gov.ua
State sites of Ukraine
State Institution
«Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Resort Therapy of the Ministry of Health of Ukraine»

Науково-практичний журнал «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія», № 4 (68), 2011

ISSN 2221-7983

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Реагування функціональних показників у дітей із патологією органів дихання на вплив штучної мікрокліматотерапії.
Торохтін О.М., Мороз Г.І., Біркович В.М.
Викладено результати санаторного оздоровлення дітей з неспецифічними захворюваннями органів дихання і «часто хворіючих дітей» сеансами штучної мікрокліматотерапіі (в умовах високодисперсного аерозолю хлориду натрію). Дослідження орієнтовані на визначення швидкості та обсягу як ізольованої реакції на вплив окремої процедури мікрокліматотерапіі, так і на її курсовий вплив.
С. 3-7

Влияние психофизической реабилитации на больных церебральным атеросклерозом в условиях климатического курорта.
Царев А.Ю., Ежова В.А., Куницына Л.А., Мирзоян С.А., Словеснов С.В., Колесникова Е.Ю., Желдаков А.М.
Приведено дані щодо клініко-фізіологічного обгрунтування та особливостей психофізичної реабілітації хворих на церебральний атеросклероз за умов кліматичного курорту. Ефективність опрацьованого авторами комплексу санаторно-кліматичного лікування у сполученні з психофізичною реабілітацією відображена у позитивній динаміці клініко-неврологічних, біохімічних, електрофізіологічних показників, у покращанні церебральної гемодинаміки, психоемоційного стану, когнітивних функцій, підвищенні толерантності до фізичного навантаження, а також у безпосередніх та віддалених результатах.
С. 8-11

Зонная электропунктура (СКЭНАР-терапия) в комплексном лечении сколиотической болезни у детей.
Бойко В.В., Расторгуев А.Л., Мороз В.А.
Показано, що використання за умов стаціонару СКЕНАР-терапії у загальному ортопедичному лікуванні сколіотичної хвороби у дітей 11—16 років забезпечує комплекс лікувальних ефектів принципово нового рівня і дозволяє добитися усунення видимих деформацій хребта 1—2 ступеня у більшості випадків після 10—15 процедур.
С. 11-14

Ефективність санаторно-курортного лікування пацієнтів з коксартрозом.
Ніколаєва Н.Г., Колоденко В.О., Колоденко О.В., Беспоясна В.В., Балашова І.В.
Проведена оцінка ефективності санаторно-курортного лікування 47 пацієнтів з коксартрозом. Показано, що лікувально-реабілітаційний комплекс з включенням волого-висихаючих пов’язок з водно-грязьовим екстрактом пелоїдів Сакського родовища, збагаченим бішофітом Полтавським, фонофорезу нестероїдних протизапальних препаратів, лазеротерапії та ЛФК вірогідно підвищує ефективність лікування.
С. 14-17

Влияние комплексного лечения с включением криомагнитотерапии, диадинамотерапии и физических тренировок на качество жизни, инсулинорезистентность и гуморальный иммунитет у больных остеоартрозом на фоне метаболического синдрома.
Якименко Е.А., Ефременкова Л.Н., Клочко В.В.
Вивчали вплив кріомагнітотерапії на ділянки колінних суглобів, діадинамотерапії на ділянки передньої і бічної черевної стінки та фізичних тренувань у вигляді дозованої ходьби на якість життя, інсулінорезистентність та гуморальний імунітет у хворих на остеоартроз при метаболічному синдромі. Показано, що застосування кріомагнітотерапії та діадинамотерапії зменшує інтенсивність больового синдрому, покращує якість життя хворих, зменшує концентрацію гострофазових запальних показників та знижує інсулінорезистентність. Додаткове застосування фізичних тренувань у вигляді дозованої ходьби дозволяє збільшити тривалість досягнутого результату.
С. 18-20

Комплексне лікування дітей з хворобою Пертеса.
Перевозниченко О.Б.
Наведено спосіб лікування дітей з хворобою Пертеса, і описані процедури, які при цьому використовуються. Проаналізовано результати лікування в процесі його проведення, а також у відстроченому і віддаленому періодах. Показано, що адекватне розвантаження кульшового суглоба з одночасним застосуванням багаторівневої фізіотерапії покращує стан дітей і підвищує ефективність лікування.
С. 21-23

Принципи рухової реабілітації після блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу переломів кісток нижніх кінцівок у постраждалих з політравмою.
Герасименко С.І., Байчук Б.П., Аршулік М.А.
Розглянуто проблему реабілітації потерпілих з переломами кісток нижніх кінцівок при політравмі, вивчені необхідність і принципи проведення реабілітаційних заходів. Проаналізовано історії хвороб і рентгенограми 52 пацієнтів з політравмою, яким проводився блокуючий інтрамедулярний остеосинтез стегнової і великогомілкової кісток. Доведено, що функціональний метод, заснований на ранніх активних і пасивних рухах у суглобах прооперованої кінцівки, дозованої ходьби, масажі, фізіотерапевтичних процедурах на тлі медикаментозного лікування, значною мірою забезпечує позитивний результат оперативного лікування.
С. 24-26

Порівняльна ефективність бальнеотерапії з застосуванням радонових та прісних вод в комплексній реабілітації жінок з первинною дисменореєю.
Татарчук Т.Ф., Бурлака О.В., Мудрий О.І., Штика А.Ю., Стеблюк В.В.
В результаті проведеного рандомізованого відкритого одноцентрового порівняльного дослідження комплексу лікувальних заходів, який включав прийом гомеопатичного препарату Дисменорм, психотерапію, антистресову пластичну гімнастику і підводний душ-масаж в радоновій або прісній воді, отримані позитивні результати за кількісними та якісними показниками больового синдрому у жінок з первинною дисменореєю. Застосування радонотерапії дозволяє позитивно впливати як на сенситивну, так й на афективну складові больового синдрому, рівень вегетативної дистонії і психофізичної дезадаптації.
С. 26-30

Применение биосинхронизированных синусоидальных модулированных токов для коррекции нарушений вегетативного гомеостаза у больных инфарктом миокарда в фазе реконвалесценции.
Новиков С.А.
У хворих на інфаркт міокарда у фазі реконвалесценції з ознаками вегетативної дисфункції у вигляді гіперпарасимптоматики вивчено особливості клініки, толерантності до фізичного навантаження, стан центральної гемодинаміки та обґрунтована доцільність використання для корекції виявлених порушень синхронізованих із систолою серця синусоїдальних модульованих струмів.
С. 31-33

Эффективность сочетанного применения дозированной локальной баротерапии и электрофореза аскорбиновой кислоты в лечении больных профессионально обусловленными аллергическими дерматозами.
Лобановский К.Г.
Одночасне застосування електрофорезу аскорбінової кислоти з дозованим локальним вакуумом виявилося ефективним у комплексному лікуванні алергічного дерматозу, викликаного контактом з лакофарбовими матеріалами. Аналіз найближчих та віддалених результатів лікування дозволив встановити, що застосування запропонованої методики дозволяє досягти більш ефективних результатів у хворих з професійно обумовленими алергічними дерматозами, а також знизити медикаментозне навантаження — зменшити застосування стероїдних протизапальних препаратів, поліпшити морфофункціональний стан шкіри та скоротити терміни лікування.
С. 33-35

Использование низкоинтенсивного лазерного излучения в терапевтическом комплексе для коррекции состояния инволюционно-дистрофической кожи.
Ерофеева О.В.
Доведено, що обробка низькоінтенсивним лазерним випромінюванням шкірних покривів у пацієнток з інволюційно-дистрофічними змінами шкіри на тлі використання терапевтичного комплексу із застосуванням пентоксифіліну і кораргіну значно покращує морфометричні параметри та динамічні показники кровотоку шкіри.
С. 36-39

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Возможности криохирургии в практике восстановительного лечения.
Андреев А.В., Тагунова И.К.
У наведеному огляді викладено дані з історії виникнення методу кріохірургії та його застосування у медичній практиці.
С. 39-42

Перспективы применения электрических токов у лиц молодого возраста с артериальной гипертензией.
Бондаренко Н.В.
Важливість ролі фізичних методів лікування патології серцево-судинної системи доведена клінічними та експериментальними даними, оскільки вони мають багатопрофільний вплив на функціональні системи організму. У представленому огляді наведені основні методи електротерапії артеріальної гіпертензії у осіб молодого віку з врахуванням їх патогенетичної дії на центральну і вегетативну нервову системи, нирковий кровообіг.
С. 43-47

МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Основные подходы психологической помощи семьям, воспитывающим детей с онкологическими заболеваниями.
Душка А.Л., Мартынюк Ю.А.
Розглядається системна корекційна допомога сім’ям, які виховують дітей з онкологічними захворюваннями, наводяться етапи цієї корекційної допомоги. Підкреслюється, що для створення сприятливого реабілітаційного та корекційно-навчального середовища для дитини в період її перебування вдома необхідно оптимізувати внутрішньосімейну атмосферу, провести гармонізацію міжособистісних, подружніх, батьківсько-дитячих та дитячо-батьківських відносин.
С. 47-50

КУРОРТНІ РЕСУРСИ

Эколого-экономическая оценка рекреационного потенциала курорта Сергеевка.
Мокиенко А.В., Никипелова Е.М., Фогель К.М., Можина О.Н., Минькова С.В.
Проведено еколого-економічну оцінку рекреаційної ємності курорту Сергіївка (Білгород-Дністровський район, Одеська область) для подальшого раціонального використання природних лікувальних ресурсів з мінімальним нанесенням шкоди навколишньому середовищу і з максимальною економічною ефективністю.
С. 50-53

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Организация санаторно-курортной помощи больным после радикального лечения онкологических заболеваний.
Поберская В.А., Климнюк Г.И., Хаджинова Н.А., Евсеева С.Л., Янченко Т.С., Макаренко А.В.
Представлено основні напрямки в організаційному процесі щодо потреби у санаторно-курортних ліжках дітям та дорослому контингенту населення після завершення спеціального лікування онкологічних захворювань.
С. 54-57

Організація на санаторно-курортному етапі сучасної медичної реабілітації персоналу Державної прикордонної служби України.
Мегедь В.П., Футрук О.В., Бабенко Д.Л.
З урахуванням основних завдань санаторно-курортної реабілітації викладено досвід роботи санаторію «Аркадія» Державної прикордонної служби України в плані організації відновного лікування персоналу зазначеного відомства шляхом використання фізичних та природних лікувальних факторів Одеського регіону.
С. 58-60

ЛЕКЦІЇ

Физиологические меры защиты организма глазами физиотерапевта.
Тондий Л.Д.
Автор рекомендує лікарям і, в першу чергу, фізіотерапевтам та курортологам не забувати про існуючу силу захисних механізмів організму і належним чином їх використовувати для покращання результатів відновлювального лікування, реабілітації, профілактики.
С. 60-63

НЕКРОЛОГ

Памяти профессора Кенца Вадима Владимировича
С. 64-65

ІНФОРМАЦІЯ

Інформаційний лист
С. 66

News

Ads

Map of resorts and sanatoriums of Ukraine Map of natural healing resources of Ukraine

Sorry, this entry is only available in Ukrainian
Legend: