gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Участь оксиду азоту та сечової кислоти у формуванні порушень функціональної активності центральної нервової системи при моделювані посттравматичного стресового розладу

Насібуллін Б. А., Гуща С. Г., Польщакова Т. В. Участь оксиду азоту та сечової кислоти у формуванні порушень функціональної активності центральної нервової системи при моделювані посттравматичного стресового розладу. Вісник проблем біології і медицини. 2021; 3: 126-131. DOI: http://dx.doi.org/10.29254/2077-4214-2021-3-161-126-131

 

Останнім часом в патогенезі посттравматичного стресового розладу (ПТСР), поряд з психофізіологічними факторами, велику увагу приділяють повторювальним легким закритим черепно-мозковим травмам і звертають увагу на зміни в обміні регуляторних молекул – на цикл оксиду азоту та обмін глутамату. З функціонуванням циклу оксиду азоту тісно пов’язаний обмін сечової кислоти. Однак, в доступній науковій літературі, досліджень щодо взаємних змін цих регуляторних молекул у осіб з ПТСР ми не зустріли. Мета дослідження – визначити вплив змін показників циклу оксиду азоту і сечової кислоти на стан функціональної активності ЦНС при моделюванні ПТСР у щурів. Об’єкт і методи дослідження. Робота виконана на білих щурах лінії Вістар аутбредних розведення. У білих щурів моделювали ПТСР поєднанням легкої черепно-мозкової травми та імобілізаційного-холодового стресу. Стан функціональної активності ЦНС оцінювали методом «відкритого поля», структурні зміни в корі головного мозку досліджували на гістологічних препаратах. Біохімічними методами визначали вміст NOх, сечової кислоти, загального білка крові; в гомогенаті тканини печінки визначали активність Ca/Mg-АТФ-ази та Na/К-АТФ-ази. Результати. Застосована модель ПТСР викликає у піддослідних тварин порушення когнітивних і психоемоційних показників, близьких до описуваних у осіб з ПТСР. Мікроскопічно в корі півкуль мозку, вогнищевих порушень характерних для черепно-мозкової травми не виявлено, однак мають місце дифузні зміни гіпоксичного характеру і різноманітні зміни внутрішньомозкових судин (спазмування, парез, периваскулярні набряки). Ці зміни спостерігаються на тлі зростання вмісту NOх і сечової кислоти в крові та зниженні активності Ca/Mg- і Na/ К-АТФ-аз в гомогенаті печінки. Висновки. Оскільки NOх впливає на поведінкові реакції пов’язані з тривожністю, а збільшення вмісту сечової кислоти сприяє утворенню прооксидантних урат-радикалів (саме при наявності підвищеної кількості NOх ), збільшення вмісту NOх негативно впливає на систему транспорту амінокислот. Цьому сприяє інактивація і Ca/Mg- і Na/К-АТФ-аз. В цілому, це створює умови для загибелі ендотеліоцитів і відповідно, до порушення внутрішньомозкової гемодинаміки, що сприяє гіпоксичним змінам нейронального пулу кори. Вочевидь, порушення перебігу обміну регуляторних молекул можна розглядати, як механізми патогенезу ураження ЦНС при ПТСР.

 

Завантажити

Новини

Підтверджено відповідність Українського державного центру стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів інституту вимогам міжнародного стандарту ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

За результатами проведеної 10-12.08.2021 Національним агентством з акредитації України оцінки встановлено відповідність діяльності Українського державного центру стандартизації і контролю якості ...
Читати далі…

Медико-біологічна оцінка мінеральних вод Східницького родовища

У листопаді 2021 року науковцями ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» розпочато комплекс досліджень з медико-біологічної оцінки ...
Читати далі…

Актуальні оголошення

Презентація результатів наукових досліджень природно-лікувальних ресурсів та курортно-рекреаційного потенціалу Миколаївської області

Миколаївською облдержадміністрацією вперше проведено аналіз сучасного стану природних лікувальних ресурсів Миколаївщини та створено ресурсну мапу. З цього приводу 21 жовтня ...
Читати далі…

УВАГА! Посилено карантинний режим

У Державній установі «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України» з 23.09.2021 запроваджено обмежувальні протиепідемічні заходи, ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: