gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Накази центральних органів виконавчої влади

Про затвердження примірних статутів державного підприємства, державного закладу, установи, організації та закладу вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України – МОЗ від 03.11.2017 № 1362
Про організацію і вдосконалення фізіотерапевтичної допомоги населенню України – МОЗ від 30.12.1993 N 260
Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів – МОЗ від 19.06.1996 № 172
Про вдосконалення акредитації закладів охорони здоров’я – МОЗ від 14.03.2011 № 142
Про затвердження порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання – МОЗ від 02.06.2003 № 243
Про затвердження Державних гігієнічних нормативів «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді» – МОЗ від 03.05.2006 N 256
Про затвердження методичних рекомендацій з методів досліджень біологічної дії природних лікувальних ресурсів та преформованих лікувальних засобів – МОЗ від 28.09.2009 N 692
Про створення Центру ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів – МОЗ від 02.11.2007 № 685
Про затвердження Інструкції по створенню і веденню Державного кадастру природних лікувальних ресурсів – МОЗ від 23.09.2009 № 687
Про затвердження Переліку та форми подання відомостей, що включаються до Державного кадастру природних лікувальних ресурсів – МОЗ / Мінприроди від 26.03.2008 № 156/152
Про затвердження Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на підземні води (гідрогеологічні роботи) – Мінприроди від 16.07.2001 N 260
Про затвердження Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах – МОН від 01.03.2012 № 249
Про затвердження Методичних рекомендацій зі здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовищ мінеральних підземних вод – Дергірпромнагляду МНС від 24.03.2006 № 51
Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод – ДКЗ при Мінприроди від 14.03.2002 № 32
Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ лікувальних грязей – ДКЗ при Мінприроди від 29.12.2004 № 298
Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання до Державної комісії України по запасах корисних копалин матеріалів попередньої геолого-економічної оцінки родовищ підземних вод – ДКЗ при Мінприроди від 23.06.2009 N 222
Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання до Державної комісії України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ мінеральних підземних вод – ДКЗ при Мінприроди від 08.08.2003 N 145
Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання до Державної комісії України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ питних і технічних підземних вод – ДКЗ при Мінприроди від 02.09.2003 № 162
Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання до Державної комісії України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ лікувальних грязей – ДКЗ при Мінприроди від 29.12.2005 N 338
Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади – Держкомтелерадіо / Держкомзв’язку від 25.11.2002 N 327/225
Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях – Мінюст від 18.06.2015 № 1000/5
Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації – Мінюст від 19.06.2013 № 1227/5
Про затвердження Типового положення про підрозділ з питань цивільного захисту суб’єкта господарювання – МВС від 20.04.2017 № 325
Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів – Держспоживстандарт від 28.07.2010 № 327
Про затвердження та скасування національних класифікаторів – Держспоживстандарт від 11.10.2010 N 457

 

Новини

Підвищення кваліфікації співробітників інституту

19.07.2021 у приміщенні інституту розпочався короткотерміновий п’ятиденний семінар з підвищення кваліфікації співробітників за темою: «Організація роботи випробувальної лабораторії в сучасних ...
Читати далі…

Бабова Костянтина Дмитровича нагороджено грамотою

Директора Державної установи «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України», доктора медичних наук, професора Бабова К.Д ...
Читати далі…

Актуальні оголошення

Науково-практична конференція за міжнародною участю «Санаторно-курортне лікування та реабілітація: сучасні тенденції розвитку»

30 вересня – 01 жовтня 2021 року в приміщенні ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (м ...
Читати далі…

ХХ підсумкова наукова сесія інституту «Природні лікувальні ресурси: бальнеологічна дія та курортний потенціал»

Опубліковано матеріали ХХ підсумкової наукової сесії інституту «Природні лікувальні ресурси: бальнеологічна дія та курортний потенціал», яка відбулася 21 травня 2021 ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: