gov.ua
State sites of Ukraine
State Institution
«Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Resort Therapy of the Ministry of Health of Ukraine»

ХVI Міжнародна Науково-практична конференція

Міністерство охорони здоров’я України Міністерство охорони здоров’я України
«Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
Департамент охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації
ДУ «Український НДІ Медичної реабілітації та курортології МОЗ України»
ДУ «Український НП медичний центр неврології  та реабілітації МОЗ України»
ПП Лікувально-оздоровчий комплекс «Біла акація»
За підтримки комітету ВР з питань Охорони здоров’я


25-27 травня 2018 року
 

ХVI Міжнародна Науково-практична конференція 

«Сучасні технології реабілітації в різних моделях організації охорони здоров’я», 

присвячена 20-ти річчю створення «Всеукраїнської асоціації фізіотерапевтів та курортологів» 

(посвідчення № 03 від 09 січня 2018 року) 

Місце проведення: м. Одеса, лікувально-реабілітаційний комплекс «Біла акація», Французький бульвар, № 59

Планується висвітлити такі теми:
1. Організаційно-економічні та правові засади діяльності установ з медичної реабілітації та санаторного-курортного лікування за різних умов організації системи охорони здоров’я (акредитаційні вимоги, система управління якістю, форми фінансування та організації діяльності закладів). 

2. Залучення інвестицій та державно-приватного партнерства в санаторно-курортній галузі

3. Кадрове забезпечення, безперервна професійна освіта спеціалістів з реабілітаційної медицини в Україні та за кордоном. 

4. Новітні технології медичної реабілітації в системі надання медичної допомоги дорослим та дітям: 

  • Реабілітація в ранньому періоді відновлювального лікування – етапність, технологічне забезпечення та оцінка ефективності;
  • Медико-психологічна реабілітації постраждалих за умов надзвичайних ситуацій;
  • Санаторно-курортне лікування – комплексний підхід з використанням унікальних курортних чинників, сучасних технологій та медико-соціальна ефективність.

5. Медичний туризм – організаційно-правові аспекти. Роль громадських організацій у розвитку реабілітаційних центрів і курортів в Україні та світі.

6. Актуальні питання медичної реабілітації працівників транспортної галузі

7. Spa та Wellness як перспективний напрямок розвитку курорту.

News

Ads

Map of resorts and sanatoriums of Ukraine Map of natural healing resources of Ukraine

Sorry, this entry is only available in Ukrainian
Legend: