gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Науково-практичний журнал «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія», № 3-4 (83-84), 2015

SSN 2221-7983

ЗМІСТ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

СЕБОВ Д. М.
Інтерференцтерапія та сухі вуглекислі ванни у корекції функції ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця с.5

СОКРУТ О. П.
Использование пайлер-терапии у больных объемзависимой артериальной гипертензией на фоне тревожно-депрессивной соматогении с.8

ПОВЄТКІНА Т. М.
Особливості термінових адаптивних реакцій на внутрішнє застосування мінеральної води «Нафтуся» у пацієнтів з хронічним пієлонефритом за характеристиками варіабельності серцевого ритму с.11

ПИЛИПЕНКО О. В., РЕЦЬ С. М.,ЗАМОРСЬКИЙ Т. В., КРАВЧЕНКО В. Г
Тактика реабілітації в ранньому післяопераційному періоді після артроскопічних втручань на колінному суглобі при ускладнюючих післяопераційних синдромах с.16

ЯЧНИК С. П., БАЯНДИНА Е. И., КРАВЧУК Л. Д., РУСАНОВ А. П.
Применение электромиостимуляции и лечебной гимнастики у больных с гипотрофией четырехглавой мышцы бедра в послеоперационном периоде после артроскопической реконструкции передней крестообразной связки с.20

ФІЩЕНКО Я. В., КАТЮКОВА Л. Д., КРАВЧУК Л. Д., КУДРІН А. П.
Ефективність застосування кінезотерапії в лікуванні і профілактиці рецидивів гриж і протрузій міжхребцевого диска поперекового відділу хребта с.23

БАКАЛЮК Т. Г.
Оптимізація лікування остеоартрозу зі зниженною щільністю кісткової тканини із застосуванням сульфідної бальнеотерапії с.26

БАДЬИН И. Ю., БАБОВА И. К., ВОЛЧЕНКО С. Ю.
Эффективность локальной терапии язвенно-некротического дефекта кожи аутологичной обогащенной тромбоцитами плазмой с.31

ЯКИМЕНКО Д. О.
Лазеротерапія в комплексному лікуванні хвороби Шегрена с.35

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ

БАБОВ К. Д., ДМИТРІЄВА Г. О., ТИХОХІД Л. В., КУБИНІНА Л. В.
Посттравматичний стресовий розлад у постраждалих від надзвичайних станів як актуальна проблема медико-психологічної реабілітації с.38

БАБОВА І. К., УСЕНКО О. А., ФУТРУК О. В.
Медико-психологічна реабілітація при посттравматичному стресовому розладі на санаторному етапі с.42

РОМАНЧУК О. П., ЄНІН Р. В.,ГЛУЩЕНКО М. М.
Лікувальна фізична культура в системі медичної реабілітації пацієнтів з післятравматичними стресовими розладами с.47

ГАНИНЕЦЬ П. П., ДАНИЛАШ М. М., САРКАНИЧ О. В., МАКАРА Ю. В.
Застосування гідрокарбонатних натрієвих вод різної мінералізації в лікуванні хворих з поєднаною патологією внутрішніх органів с.51

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ФУТРУК О. В.
Інтегральна оцінка функціонального стану хворих на серцево-судинну патологію у поєднанні з остеоартрозом колінних суглобів с.56

ТОРОХТИН А. М.
Оценка результата восстановительного лечения средствами и категориями аналитической медицины с.59

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні технології відновлювального лікування в умовах санаторію» (29 — 30 травня 2015 р., м. Одеса, санаторій-профілакторій «Біла Акація») с.63

НЕКРОЛОГ

На спомин професора САМОСЮКА Івана Захаровича с.70

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук ГОЛЬДЕНБЕРГ Наум Яковлевич (к 90-летию со дня рождения) с.71

ИНФОРМАЦИЯ

Новые книги.

Реабілітація постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій та бойових дій. Посттравматичний стресовий розлад / За ред. БАБОВА К. Д., ПІНЧУК І. Я., СТЕБЛЮКА В. В. — Одеса: Поліграф, 2015. — 240 с. — ISBN 978-966-2326-38-3 с.72

Новини

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 За результатами проведеного ...
Читати далі…

Увага! Проводимо Міжнародну науково-практичну конференцію

«15 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: