gov.ua
State sites of Ukraine
State Institution
«Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Resort Therapy of the Ministry of Health of Ukraine»

Новизна запропонованих методичних рекомендацій полягає у розробці обґрунтованих підходів щодо реабілітації даного контингенту дітей з використанням взаємних потенціюючих фізіофармакологічних впливів з урахуванням основних механізмів розвитку рецидивуючих бронхолегеневих захворювань на тлі тубінфікування, серед яких біоенергетична недостатність лімфоцитів крові та зміни нітроксидеричного профілю інфікованих, які супроводжуються порушеннями імунної реактивності.

News

Ads

Map of resorts and sanatoriums of Ukraine Map of natural healing resources of Ukraine

Sorry, this entry is only available in Ukrainian
Legend: