gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Клініко-експериментальне обгрунтування застосування мінеральної води в лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит с із супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки

Іжа Г. М., Драгомирецька Н. В., Насібуллін Б. А., Гуща С. Г., Заболотна І. Б. Клініко-експериментальне обгрунтування застосування мінеральної води в лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С із супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки. Вісник морської медицини. 2020; 2 (87): 98-109. doi: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3976563

 

Проведеними експериментальними дослідженнями з використанням кремнієвої маломінералізованної гідрокарбонатної води у щурів з моделлю неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖБП) встановлено виражену коригуючу дію МВ, про що свідчить зниження рівня глюкози і тригліцеридів в крові, значне зменшення стеатозу печінки за даними морфологічного дослідження біоптатів, відновлення процесів жовчоутворення, жовчовиведення та детоксикації, відновлення білоксинтезуючої функції печінки, позитивні зміни енергозалежного трансмембранного транспорту іонів і показників системи перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної системи. Експериментальне дані підтверджені сприятливою динамікою клінічного перебігу захворювання. Комплексне лікування із застосуванням дієтотерапії, фізичних навантажень, противірусної терапії (софосбувір (400 мг) та ледіпасвір (90 мг)), МВ у подвоєному режимі дозування сприяло вірогідному (р<0,001) зменшенню клінічних ознак астенічного, диспепсичного та больового абдомінального синдромів, нормалізації функціонального стану печінки за рахунок ліквідації ознак цитолітичного, холестатичного та мезенхімально-запального синдромів (р<0,001), особливо показників ліпідограми та інсулінорезистентності – як основних біохімічних маркерів НАЖХП, сприяло вірогідному (р<0,05) відновленню ультразвукової картини гепатобіліарної системи, призвело до вірусологічної відповіді у всіх хворих. Отримані дані обґрунтовують доцільність використання кремнієвої мало мінералізованої гідро карбонатної води у комплексному лікуванні хворих на ХГС із супутньою НАЖХП.

Завантажити

Новини

Увага! Проводимо Міжнародну науково-практичну конференцію

«15 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

14 листопада 2023 року проведено семінар в межах постійно діючого лекторію для працівників ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України»

З метою розгляду актуальних питань діяльності ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» 14 листопада 2023 року проведено ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: