gov.ua
State sites of Ukraine
State Institution
«Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Resort Therapy of the Ministry of Health of Ukraine»

Clinical and diagnostic laboratory

Виконуються лабораторні дослідження за напрямками:

  • загальноклінічні та серологічні,
  • біохімічні,
  • імунологічні.

Всі дослідження виконуються на місці у лабораторії.

Зручний час здачі аналізів з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 11.00.

Біохімічні дослідження виконуються натщесерце.

Можливість отримання результатів дослідження на e-mail, вайбер.

Загальноклінічні, серологічні дослідження — загальний аналіз крові, визначення часу згортання крові, тривалості кровотечі, відсоток тромбоцитів, гематокриту, загальний аналіз сечі, дослідження сечі по Зимницькому, по Нечипоренко, аналіз виділення сече-статевих органів, секрету простати, дослідження сім’яної рідини, резус та група крові.

Біохімічні дослідження крові — визначення показників білкового обміну (загальний білок та його фракції, креатинін, сечовина, сечова кислота, МСМ280, МСМ254, С-реактивний білок), показників вуглеводного обміну (глюкоза, проба з цукровим навантаженням, сероглікоїди), обміну ліпідів (ліпідограма, продукти перекисного окиснення ліпідів (МДА), показники антиоксидантної активності (АОС)), показників водно-сольового мінерального обміну (кальцій, натрій, калій, фосфор, магній), пігментного обміну (білірубін та його фракції), визначення активності ферментів крові (АлТ, АсТ, ГГТ, лужна фосфатаза, кисла фосфатаза, альфа-амілаза), згортаючої системи крові (протромбіновий індекс, МНО);

Імунологічні дослідження — показники клітинної ланки імунітету (кількість загальних Т-лімфоцитів та їх субпопуляцій, кількість В-лімфоцитів), показники гуморальної ланки імунітету (гетерофільні антитіла, циркулюючі імунні комплекси, імуноглобуліни класів А, М, G, комплемент), показники процесів фагоцитозу (відсоток активних фагоцитів периферійної крові, поглинальна здібність та метаболічна функція (спонтанний та стимульований НСТ-тест) фагоцитів, визначення антитіл до тканин органів (печінки, шлунка, підшлункової залози, 12-персної кішки, нирок, наднирників, сечового міхура, простати, яєчок, матки, яєчників, легень, бронхів, міокарду, аорти, лімфатичних вузлів, м’язів, гладкої мускулатури, міндалін, слизової носу), навантажувальні тести чутливості до імуномодуляторів.

News

Ads

Map of resorts and sanatoriums of Ukraine Map of natural healing resources of Ukraine

Sorry, this entry is only available in Ukrainian
Legend: