gov.ua
State sites of Ukraine
State Institution
«Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Resort Therapy of the Ministry of Health of Ukraine»

Порядок містить найважливіші алгоритми виконання до клінічних досліджень та клінічних випробувань медико-біологічної якості та цінності природних лікувальних ресурсів. В Порядку наведено перелік обов’язкових параметрів, які належить визначити при оцінці лікувального впливу природних лікувальних ресурсів на розвиток різних нозологій.

\Порядок є практичним керівництвом при оцінці біологічно-лікувального впливу природних ресурсів для фахівців санаторно-курортної справи.

News

Ads

Map of resorts and sanatoriums of Ukraine Map of natural healing resources of Ukraine

Sorry, this entry is only available in Ukrainian
Legend: