gov.ua
State sites of Ukraine
State Institution
«Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Resort Therapy of the Ministry of Health of Ukraine»

Пропонується комплексна оцінка медичної ефективності відновлювального лікування хворих на ессенціальну артеріальну гіпертензію 1 та 2-го ст., що базується на оптимальному складі методів діагностики, таких як добове моніторування артеріального тиску, визначення загального кардіо-васкулярного ризику, оцінка толерантності до фізичного навантаження; та тестів оцінки якості життя.

News

Ads

Map of resorts and sanatoriums of Ukraine Map of natural healing resources of Ukraine

Sorry, this entry is only available in Ukrainian
Legend: