gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Науково-практичний журнал «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія», № 2 (58), 2009

ISSN 2221-7983

ЗМІСТ

ПЕРЕДОВИЦЯ

Визначення земель оздоровчого призначення АР Крим
Лазоришинець В.В., Бабов К.Д., Золотарьова Т.А., Нікіпелова О.М., Біленький К.Е., Новодран А.В.
С. 3-5

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Застосування лікувальної фізичної культури, масажу та гідрокінезотерапії на етапі ранньої санаторної реабілітації хворих після ендопротезування кульшового суглоба
Рой І.В., Бабова І.К., Катюкова Л.Д., Гугушкін Д.Ю., Заморський Т.В.
Запропоновано програму комплексної фізичної реабілітації хворих після ендопротезування кульшового суглоба на етапі ранньої санаторної реабілітації. Висвітлено методичні особливості проведення лікувальної гімнастики, лікувальної дозованої ходьби, механотерапії, гідрокінезотерапії, масажу. Ефективність програми підтверджена даними обстеження 294 хворих, що перенесли ендопротезування кульшового суглоба, на етапі санаторної реабілітації.
С. 6-9

Вплив психоемоційного навантаження на стан регуляції регіонального кровообігу у осіб з низьким нейротизмом
Волкова Н.М.
У практично здорових молодих осіб з різним рівнем нейротизму виявлені суттєві особливості узгодження показників автономної регуляції регіонарного кровообігу і психоемоційного стану при різних типах метеоситуації. При несприятливій погоді у осіб з низьким нейротизмом кореляційні зв’язки між функціональними показниками значно посилювалися, особливо в початковому стані і протягом виконання психоемоційного навантаження. Показники ефективності обробки інформації під час тестового навантаження корелювали зі станом автономної регуляції у спокої, протягом виконання навантаження і протягом усього періоду відновлення. Цей факт розглядається як високий рівень функціональної готовності регуляторних систем і як прояв синхронізації регуляторних інтеграційних впливів центральної нервової системи при несприятливих метеоумовах.
С. 10-12

Вплив диференційованої спелеотерапії на адаптаційні процеси у хворих на бронхіальну астму з врахуванням ступеня порушень вегетативної регуляції
Лемко І.С., Сливка Я.І.
Визначено шляхи підвищення ефективності лікування хворих на бронхіальну астму шляхом диференційованого підходу до призначення спелеотерапії в залежності від ступеня порушень вегетативного гомеостазу та індивідуальних особливостей адаптації до впливу лікувального фактора.
С. 12-15

Комплексна оцінка стану хворих на хронічну гастродуоденальну патологію при надходженні на санаторно-курортний етап після стаціонарного лікування.
Іжа Г.М.
Розроблено алгоритм комплексної оцінки загального стану хворих з хронічною гастродуоденальною патологією, що надходять на санаторний етап лікування після медикаментозної терапії в стаціонарі. За допомогою запропонованого алгоритму вивчені особливості морфофункціонального стану гастродуоденальної зони, вегетативних та імунологічних показників, а також показників якості життя даної категорії хворих.
С. 15-18

Возможности терапевтической коррекции гипертонической болезни с применением преформированных физических факторов под контролем суточного мониторинга артериального давления
Кротенко В.К.
Метою дослідження було вивчення ефективності запропонованої терапії м’якої і помірної форм гіпертонічної хвороби з застосуванням преформованих фізичних чинників під контролем добового моніторування артеріального тиску (ДМАТ). Обстежено 152 хворих, розділених на 3 групи за типом лікування. I група отримувала медикаментозний препарат престаріум, II група — престаріум і магнітотерапію, III — комплекс (престаріум, магніто-озонотерапію). Порівняльне вивчення ефективності лікування продемонструвало за клінічними даними і показниками ДМАТ перевагу зазначеного комплексу.
С. 19-21

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Порівняльний аналіз біологічної активності пелоїдів озер Сакського району АР Крим
Алексєєнко Н.О., Тихохід Л.В., Іванова Г.В., Гуща С.Г.
В експерименті на 85 здорових білих щурах-самцях проведено вивчення і порівняльна оцінка біологічної активності приморських мулових сульфідних пелоїдів 6 озер Сакського району АР Крим для з’ясування можливості їх використання в медичній практиці. Показано, що найбільш перспективними в цьому плані можна вважати пелоїди озера Круглого. Тоді як пелоїди озера Тереклі, істотно знижуючи швидкість фільтраціі первинної сечі, зменшують добовий діурез, що є несприятливим моментом, який не залишає перспектив для застосування їх з лікувальною метою. Пелоїди інших озер біологічної активності не проявили.
С. 22-25

МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Індивідуалізований підхід до визначення ефективності превентивної реабілітації операторів
Волянський О.М.
На практично здорових чоловіках-добровольцях 28-38 років, які професійно займалися оперативною діяльністю, проводилося визначення ефективності курсу превентивної реабілітації (переважно фізичними методами) шляхом оцінки динаміки напруги функціонального стану системи мозкового кровообігу кожного добровольця. Методика зіставлення тестованого параметра кровотоку з межами шкали гомеостатичного діапазону реакцій мозкових артерій дозволяє визначити індивідуальні ступеня напруги системи церебральної гемодинаміки і оцінювати якість превентивної реабілітації операторів з предхворобливими порушеннями у стані здоров’я.
С. 25-28

КУРОРТНІ РЕСУРСИ

Медико-біологічна оцінка якості та цінності мінеральних вод свердловин № 15-р та № 17-р санаторію «Синяк» Синякського родовища (с. Синяк), Мукачівського району Закарпатської області
Торохтін О.М., Нікіпелова О.М., Горицька С.І., Швардак М.В.
С. 29

Медико-біологічна оцінка якості та цінності фасованої мінеральної води «Поляна Квасова» (свр. № 8-К) Полянського родовища Закарпатської області
Драгомирецька Н.В., Шевченко Н.О., Іжа Г.М., Калініченко М.В.
С, 30

Медико-біологічна оцінка якості та цінності мінеральної води свердловини № 1 на території ЗАТ «Дитячий медичний центр «Чайка» м. Євпаторія АР Крим
Поберська В.О., Нікіпелова О.М., Євсєєва С.Л., Янченко Т.С.
С. 30-31

Медико-біологічна оцінка якості та цінності води мінеральної лікувальної свердловини № 2/7503 лікувально-оздоровчого комплексу «Совіньон», с. Мізікевича, Овідіопольский район, Одеська область
Драгомирецька Н.В., Іжа Г.М., Шевченко Н.О., Калініченко М.В.
С. 31

Медико-біологічна оцінка якості та цінності фасованої води мінеральної природної лікувально-столової «Царичанська», смт Царичанка, Царичанський район, Дніпропетровська область
Драгомирецька Н.В., Іжа Г.М., Шевченко Н.О., Калініченко М.В.
С. 32

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Напрямки запровадження ефективної медичної реабілітації на прикладі хворих на метаболічний синдром
Єжов В.В., Душкін І.Ф., Тимошенко О.В., Мохсин К.
Стаття присвячена дієвості відновлювального лікування та необхідності розширення можливостей медичної та соціально-психологічної реабілітації, що має входити до пріоритетів національної та регіональних програм охорони здоров’я України. У контексті поставленої проблеми автори розглядають питання економіки у ряді секторів системи охорони здоров’я та пропонують комплексну програму реабілітації на прикладі хворих з метаболічним синдромом.
С. 33-34

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Матеріали IX Підсумкової наукової сесії Українського НДІ медреабілітації та курортології
С. 35-49

Новини

До дня науки

До дня науки Депутат Одеської обласної ради VIII скликання Буяновський Андрій Олександрович вручив подяку Одеської обласної ради трудовому колективу ДУ «Український ...
Читати далі…

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 За результатами проведеного ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: