gov.ua
State sites of Ukraine
State Institution
«Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Resort Therapy of the Ministry of Health of Ukraine»

Патенти та свідоцтва за 2014 рік

1. Пат. № 87110 «Спосіб лікування хворих на хронічний вірусний гепатит»,
авт. Драгомирецька Н.В., Іжа Г.М., Калініченко М.В., Заболотна І.Б., Шевченко Н.О., НДР УН.11.62.

2. Пат.87658
«Спосіб оцінки стану хворих на вертебро- базилярну нестабільність з нестабільністю шийного відділу хребта», авт. Ніколаєва Н.Г., Довгань О.О., Кирдогло Г.К., Балашова І.В., НДР УН.13.64

3. Пат. 87659 «Спосіб лікування остеоартрозу хребта при наявності неврологічних проявів», авт. Пчеляков А.В., Евдокімов І.І., НДР УН.13.64

4. Пат. 87657 «Спосіб санаторно-курортної реабілітації дітей з онкологічними захворюваннями», авт. Поберська В.О., Макаренко А.В., Янченко Т.С., Еременко С.О., Евсєєва С.Л., НДР УН.11.61

5. Пат. 87497 «Спосіб визначення важких металів у розчинах», авт.
Добринін О.В., Чуєнко А.В., Нікіпелова О.М., Солодова Л.Б., НДР УН.13.65.

6. Пат. 88912 «Спосіб санаторно-курортної реабілітації дітей з онкогематологічними захворюваннями», авт. Поберська В.О., Шаповалова Г.А., Польщакова Т.В., НДР УН.11.61

7. Пат. 89207 «Спосіб корекції метаболічних розладів в організмі», авт. Золотарьова Т.А., Насібуллін Б.А., Бахолдіна О.І., Олешко О.Я., Алексєєнко Н.О., Гуща С.Г., НДР: УН.13.63.

8. Пат. 91733 «Спосіб лікування неалкогольної жирової хвороби печінки», авт. Драгомирецька Н.В., Заболотна І.Б., НДР УН.14.68

9. Пат. 91753 «Спосіб корекції простатичного больового синдрому у хворих на хронічний простатит на тлі метаболічного синдрому», авт. Жунько Д.В., НДР УН. 14.66

10. Пат 93179 «Спосіб корекції тазового болю у хворих на хронічний простатит на тлі МС», авт. Жунько Д.В., НДР УН. 14.66

11. Пат 93204 «Спосіб корекції абактеріального простатиту у хворих з МС», авт. Жунько Д.В., НДР УН. 14.66

12. Св-во на авт. твір. 52836 «Метод кваліметричної оцінки санітарно-гігієнічного стану водопункту мінеральної води», авт. Кисилевська А.Ю., Нікіпелова О.М., Новодран О.В., НДР УН.13.65

13. Св-во на авт. твір 52 837 «Концепція розвитку санаторно-курортної галузі на період до 2018 року», авт. Бабов К.Д., Золотарьова Т.А., Дмітрієва Г.О., Гріняєва Л.Я., Нікіпелова О.М., Наказ МОЗ від 2.07.2013 № 568, п.5

14. Св-во на авт. твір 54940 « Організація етапної медичної реабілітації хворих на ессенціальну артеріальну гіпертензію», авт. Гоженко О.А., Усенко О.А., НДР УН.11.60

15. Св-во на авт. твір 54996 «Відновлювальне лікування у системі надання медичної допомоги хворим на хронічний вірусний гепатит С», авт. Драгомирецька Н.В., Іжа Г.М., Калініченко М.В., Заболотна І.Б., Шевченко Н.О., НДР УН.11.62

16. Св-во на авт. твір 54126 «Перспективы использования маломинерализованных МВ для коррекции стресс-индуцированной эндогенной интоксикации», авт. Золотарьова Т.А., Павлова О.С., Нікіпелова О.М., Насібуллін Б.А., Бахолдіна О.І., Олешко О.Я., Родомакін М.В., Алексєєнко Н.О., Плакіда О.Л., Родомакін М.В., Змієвський А.В., Коєва К.О., Ярошенко Н.О., НДР УН.10.56

17. Св-во на авт. твір 54127 «Санаторне-курортне лікування хворих на ессенціальну артеріальну гіпертензію із застосуванням зовнішньої озонотерапії», авт. Гоженко О.А., Гріняєва Л.Я., Старчевська Т.В., Волянська В.С., Кубиніна Л.Я., Косовєров Е.О., Іванюк О.С., Соловйов Ю.Ю.,НДР УН.11.60

18. Св-во на авт. твір 56035 «Визначення водоростей та ціанобактерій у мін. водах», авт. Ніколенко О.М., Хмєлевська О.М., Мокієнко А.В., НДР УН.13.65

19. Св-во на авт. твір 56730 «Обґрунтування необхідності розширення переліку показників якості мін природних вод», авт. Ніколенко О.М., Нікіпелова О.М., Хмєлевська О.М., Мокієнко А.В., Солодова Л.Б., Кисилевська А.Ю., НДР УН.13.65

News

Ads

Map of resorts and sanatoriums of Ukraine Map of natural healing resources of Ukraine

Sorry, this entry is only available in Ukrainian
Legend: