gov.ua
State sites of Ukraine
State Institution
«Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Resort Therapy of the Ministry of Health of Ukraine»

Вперше в залежності від супутньої патології у хворих з ішемічною хворобою серця (ІХС) після хірургічної реваскуляризації міокарду розроблено диференційовані комплекси реабілітації хворих, що включає: кліматотерапію, щадно-тренувальний руховий режим, дієтотерапію, магнітотерапію сегментарних зон серця, масаж комірцевого відділу, «сухі вуглекислі ванни», гідрокінезотерапію, а також з додатковим включенням при супутньому гонартрозі пелоїдотерапії; цукровому діабеті — внутрішнього застосування маломінералізованої хлорідної натрієвої мінеральної води; артеріальній гіпертензії — лазеротерапії.
Інноваційним у санаторно-курортному лікуванні хворих з ІХС після реваскуляризації міокарду є використання гідрокінезотерапії в вигляді лікувальної аквагімнастики в басейні з мінеральною водою.
Включення гідрокінезотерапії в програми медичної реабілітації в умовах санаторію покращує психофізичний статус цих хворих, знижують вірогідність депресивних реакцій, підвищують активність, самопочуття та настрій, визивають зменшення симпатичних на зростання парасимпатичних впливів на серце із наступним переходом до нормотонії.
Після санаторно-курортного лікування у хворих із супутньою есенціальною артеріальної гіпертензією з високим кардіоваскулярним ризиком спостерігалися: нормалізація добового профілю артеріального тиску (зниження рівня середнього систолічного артеріального тиску на 10,5 % та середнього діастолічного артеріального тиску на 14,7 % (р ≤ 0,05); у хворих із супутнім цукровим діабетом зниження інсулінорезистентності на 41 %; у хворих з остеоартрозом — покращення обсягу рухів на 18,2 % та підвищення якості життя у 3,4 рази (за опитуванням EuroQol).
Впровадження у практику розроблених комплексів санаторно-курортного лікування хворих з ІХС після хірургічної реваскуляризації міокарду з урахуванням супутніх захворювань, зокрема артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, гонартрозу, буде сприяти найбільш повному відновленню втрачених функцій, поверненню хворих до активного соціального та професійного життя.

News

Ads

Map of resorts and sanatoriums of Ukraine Map of natural healing resources of Ukraine

Sorry, this entry is only available in Ukrainian
Legend: