gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Науково-практичний журнал «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія», № 1 (57), 2009

ISSN 2221-7983

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Проблемні питання відновлювального лікування дітей з апендикулярними перитонітами
Ніколаєва Н.Г., Мельниченко М.Г., Гріняєва Л.Я.
Аналіз результатів дослідження показав суттєві недоліки у відновлювальному лікуванні дітей, прооперованих з приводу апендикулярного перитоніту, на амбулаторному та санаторно-курортному етапах. Вивчалися безпосередні, найближчі й віддалені результати лікування, а також проводився аналіз стану санаторно-курортної допомоги пацієнтам із зазначеною патологією. Повноцінне відновлювальне лікування дітей, прооперованих з приводу апендикулярного перитоніту, забезпечувало більш високий ефект у порівнянні з традиційними заходами.
С. 3-7

Застосування черезшкірної електростимуляції в комплексному лікуванні хворих з атрофіями зорових нервів в ранній післяопераційний період
Жданова В.М.
Встановлено, що застосування черезшкірної електростимуляції (ЕС) у комплексному відновлювальному лікуванні хворих з атрофією зорового нерва в ранньому післяопераційному періоді після видалення пухлин головного мозку сприяє відновленню зорових функцій, особливо у пацієнтів з частковою атрофією начальної та середньої стадії. Черезшкірна ЕС також сприяє поліпшенню нейрофізіологічних показників: зниження порогу чутливості щодо фосфенів та підвищення критичної частоти зникнення мигтіння.
С. 8-9

Особенности восстановительного лечения больных остеоартрозом с наличием синовита
Поливода А.Н., Вишневский В.А.
В результаті проведених клініко-експериментальних досліджень у хворих на остеоартроз, ускладнений синовітом, у періоді відносної ремісії виявлені чинники хронізації, які підтримують прогресування процесу. Запропоновано метод з використанням фізіотерапевтичного комплексу (електромагнітні хвилі НВЧ, артро-комплекс, нестероїдний протизапальний препарат — месулід), що підсилює ефективність лікування шляхом відновлення балансу у системі ПОЛ/АОЗ та нормалізації активності лізосомальних ферментів.
С. 10-13

Особенности гемодинамики нижних конечностей у больных сахарным диабетом в зависимости от его типа и длительности заболевания
Кирилюк М.Л., Чехлова Е.В., Аксентийчук Х.Б.
У хворих на цукровий діабет (ЦД) 1 та 2 типів з різними термінами захворювання досліджено гемодинаміку нижніх кінцівок методом реовазографії. Показано, що зі збільшенням тривалості захворювання при ЦД 1 типу тонус судин та їх кровонаповнення знижуються, тоді як при ЦД 2 типу тонус артерій гомілки знижується при збільшені їх кровонаповнення. Цей факт необхідно враховувати при призначенні індивідуального комплексу фізіотерапевтичних методів лікування діабетичної ангіопатії за умов санаторію.
С. 14-16

Ефективність лікування діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет на санаторному етапі
Гавловський О.Д.
У хворих на цукровий діабет досліджено стан гемодинаміки нижніх кінцівок методом реовазографії на початку і в кінці відновлювального лікування. Встановлено, що поєднання магнітолазеротерапії з пневмопресингом нижніх кінцівок сприяє поліпшенню функціонального стану їх судинного тонусу у даної категорії хворих, що є підставою рекомендувати впровадження цього методу у відділеннях відновлювального лікування.
С. 16-18

Скипидарные ванны в комплексной реабилитации больных с метаболическим синдромом
Найденова Е.В.
Встановлено, що курсове застосування скипидарних ванн у комплексній реабілітації хворих з метаболічним синдромом ефективно впливає на всі його патогенетичні ланки. В результаті лікування досягнуто значного покращання самопочуття, стабілізаціїартеріального тиску, ліпідного профілю, редукція ваги та зниження гіакпглікемії. Щодо цього, припускається позитивний вплив на зменшення інсулінорезистентності як ключового фактора метаболічного синдрому.
С. 19-20

Диференційоване застосування комбінованої галоаерозольтерапії при порушенні макроелементного обміну у хворих на персистуючу бронхіальну астму
Лемко І.С., Александрова М.Я.
Досліджено макроелементний склад плазми крові у хворих з персистуючою бронхіальною астмою. Проаналізовано залежність дисбалансу показників від ступеня тяжкості захворювання та обсягу протизапальної терапії. Запропоновано комбіновану схему відновлювального лікування, при якому використовується галоаерозольтерапія з включенням вітамінно-мінерального комплексу, що робить позитивний вплив на обмін речовин у даної категорії хворих.
С. 21-23

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Комплексная оценка противовоспалительной активности внутреннего приема бишофита в условиях экспериментальной патологии суставов
Золотарева Т.А., Насибуллин Б.А., Павлова Е.С., Олешко А.Я., Родомакин М.В.
Встановлено, що курс внутрішньовведеного бішофіту обмежує вияв запального процесу в суглобах щурів з моделю ад’ювантного артриту (АА). Показником цього є зменшення набряку лапи, зниження величини ШОЕ та кількість лейкоцитів периферичної крові. Одночасно відновлюється співвідношення ПОЛ/АОС, переважно за рахунок активації СОД та ?-токоферолу; підвищуєтьсяфункціональна активність кори наднирників, нормалізується активність системи оксиду азоту, обмежуються морфофункціональні прояви запального процесу в суглобах.
Внутрішньо введений бішофіт попереджує розвиток ендогенної інтоксикації; втім він не справляє суттєвого впливу на імунологічні показники, відхилення з боку яких характерні для АА, що може сприяти організації процесу. Для отримання оптимального результату щодо імунологічних процесів у щурів з моделлю АА вважається доцільним використання розчину бішофіту більшої концентрації.
С. 24-27

Вплив аплікацій озокериту на тлі хронічного стресу на показники нейро-ендокринно-імунного комплексу і водно-електролітного обміну у щурів. Повідомлення 1: Стреслімітуючі, саногенні і квазінульові ефекти
Івасівка С.В., Білас В.Р., Попович А.І.
В експерименті на щурах-самцях показано, що триразові (через день) аплікації озокериту бориславського істотно послаблюють або зводять нанівець як стимулюючі, так і інгібуючі патогенні ефекти хронічного стресу і підсилюють або ініціюють саногенні ефекти на 24 параметра нейро-ендокринно-імунного комплексу і водно -електролітного обміну.
С. 28-33

КУРОРТНІ РЕСУРСИ

Медико-біологічна оцінка якості та цінності фасованої мінеральної води «Бішулі» (свердловина № 38-Д) с. Пятихатка Красногвардійського району АР Крим
Драгомирецька Н.В., Малихіна Т.І., Шевченко Н.О., Іжа Г.М., Калініченко М.В.
С. 33-34

Медико-біологічна оцінка якості та цінності мінеральних вод свердловини № 9-МВ Новозбручанського родовища Тернопільської області
Волянська В.С., Пожарнюк Є.Р., Кирилюк М.Л.
С. 34

Медико-біологічна оцінка якості та цінності фасованої мінеральної води «Плосківська» (свердловини № 47-П та № 59-П Плосківського родовища) с. Плоске Свалявського району Закарпатської області
Біличенко Т.О., Паненко А.В., Крилова Т.Г., Ніколаєва Т.Н., Гусєва О.Н.
С. 34-35

Медико-біологічна оцінка якості та цінності мінеральних вод свердловини № 32-Т с. Нижнє Солотвино Ужгородського району Закарпатської області
Іванюк О.С., Кудик В.Г.
С. 35

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Стандартизация медицинской помощи в санаторно-курортных условиях
Бабов К.Д., Гриняева Л.Я., Дмитриева Г.А., Кубынина Л.В.
З метою нормативного забезпечення системи управління якістю санаторно-курортної допомоги розроблені стандарти та клінічні протоколи санаторно-курортного лікування дорослих. Впровадження розробок сприятиме оптимізації надання лікувальних послуг за умов санаторно-курортних закладів.
С. 36-38

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Восстановительная медицина и превентивная реабилитация: постановка проблемы в Украине и России
Апанасенко Г.Л.
У статті проводиться порівняльна характеристика розвитку нового наукового і практичного напряму в медицині. Мова йде про санологію (Україна) і відновлювальну медицину (Росія), суть яких — первинна і вторинна профілактика захворювань переважно немедикаментозними методами. Робиться висновок про необхідність використання досвіду Росії в практичній реалізації даного напряму в медицині.
С. 39-42

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Історичний нарис етапів становлення вітчизняних курортів та їх еволюційного розвитку у сучасну соціально-медичну галузь економіки
Єжов В.В.
Дана характеристика основних етапів становлення курортів України, починаючи з давнього минулого до сьогодення. Представлено еволюційне формування курортних місцевостей від купалень, ванних закладів, грязелікарень і кліматичних станцій до багатопрофільних санаторіїв та реабілітаційних центрів. Позначено перспективи розвитку сучасних вітчизняних курортів в ефективну соціально-медичну галузь економіки.
С. 43-46

РЕЦЕНЗІЇ

Рецензия книги «Общая физиотерапия: Учебник» / Под ред. Г. Н. Пономаренко. — Изд. 2-е перераб. Доп. — СПб.: ВМА, 2008. — 288 с.
Торохтин А.М.
С. 47-49

ІНФОРМАЦІЯ ВАФК

Новини

Актуальні оголошення

ОГОЛОШЕННЯ!

30 березня 2023 року проводитиметься освітній захід БПР – майстер-клас «Електрокардіографія. Особливості реєстрації ЕКГ в умовах воєнного стану» в режимі ...
Читати далі…
Будинок Інституту

ОГОЛОШЕННЯ!

23 березня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: