gov.ua
State sites of Ukraine
State Institution
«Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Resort Therapy of the Ministry of Health of Ukraine»

VІ міжнародна наукова конференця молодих вчених

Запрошуємо до участі в міжнародній науковій конференції молодих вчених

«Роль відновлювального та санаторно-курортного лікування у сучасній медицині»,

яка відбудеться 29 червня 2016 року у м. Одесі.

Посвідчення № 233 від 11 травня 2016 р.

Конференція буде проводитись у заочному форматі.

Проведення заходу буде сприяти підвищенню рівня підготовки фахівців у галузі та подальшого розвитку наукового напрямку відновлювальної та профілактичної медицини.

Основні наукові напрямки конференції

• Медична реабілітація
• Відновлювальне і санаторно-курортне лікування
• SPA технології
• Стандартизація та організація діяльності санаторно-курортних закладів
• Природні лікувальні ресурси: сучасний стан, вивчення, стандартизація та контроль якості
• Конструктивно-географічні основи охорони навколишнього
середовища і раціонального використання природних ресурсів.

Вимоги до оформлення тез

До публікації будуть прийматися тези доповідей за вищевказаними темами українською, російською чи англійською мовами (робочі мови конференції).

1. Роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання;
2. Один автор може опублікувати лише одну роботу або дві у співавторстві;
3. Тези оформляються на 1 стор. у форматі А4 з полями: з усіх боків – 2 см., використовувати редактор Microsoft Word 2003, шрифт Times New Roman 14 пт, 1 інтервал. Розставляння переносів – автоматичне.
4. Текст тез повинен включати: мету і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати, висновки та резюме англійською мовою.
5. Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані після згадування повного терміну.
6. Всі медичні препарати, вказані в тексті, повинні мати не комерційну, а фармакопейну назву.
7. Тези приймаються в електронному вигляді на електронну адресу som7ati@mail.ru
8. Назва файлу, оформлюється так: прізвище, ім’я першого автора, назва населеного пункту (приклад: Сидорова Олена Одеса).

Структура тез:

• назва публікації великими літерами українською мовою – жирним шрифтом та англійською мовою – звичайним шрифтом;
• прізвища та ініціали авторів українською та англійською мовами; повна назва установи, місто (звичайним шрифтом);
• вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. наукового керівника
• повна назва установи, в якій виконано роботу;
• текст тез;
• резюме англійською мовою.

Увага! За достовірність результатів та зміст тезів відповідають їх автори.

Разом з тезами обов’язково прислати в тому ж файлі інформацію про авторів (автори, заклад, місто, країна, поштова адреса, контактний телефон уповноваженого для контакту з організаційним комітетом). Окремим файлом прислати скановану копію чеку про сплату.
В разі, якщо тези не відповідають вищевказаним умовам, організаційний внесок не повертається.

Останній термін приймання тез – 29 червня 2016 р.

Умови участі у конференції

Організаційний внесок:
заочна участь: включає публікацію тез. Вартість публікації – 60.00 грн.
Збірка матеріалів конференції буде опублікована у медичному науковому журналі «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія» №3.
Кошти просимо надсилати на банківський рахунок.
Банківські реквізити: ГО «Фахівці у галузі ПЛР»
р/р 26002552618000 в ПАТ „Укрсиббанк” м. Одеса
МФО 351005, код ЕДРПОУ 34995573

Обов’язково вказати: Орг. витрати на VІ міжнародну наукову конференцію молодих вчених, від (прізвище, ініціали)

Вартість примірнику журналу – 90.00 грн.
Вартість річної підписки – 288.00 грн.

 Реєстраційна карта учасника

Адреса Оргкомітету: 65014, Одеса, пров. Лермонтовський, 6,
ДУ «Укр НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України»;
тел. для довідок: +38(098) 508-08-64; +380(48) 728 06 53
Е-mail: som7ati@mail.ru
ГО “Фахівці у галузі природних лікувальних ресурсів”
тел.: +38(048) 798-96-66

Координатор проекту:
Калініченко Микола Володимирович – Голова Ради молодих вчених ДУ «Укр НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України»
тел.: +38(098)-508-08-64

News

Ads

Map of resorts and sanatoriums of Ukraine Map of natural healing resources of Ukraine

Sorry, this entry is only available in Ukrainian
Legend: