gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Патенти за 2013 рік

Правовласник Укр. НДІ МР та К виставляє на продаж (переуступає свої права) або дозволить використати об‘єкти інтелектуальної власності на певних умовах будь-якій зацікавленій особі.

1. «Спосіб відновлювального лікування дітей при хронічних захворюваннях органів дихання із супутньою вегетативною дисфункцією»;

автори: Поберська В.О., Сакун М.В., Янченко Т.С.
У способі на тлі санаторно-курортного лікування здійснюють магніто лазерну терапію, що оказує комплексну регулюючу дію на організм дитини з поєднаними захворюваннями. (Патент України 40652)

2. «Спосіб лікування остеоартрозу»;
автори: Арват А.М., Богатирьова Т.В.
У способі як фізичний фактор використовують кріовплив зі зміною температури, що забезпечує зменшення больового синдрому та підвищення рухової активності суглобів. (Патент України 41817)

3. «Спосіб лікування хронічного атрофічного гастриту із секреторною недостатністю, асоційованого з Helicobacter Pilori»;
автори: Драгомирецька Н.В., Насібуллін Б.А., Шевченко Н.О., Іжа Г.М., Калініченко М.В., Бабенко Д.Л.
У способі використовують цитопротектор та мінеральна вода після антихелікобактерної терапії, що забезпечує припинення, а також регрес процесів атрофії та відновить стимуляцію слизової оболонки шлунку. (Патент України 43745)

4. «Спосіб лікування остеоартрозу»,
автори: Ніколаєва Н.Г., Арват А.М., Нікіпелова О.М., Бабова І.К., Сметанка В. Е.
У способі як фізичний фактор використовують полоїди з додаванням розчину бішофіту та екстракту щавлії, що дозволить підвищити рухову активність суглобів та зменшити больовий синдром і протизапальну дію. (Патент України 43973)

5. «Спосіб лікування хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію, асоційовану з цукровим діабетом типу ІІ»;
автори: Бабов К.Д., Гоженко О.А., Старчевська Т.В., Колоденко О.В.
Спосіб включає використання озонових ванн по черзі з високотоновою терапією, що поліпшить функціональний стан судин нижніх кінцівок та зменшить загальний кардіоваскулярний ризик розвитку ускладнень. (Патент України 48728)

6. «Спосіб лікування артеріальної гіпертензії у поєднанні з дисциркуляторною енцефалопатією»;
автори: Бабов К.Д., Іванюк О.С., Гоженко О.А., Старчевська Т.В.
Спосіб включає використання інгаляцій глутаргіну, озонотерапії та фізіотерапевтичних процедур з кінезіотерапією, що підвищить швидкість нормалізації добових показників артеріального тиску та нормалізує тонус мозкових судин. (Патент України 48729)

7. «Спосіб корекції метаболічного синдрому»;
автори: Бабов К.Д., Насібуллін Б.А. Гоженко О.А., Старчевська Т.В.
У способі на тлі медикаментозного лікування здійснюють озонові ванни та лазеротерапію, внаслідок чого досягається нормалізація адекватного рівня АТ, знижується його варіабельність, покращуються білково-синтетичні функції печінки. (Патент України 49694)

8. «Спосіб відновлювального лікування хворих на артеріальну гіпертензію при супутньому остеохондрозі шийного відділу»;
автори: Бабов К.Д., Соловйов Ю.Ю. Гоженко О.А.
Спосіб включає використання озонотерапії по черзі з кінезіотерапією, що підвищить швидкість нормалізації добових показників АТ, функціональний стан шийного відділу хребта та нормалізує показники мозкового кровообігу. (Патент України 49719)

9. «Спосіб визначення важких металів у розчинах»;
автори: Латаєва А.В., Чуєнко А.В., Трохімчук А.К., Нікіпелова О.М.
У способі у якості сорбента використовують силікагель, що робить спосіб більш точним та універсальним для визначенні важких металів у високомінералізованих розчинах. (Патент України 49823)

10. «Спосіб лікування діабетичної ангіопатії та нейропатії»;
автори: Волянська В.С., Волянський С.Г. Кирилюк М.Л.
Спосіб включає використання мінеральних вод та фізіотерапії, що дозволяє покращити мікро циркуляцію, еластичність та тонус судин, копіювати стійкий больовий синдром, знизити підвищені показники глюкози крові. (Патент України 51240)

11. «Спосіб лікування хвороби Легга-Кальве-Пертеса»;
автори: Ніколаєва Н.Г., Перевозниченко О.Б.
Спосіб включає використання фізіотерапії, ЛФК на тлі постійного розвантаження з відведенням, згинанням та внутрішньою ротацією ураженої кінцівки, що спрямовано на покращення кровопостачання. (Патент України 52288)

12. «Спосіб санаторно-курортної реабілітації дітей з онкологічними захворюваннями»;
автори: Поберська В.О., ЯнченкоТ.С., Євсєєва С.Л.
Спосіб включає використання вихрових ванн на нижні кінцівки, що сприяє поліпшенню нейрогуморальної регуляції, корекції психовегетативного стану, підвищенню саногенеза та фізичної працездатності. (Патент України 52780)

13. «Спосіб визначення стронцію»;
автори: Латаєва А.В., Чуєнко А.В., Солодова Л.Б., Нікіпелова О.М.
У способі атомно-абсорбційну спектрометрію поєднують з використанням як модифікатора LaCl 3, що дозволяє підвищити точність способу. (Патент України 52781)

14. «Спосіб лікування первинної дисплазії кульшового суглоба»;
автори: Ніколаєва Н.Г., Елій Л.Б.
У способі використовують магнітотерапію на тлі традиційного лікування, що підвищує ефективність лікування. (Патент України 54007)

15. «Спосіб інтегральної оцінки стану дітей з хворобою Легга-Кальве-Пертеса»;
автори: Ніколаєва Н.Г., Перевозниченко О.Б.
У способі додатково аналізують клінічні дані, після чого клінічні та рентгенологічні показники визначають за інтегральною шкалою, що включає показники болю, стану м’язів, гоніометрії кульшового суглоба та рентгенологічні показники в балах від 0 до 52, що дозволить підвищити інформативність способу та об’єктивувати результати лікування. (Патент України 54706)

16. «Спосіб ранньої санаторної реабілітації хворих після ендопротезування кульшового суглоба»;
автори: Бабова І.К.
Спосіб включає послідовне використання комплексу фізіотерапевтичних процедур, що сприяє поліпшенню якості життя хворих та підвищить ефективність лікування.(Патент України 55472)

17. «Спосіб санаторно-курортної реабілітації хворих на дисциркуляторну енцефалопатію»;
автори: Поберська В.О.
Спосіб включає використання хлоридних натрієвих ванн малої мінералізації та магнітолазерної терапії, що сприяє корекції психовегетативного стану, поліпшенню якості життя. (Патент України 55627)

18. «Спосіб інтегральної оцінки ортопедо- функціонального стану дітей із спастичними формами дитячого церебрального параліча»;
автори: Ніколаєва Н.Г., Пчеляков А.В.
У способі додатково досліджують ступінь еластичності м’язів, об’єм рухів у суглобах, після чого досліджують функціональні показники, рентгенометричні показники кульшового суглоба та стопи, ультрасонографічні показники елементів кульшового суглоба у балах, що дозволить спростити спосіб, підвищити інформативність способу та об’єктивувати результати лікування. (Патент України 55768)

19. «Спосіб інтегральної оцінки стану дітей з дисплазією кульшового суглоба»;
автори: Ніколаєва Н.Г., Елій Л.Б., Балашова І.В.
У способі додатково досліджують рентгенологічні показники, після чого оцінюють всі показники у балах від 0-4, що дозволить покращити діагностику, підвищити інформативність способу та об’єктивувати результати лікування. (Патент України 57098)

20. «Спосіб лікування хронічного атрофічного гастриту, асоційованого з Helicobacter Pilori»;
автори: Драгомирецька Н.В., Шевченко Н.О., Іжа Г.М., Калініченко М.В.
У способі після проведення антихелікобактерної терапії внутрішньо використовують водний розчин «Полтавський бішофіт» у розведенні 1:39-1:72 за 30-40-60 хвилин до їжі, в залежності від вихідної кислотоутворюючої функції шлунка.Спосіб забезпечує виражений протизапальний ефект, сприятиме зменшенню проявів супутньої панкреатобіліарної патології, що найчастіше супроводжує ХАГ, сприятиме зворотньому розвитку процесів атрофії, метаплазії та дисплазії СОШ у хворих на ХАГ (Патент України 57726)

21. «Спосіб лікування дисплазії кульшового суглоба у дітей»;
автори: Ніколаєва Н.Г., Балашова І.В., Елій Л.Б.
У способі на ділянку ураженого суглоба здійснюють вплив лазерного випромінювання, а на поперекову зону хребта здійснюють низькочастотну магніто терапію. Спосіб сприяє прискоренню формування голівки стегна та вертлюжної западини, скороченню строків їх дозрівання, зменшенню терміну ортопедичної корекції. (Патент України 59249)

22. «Спосіб визначення ендогенної інтоксикації (ЕІ)»;
автори: Золотарьова Т.А., Павлова О.С., Насібуллін Б.А., Олешко О.Я., Родомакін М.В., Змієвський А.В.
У способі шляхом вимірювання вмісту молекул середньої маси сиворотки крові визначають одночасно функціональний стан систем детоксикації;активність АОС крові;фагоцитарну активність нейрофілів периферійної крові та інтенсивність фільтраційної здатності нирок. Такий спосіб дозволить спростити та удосконалити визначення ЕІ. (Патент України 61220)

23. «Спосіб моделювання хронічного стресу»;
автори: Золотарьова Т.А., Насібуллін Б.А., Алексєєнко Н.О., Гуща С.Г., Іванова Г.В., Бондар І.В., Ярошенко Н.О.
У способі моделювання хронічного стресу шляхом відтворення імобілізаційного стресу для досягнення прояву ендогенної інтоксикації після завершення періоду імобілізації додають ситуаційні стресори, наприклад, порушення режиму отримання їжі і води, утримання піддослідних тварин в перенаселених клітках, зміна складу тварин в клітках в умовах випадкової послідовності,. після чого визначають ознаки функціонального стану центральної нервової системи, вегетативної нервової системи, фільтраційної та видільної функції нирок, активності імунного захисту і метаболічних можливостей печінки, структурно-морфологічні характеристики органів-цілей. Спосіб дозволить розробити методи профілактики та лікування стану хронічного стресу. (Патент України 61221)

24. «Спосіб лікування І—ІІ стадії хвороби Легга-Кальве-Пертеса»;
автори: Ніколаєва Н.Г., Перевозниченко О.Б.
У способі використано ранне адекватне розвантаження ураженої кінцівки та фізіотерапія, що дозволить зменшити біль, запальний процес та покращити трофіку і таким чином підвищити ефективність лікування. (Патент України 62439)

Новини

До дня науки

До дня науки Депутат Одеської обласної ради VIII скликання Буяновський Андрій Олександрович вручив подяку Одеської обласної ради трудовому колективу ДУ «Український ...
Читати далі…

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 За результатами проведеного ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: