gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Круглий стіл «Розвиток медичного туризму»

14 квітня у Медичному спа-готелі «Гранд Марін» (ж/м Совіньйон, м. Одеса) в рамках Odessa Tourism Business Forum було проведено Круглий стіл «Розвиток медичного туризму». На Круглому столі було обговорено тенденцій розвитку медичного туризму і рекреації в світі, перспективи розвитку медичного туризму в Україні та Курортно-рекреаційний потенціал Півдня України.

Були присутні Іван Ліптуга, Павло Козлов, Олена Некипелова, Тетяна Малихіна, Валентина Нікітушкіна, представники медичних закладів, стоматологічних центрів, туроператорів.

В.о. директора Державної установи “Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України”, д.хім.н., професор Нікіпелова Олена Михайлівна презентувала своє бачення: “Лікувальний (медичний) туризм – новий напрямок розвитку санаторно-курортної сфери України”.

Скорочені тезиси:

Насьогодні санаторно-курортний комплекс України – це величезна індустрія здоров’я, основну діяльність якої направлено на профілактику, зниження захворюваності та інвалідності населення. В той же час система санаторно-курортної допомоги в країні не має єдиної структури і зосереджена між міністерствами, відомствами, громадськими установами та акціонерними товариствами, що визначає розвиток санаторно-курортних закладів з урахуванням інтересів та можливостей власника.

Сезонна неритмічність заповнення санаторіїв, яка в окремі місяці складає менше 50 % ліжкової місткості, змушують приймати необхідні міри та шукати нові шляхи освоєння ринку. Одним з таких шляхів можливо розглядати організацію в нашій країні «лікувального (медичного) туризму» який добре зарекомендував себе на заході, як модель відпочинку населення у регіонах, що мають природні лікувальні ресурси (ПЛР). Для цього необхідно рішення низки організаційних, юридичних, медичних та економічних аспектів проблеми.

Відмінною особливістю медичного туризму є пріоритетність або паритетність туристичних форм відпочинку по відношенню до санаторно-курортних заходів сугубо медичного характеру. Медичний туризм фінансується із власних коштів клієнта і цими обставинами визначаються особисті права клієнтів щодо вибору направлення, тривалості та умов відпочинку і лікування.

Медичний туризм потрібно розглядати як додаткову форму загальнооздоровчих заходів, в основі якої лежить широке використання природних ресурсів.

Більшість вітчизняних санаторно-курортних закладів з точки зору методології, матеріально-технічної бази, підготовки кадрів, менталітету і юридичних основ орієнтовано на класичні підходи проведення лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів та розраховано на повний курс лікування. Це велике досягнення вітчизняної санаторно-курортної справи, відмовлятися від якої було б повним абсурдом. Але й не помічати або відмовлятися від інших форм організації відпочинку, в яких санаторно-курортна система може і повинна бути базовою, теж недоцільно. На сьогодні виникла проблема скорочених курсів лікування та загального оздоровлення, відкриття кабінетів рекреації, в основі діяльності яких лежить профілактична направленість.

Проблеми санаторно-курортних закладів для організації медичного туризму• відсутність медичної документації та необхідність проведення діагностичних досліджень у формі експрес-діагностики;

• відповідна оснащеність;
• початкові форми внутрішньої патології;
• розроблені програми – антистрес; фактори ризику; косметологічні комплекси; програми, які використовують нетрадиційні методи лікування або один з них (мануальна терапія, апітерапія, іпотерапія, різноманітні види релакс-масажної терапії);
• стан природних лікувальних ресурсів;
• курортно-містобудівельна проблема (збереження цілісності курортного комплексу та забезпечення поєднання раціонального використання природних лікувальних ресурсів з організацією комфортного та різноманітного щодо форм відпочинку);
• медична проблема: юридичне обґрунтування можливості введення скорочених (7, 14, 18 діб) лікувальних курсів, що обумовлені об’єктивними причинами: з одного боку, у забезпеченої клієнтури скорочено відпустку у комерційних структурах, з другого – фінансова неспроможність основної маси населення, яка не має можливості оплатити повний курс лікування. Це потребує наукового обґрунтування спеціальних скорочених курсів по нозологіях з точним обґрунтуванням кількості необхідних лікувальних процедур, яке повинне бути узаконено відповідними нормативними актами. У діючих на сьогодні клінічних протоколах санаторно-курортного лікування кількість бальнеопроцедур, грязьових аплікацій та більшості фізіотерапевтичних процедур складає 10-12 на курс лікування, що практично неможливо виконати при 7-14 денних лікувальних турах.

Згідно Закону України «Про курорти» підставою для прийняття рішення про оголошення природної території курортною є наявність на ній природних лікувальних ресурсів, необхідної інфраструктури для їх експлуатації та організації лікування людей.

Дані щодо наявних ПЛР зведено в Державному кадастрі природних лікувальних ресурсів, який за дорученням МОЗ України веде ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України.

На сьогодні в Україні затверджено 6 курортів державного значення: Саки, Хмільник, Миргород, Бердянськ, Сло`вянск, Скадовськ, місцевого значення – ні одного.

У зв’язку з розвитком медичного туризму, як нового напряму санаторно-курортної сфери необхідно:

1. Розробити концепцію розвитку санаторно-курортної сфери на 2016-2025 роки;
2. Здійснити аналіз діючого законодавства у санаторно – курортній сфері (у т.ч. щодо природних лікувальних ресурсів) та розробити рекомендації щодо його удосконалення;
3. Провести інвентаризацію санаторно-курортних закладів різних форм
власності та відомчої підпорядкованості;
4. Здійснити аналіз даних Державного кадастру природних лікувальних ресурсів та
розробити рекомендації щодо його удосконалення (створення автоматизованої системи).

Новини

До дня науки

До дня науки Депутат Одеської обласної ради VIII скликання Буяновський Андрій Олександрович вручив подяку Одеської обласної ради трудовому колективу ДУ «Український ...
Читати далі…

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 За результатами проведеного ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: