gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Історична довідка


Будинок Інституту

Діяльність єдиного в Україні науково-дослідного інституту з вивчення механізму дії природних лікувальних ресурсів і розроблення технологій їх використання в санаторно-курортній практиці розпочалася у 1927 році шляхом створення Бальнео-фізіотерапевтичного інституту в Одесі (наказ Наркомздоровʼя УРСР від 05.11.1927 № 8).

 

Етапи розвитку Функції та завдання
1927 рік – Бальнео-фізіотерапевтичний інститут Одеська практична школа бальнеологів і курортологів:

 • – обґрунтування основних принципів курортного лікування;
 • – розробка методик грязелікування при різноманітній патології;
 • – вивчення фізико-хімічних властивостей лікувальних грязей (пелоїдів), розробка стандарту, рекомендації з регенерації пелоїдів;
 • – заснована наукова медична бібліотека Інституту (1930 р.)
1965 рік – Одеський науково-дослідний інститут курортології
 • – вивчення механізму дії природних лікувальних ресурсів, проведення робіт з медичного зонування та прогнозно-перспективна оцінка курортних територій;
 • – розробка новітніх технологій санаторно-курортного лікування дорослих та дітей при різноманітній патології та обґрунтування можливості застосування санаторно-курортного лікування для ранньої реабілітації хворих, які перенесли гострі тяжкі захворювання;
 • – спеціалізована вчена рада за спеціальністю «Курортологія та фізіотерапія» з правом прийняття до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (1978 р.)
1992 рік – Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології
 • – при інституті створений «Український державний центр стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів» (наказ МОЗ України від 09.12.1992 р. № 179), що виконує роботи щодо медико-біологічної оцінки якості та цінності мінеральних вод, лікувальних грязей (пелоїдів) та препаратів на їхній основі. Центр акредитований Національним агентством з акредитації України та Комітетом з питань гігієнічного регламентування санепідемслужби України (атестат від 20.06.2013р. № 120);
 • – у 2007 році при інституті створений Центр ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів. Об’єктами Кадастру є мінеральні і термальні води, лікувальні грязі та озокерит, ропа лиманів та озер, морська вода, природні об’єкти і комплекси із сприятливими для лікування кліматичними умовами, придатні для використання з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань. Ведення кадастру здійснюється за допомогою автоматизованої системи ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів на основі сучасних геоінформаційних технологій;
 • – засновано Науково-практичний журнал «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія»;
 • – спеціалізована вчена рада за спеціальністю 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія» з правом прийняття до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук(2005-2014 р.)
2012 рік по т.ч. – Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України»
 • – фундаментальні дослідження механізму дії природних лікувальних ресурсів;
 • – обґрунтування організаційно-методичних основ управління санаторно-курортною галуззю України;
 • – опрацювання нормативно-правової документації щодо створення законодавчої бази функціонування санаторно-курортної галузі;
 • – розробка медичних технологій з використанням природних лікувальних ресурсів та преформованих фізичних чинників для відновлювального лікування найпоширенішої патології дорослих та дітей;
 • – медико-біологічна оцінка природних лікувальних ресурсів, їх раціональне використання та охорона;
 • – ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів;
 • – науково-консультативна та методична допомога санаторно-курортним закладам різного підпорядкування;
 • – класифікація основних курортів України

У різні роки Інститут очолювали видатні особистості, лікарі-науковці:
1927-1944 роки – доцент А. Н. Хейфиць – перший директор Інституту;
1944 -1950 роки – д.мед.н, професор М.В. Лащевкер;
1950-1959 роки – д.мед.н, професор А.В. Соколов;
1959-1966 роки – д.мед.н, професор Ф.Ю. Куркудим;
1966-1991 роки – д.мед.н, професор Г.О. Горчакова;
1991 по т.ч. – д. мед.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України К.Д. Бабов.

За період діяльності спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія» захищено 346 дисертацій, з яких 29 на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.
Станом на початок 2021 року, за результатами наукових досліджень Інституту, до Державного кадастру природних лікувальних ресурсів внесені відомості про 464 мінеральні води, 11 пелоїдів, 6 бішофітів і 2 глини та видано рекомендації щодо можливості їх використання в медичній практиці.
На основі наукових досліджень Інституту оголошено курортами державного значення – м. Хмільник (Вінницька обл.), м. Бердянськ (Запорізька обл.), м. Саки (АР Крим), м. Скадовськ (Херсонська обл.), м. Миргород (Полтавська обл.), м. Слов’янськ (Донецька обл.), Куяльницький лиман (Одеська обл.); курортами місцевого значення – с. Солотвино (Закарпатська обл.) й м. Косів (Івано-Франківська обл.); обґрунтовано перелік заходів щодо оголошення природних територій м. Трускавець та м. Моршин (Львівська область) курортами державного значення, с. Сергіївка (Одеська область) та с. Коблево (Миколаївська область) курортами місцевого значення.

Новини

До дня науки

До дня науки Депутат Одеської обласної ради VIII скликання Буяновський Андрій Олександрович вручив подяку Одеської обласної ради трудовому колективу ДУ «Український ...
Читати далі…

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 За результатами проведеного ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: