gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Науково-практичний журнал «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія», № 2 (62), 2010

ISSN 2221-7983

ЗМІСТ

ПЕРЕДОВИЦЯ

Основні принципи організації та методології реабілітації дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями в Україні.Моісеєнко Р.О., Поберська В.О., Бабов К.Д., Янченко Т.С.
Визначено основні положення в становленні системи реабілітації дітей з онкологічними захворюваннями. Представлені нормативні матеріали для організації відновного лікування дітей з онкогематологічними захворюваннями в умовах санаторіїв України.
С. 3-7

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Обоснование применения минеральных вод в восстановительном лечении детей с онкогематологической патологией. Паненко А.В., Беличенко Т.А., Польщакова Т.В., Иваницкая Е.А.
Наведено дані щодо супутньої патології та ускладнень спеціальної терапії у дітей з гострими лімфобластними лейкозами, які зберігаються навіть наприкінці підтримуючої терапії та згідно з результатами проведеного дослідження потребують відновлювального лікування з використанням мінеральних вод.
С. 8-12

Проблеми адаптації дітей з онкогематологічною патологією до умов стаціонарного лікування та етапи їх психологічної реабілітації на різних стадіях хвороби. Анопрієнко О.В., Дубініна Т.Ю., Кубаля Н.О.
Розглянуто етапи адаптації дітей до онкогематологічною патології, особливості сприйняття хвороби дітьми та їх батьками, психоемоційні реакції на хворобу з початку постановки діагнозу. Розкрито основні завдання психологічного супроводу та психологічної реабілітації в залежності від віку дитини та стадії хвороби.
С. 12-16

Можливості підвищення ефективності фізіотерапії при первинній дисплазії кульшових суглобів. Ніколаєва Н.Г., Елій Л.Б.
Вивчено результати лікування 87 дітей з первинною дисплазією кульшових суглобів. Показано, що включення в традиційний комплекс лікувальних заходів магнітотерапії у пацієнтів з обтяженою патологією дозволяє прискорити дозрівання тканин кульшового суглоба і підвищити ефективність лікування на 18,4 %.
С. 17-20

Оценка эффективности ультрафонофореза Полтавского бишофита при лечении миофасциальной цервикалгии. Субботин Ф.А.
У порівняльному аспекті показана ефективність лікування хронічної міофасціальної цервікалгії шляхом введення у зону міофасціальних тригерних пунктів з використанням ультрафонофорезу препарату «Полтавський бішофіт». У хворих відмічена позитивна динаміка клініко-інструментальних показниківі результатів дослідження термоасиметрії; помітно й стійко купірується больовий синдром, поліпшується якість життя.
С. 21-23

Оптимизация санаторно-курортной реабилитации больных с хронической сердечной недостаточностью с использованием минеральной воды «Березовская». Роздильская О.Н., Тондий Л.Д., Сердюк А.И., Борохова О.А.
Доведено підвищення ефективності реабілітації хворих на хронічну серцеву недостатність на курорті «Березовські мінеральні води» та покращання якості їхнього життя при проведенні протягом трьох років щорічного курортного лікування з використанням внутрішнього застосування мінеральної води «Березівська» у поєднанні з бальнеолікуванням на тлі базисної медикаментозної терапії.
С. 24-27

Мануальна терапія психовегетативних розладів в реабілітації осіб , які перенесли легку черепно-мозкову травму. Шитіков Т.О.
Показана ефективність курсу мануальної терапії, проведеного хворим з вираженою вегетативною і психоемоційною симптоматикою на тлі посттравматичного цереброастенічного синдрому. Відзначається позитивний вплив мануальної корекції на показники вегетосудинних і психосоматичних розладів у даної категорії хворих.
С. 27-30

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Огляд 55 дисертаційних робіт за спеціальністю «14.01.33 — Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія», захищених у період 2005—2009 рр. Частина І. Єжов В.В., Бабов К.Д., Золотарьова Т.А.
Проаналізовано дисертаційні роботи, які ранжовані за нозологічним принципом і номенклатурою медичних спеціальностей. У бібліографії наведено список авторів захищених дисертацій. Матеріал огляду розрахований на фахівців, що працюють у сфері реабілітаційної медицини та рекреації.
С. 30-36

МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Санаторный этап медицинской реабилитации больных церебро-васкулярными заболеваниями. Сообщение ІІ. Самосюк И.З., Самосюк Н.И., Владимиров А.А., Думин П.В., Бублик Н.П., Чухраева Е.Н.
На підставі даних літератури і особистого досвіду авторів наводяться особливості медичної реабілітації хворих на цереброваскулярні захворювання (ЦВЗ) на санаторному етапі. Значне місце в роботі приділено проблемі реабілітації хворих після перенесеного інсульту з виділенням періодів його перебігу і відповідно — динаміці реабілітаційного процесу, включаючи використання фізичних чинників, лікувальної фізкультури тощо.
Також наводяться дані по основним показанням и протипоказанням для направлення хворих з ЦВЗ до санаторного етапу реабілітації, зазначаються оптимальні строки їх направлення.
С. 37-43

Порівняльна характеристика різних методів діагностики хелікобактеріозу на курорті Моршин. Аксентійчук Б.І., Пелішенко А.Г., Половинко Н.Ф., Баєв І.О.
З метою пошука нових можливостей діагностики та лікування хронічних захворювань гастродуоденальної зони була проведена порівняльна характеристика різних методів ідентифікації Helicobacter pylori для можливого вибору найбільш ефективного методу діагностики захворювання. Встановлено, що для більш точної діагностики хелікобактеріоза бажано використовувати, як мінімум, два методи ідентифікації Helicobacter pylori в наступних комбінаціях: швидкий уреазний тест + «Хелік»-тест та цитологічне дослідження біоптату + «Хелік»-тест.
С. 43-45

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Сучасні принципи формування спектра санаторно-курортних послуг в санаторіях України (на прикладі санаторіїв «Теплиця» та «Боржава» Закарпатської області). Крокос А.А.
У статті сформульовані принципи розробки спектра пропонованих санаторно-курортних послуг, переліку видів немедикаментозного лікування, оздоровчих процедур, а також раціонального формування матеріально-технічної бази санаторію.
С. 45-47

КУРОРТНІ РЕСУРСИ

Природна територія Краснолиманського району Донецької області: проблема створення курорту місцевого значення. Нікіпелова О.М., Новодран О.В., Мокієнко А.В., Усенко Г.І.
На підставі комплексної оцінки природних лікувальних ресурсів та стану лікувальної оздоровчої інфраструктури визнано перспективним надання статусу курорту місцевого значення території Краснолиманського району Донецької області.
С. 48-49

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Материалы X Итоговой научной сессии Украинского НИИ медицинской реабилитации и курортологии
С. 50-66

Семінар-нарада «Основні принципи організації та методології реабілітації дітей з онкогематологічними захворюваннями», м. Одеса, 2010 р.
С. 66-67

ІНФОРМАЦІЯ

Нові книги:
Клінічні протоколи санаторно-курортного лікування дітей (крім туберкульозного профілю): Методичні вказівки / за загальною редакцією К. Д. Бабова, Л. Я. Гріняєвої, Т. А. Золотарьової, М. В. Лободи, Р. О. Мойсеєнко. — Одеса: Видавець М. П. Черкасов, 2010. — 360 с.
С. 67

ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ

Доктору медицинских наук ЛИСОБЕЮ Владимиру Александровичу — 75
С. 68-69

Профессор МИХАЙЛОВ Борис Владимирович (к 60-летию со дня рождения)
С. 70-71

НЕКРОЛОГ

На спомин про професора ТОРОХТІНА Михайла Дмитровича
С. 72-73

Памяти Константина Эдуардовича БЕЛЕНЬКОГО
С. 74

Новини

До дня науки

До дня науки Депутат Одеської обласної ради VIII скликання Буяновський Андрій Олександрович вручив подяку Одеської обласної ради трудовому колективу ДУ «Український ...
Читати далі…

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 За результатами проведеного ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: