gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Мінеральні і термальні води

Наказом МОЗ України від 02.06.2003 р. №243 “Про затвердження Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання”, визначено:

Мінеральні природні води – природні підземні мінеральні води об’єктів (родовищ), що характеризуються певним та стабільним фізико-хімічним складом, вмістом біологічно активних компонентів та сполук відповідно до кондицій, установлених для кожного об’єкта (родовища), які використовуються без додаткової обробки, що може вплинути на хімічний склад та мікробіологічні властивості. Критерії мінеральних вод для питного та зовнішнього застосування визначені в Додатку 1 до зазначеного Наказу.

 

 

 

Залежно від мінералізації, наявності специфічних (біологічно активних) компонентів, бальнеологічного застосування, мінеральні природні води поділяються на:

  • природні столові – води з мінералізацією менш ніж 1,0 г/дм3 – застосовуються як столовий освіжаючий напій;
  • лікувально-столовіводи з мінералізацією від 1,0 до 8,0 г/дм3 усіх хімічних груп і від 1,0 до 15,0 г/дм3 груп: гідрокарбонатні натрієві, гідрокарбонатно-хлорідні, хлоридно-гідрокарбонатні натрієві чи при меншій мінералізації, які містять біологічно активні мікроелементи і сполуки в кількості, не нижчій від бальнеологічних норм, прийнятих для питних мінеральних вод;
  • лікувальні – води з мінералізацією більш ніж 8,0 г/дм3 – можуть використовуватись для внутрішнього і зовнішнього застосування за спеціальними медичними методиками.

 

Фасовані природні підземні мінеральні (лікувально-столові, лікувальні) води – мінеральні води, які розлито в герметичну тару для реалізації. 

 

 

 

 

Мінеральні природні лікувально-столові води застосовуються як лікувальні за призначенням лікаря і як столові напої при несистематичному вживанні протягом не більше 30 днів з інтервалом 3-6 місяців.

Мінеральні природні лікувальні води використовуються тільки з лікувальною метою за призначенням лікаря відповідно до медичних показань.

 

 

 

 

В Україні вимоги до МВ при промисловому фасуванні представлено в Державному  стандарті України – ДСТУ 878-93, до лікувальних вод (ЛВ), які використовуються в санаторно-курортній сфері – ГСТУ 42.10-02-96:

Основними показниками бальнеологічної значимості мінеральних вод є: загальна мінералізація, вміст газу, іонний склад, вміст органічних сполук і мікроелементів, які проявляють біологічну активність, радіоактивність, рН води, температура.

Термальні води– підземні води з температурою понад +200С. У бальнеології термальні води підрозділяють на теплі (субтермальні) з температурою 20-37°С, термальні – 37-42°С та гіпертермальні – понад 42°C. 

 

Перші спроби пояснити механізм лікувальної дії мінеральних вод зробив грецький лікар Архімед в І столітті н.е. Він припустив, що сила мінеральної води в її складі.

Сучасні дослідження показали: багатокомпонентний, створений самою природою склад мінеральних вод дозволяє широко використовувати їх для лікування і профілактики багатьох захворювань внутрішніх органів. 

Новини

Увага! Проводимо Міжнародну науково-практичну конференцію

«15 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

14 листопада 2023 року проведено семінар в межах постійно діючого лекторію для працівників ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України»

З метою розгляду актуальних питань діяльності ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» 14 листопада 2023 року проведено ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: