gov.ua
State sites of Ukraine
State Institution
«Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Resort Therapy of the Ministry of Health of Ukraine»

Патенти за 2017

1. Пат. 113417 «Спосіб лікування неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) коморбідної з серцево-судинними захворюваннями», авт. Драгомирецька Н.В., Заболотна І.Б.
Спосіб лікування відрізняється тим, що на тлі антиангінальних і гіпотензивних препаратів призначають внутрішній прийом водного розчину бішофіту Полтавського родовища.
НДР: «Розробити диференційовані методи відновлювального лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на основі застосування природних та преформованих фізичних чинників» (№ д/р 0114U002260)

2. Пат. 113733 «Спосіб корекції дефіциту магнію», авт. Гуща С.Г., Насібуллін Б.А., Бабова І.К., Бондар Ю.П., Калініченко М.В., Кравчук І.В., Кравчук А.І.
Спосіб корекції відрізняється тим, що застосовується водний розчин бішофіту Полтавського родовища внутрішньо у розведенні 5,0 г/дм3, а зовнішньо – 15,0 г/дм3.
НДР « Медико- біологічне обґрунтування застосування «МАГНІЄВОЇ ОЛІЇ» для корекції патологічних станів, обумовлених дефіцитом магнію» ( № д/р
0115 U 004999)

3. Пат. 114365 «Спосіб моделювання дефіциту магнію», авт. Гуща С.Г., Насібуллін Б.А., Бабова І.К., Бондар Ю.П., Кравчук І.В.,
Кравчук А.І.
Спосіб моделювання відрізняється тим, що на тлі створення хронічного емоційно-іммобілізаційного стресу, який посилюється ситуаційними чинниками, використовують дієту, збіднену на магній, та дистильовану воду.
НДР «Медико- біологічне обґрунтування застосування «МАГНІЄВОЇ ОЛІЇ» для корекції патологічних станів, обумовлених дефіцитом магнію» ( № д/р 0115 U 004999)

4. Пат. 117825 «Засіб для підвищення активності адаптаційних систем організму» авт. Нікіпелова О.М., Ніколенко С.І., Гуща С.Г., Насібуллін Б.А., Мокієнко А.В., Кисилевська А.Ю., Пірогов А.Я.
Засіб для підвищення адаптаційних систем організму відрізняється тим, що водний розчин Полтавського бішофіту додатково змішаний із розчином природного сапропелю у співвідношенні 1:24,7 відповідно, з остаточною мінералізацією засобу 15,0 g/L.
НДР «Обгрунтування перспективності використання у лікувальній практиці преформованих засобів на основі пелоїдів різного ґенезу» (№ д/р 0116U994764)

5. Пат. 117708 «Спосіб лікування гонартрозу» , авт. Бондар Ю.П., Бабова І.К., Гуща С.Г., Польщакова Т.В., Футрук О.В, Кравчук І.В., Кравчук А.І.
Спосіб лікування відрізняється тим, що призначають поєднане застосування аплікацій на уражену ділянку з бішофіту Полтавського (“Магнієва олія”) в розведенні 1:15 до досягнення концентрації 15 г/дм3 та сухих вуглекислих ванн, тривалість процедури 20 хв, щоденно, температура 28°С, курс лікування 10 ванн.
НДР «Клініко-патогенетичне застосування природних та преформованих фізичних чинників у лікуванні кардіо- васкулярної патології, що коморбідна з остеоартрозом» (№ д/р 0114U002259)

6. Пат. 118701 «Спосіб лікування остеохондрозу хребта поперекового відділу ускладненого больовим синдромом», авт. Лобойко В.В., Бабова І.К.
Спосіб лікування відрізняється тим, що на поперекову зону хребта та підколінну ямку, впродовж 10 хвилин проводять імпульсну магнітну стимуляцію, потужністю 1,5-2,0 Тс, з інтервалом 1-2 сек., загальний курс 10 днів.
НДР «Клініко-патогенетичне застосування природних та преформованих фізичних чинників у лікуванні кардіо- васкулярної патології, що коморбідна з остеоартрозом» (№ д/р 0114U002259)

7. Пат. 119093 «Спосіб відновлювального лікування хворих після хірургічної реваскуляції міокарду в сполученні з цукровим діабетом», авт. Колоденко О.В., Бабов К.Д., Колоденко В.О.
Спосіб відновлювального лікування відрізняється тим, що додатково призначають внутрішній прийом маломінералізованної хлоридно-натрієвої води, через день здійснюють гідрокінезотерапію в басейні з мінеральною водою та щоденний масаж комірцевої зони, а високотонову біорезонансну терапію проводять почергово з “сухими” вуглекислими ваннами через день.
НДР: «Розробити диференційні підходи щодо реабілітації пацієнтів з різними соматичними показниками, коморбідними з психопатологічними розладами» (№ д/р 0117U004309)

News

Ads

Map of resorts and sanatoriums of Ukraine Map of natural healing resources of Ukraine

Sorry, this entry is only available in Ukrainian
Legend: