважно немедикаментозними методами. Робиться висновок про необхідність використання досвіду Росії в практичній реалізації даного напряму в медицині.
С. 39-42

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Історичний нарис етапів становлення вітчизняних курортів та їх еволюційного розвитку у сучасну соціально-медичну галузь економіки
Єжов В.В.
Дана характеристика основних етапів становлення курортів України, починаючи з давнього минулого до сьогодення. Представлено еволюційне формування курортних місцевостей від купалень, ванних закладів, грязелікарень і кліматичних станцій до багатопрофільних санаторіїв та реабілітаційних центрів. Позначено перспективи розвитку сучасних вітчизняних курортів в ефективну соціально-медичну галузь економіки.
С. 43-46

РЕЦЕНЗІЇ

Рецензия книги «Общая физиотерапия: Учебник» / Под ред. Г. Н. Пономаренко. — Изд. 2-е перераб. Доп. — СПб.: ВМА, 2008. — 288 с.
Торохтин А.М.
С. 47-49

ІНФОРМАЦІЯ ВАФК

Новини

До дня науки

До дня науки Депутат Одеської обласної ради VIII скликання Буяновський Андрій Олександрович вручив подяку Одеської обласної ради трудовому колективу ДУ «Український ...
Читати далі…

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 За результатами проведеного ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: