gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Лікувальна діяльність

Провадження діяльності з надання консультативно-діагностичної та лікувальної допомоги дорослим та дітям в поліклініці підтверджено ліцензією від 21.06.2012 серія АГ № 600634, оновленою у 2014 році.

 

 

 

 

Поліклініка Інституту отримала акредитаційний сертифікат МОЗ України на вищу кваліфікаційну категорію від 29.12.2020 серія МЗ №015116, дійсний до 28.12.2023.

 

 

 

 

 

Кількість лікарів в поліклініці – 18, всі мають вищу кваліфікаційну категорію, в тому числі – 1 доктор та 6 кандидатів медичних наук.

Запис пацієнтів на прийом до спеціалістів поліклініки за телефонами:

Реєстратура (0482) 30-17-36

Лабораторія (0482) 30-17-41

1.  Лікувально-діагностична діяльність

Діагностичний напрямок роботи забезпечують:

Відділ функціональної діагностики

Дослідження:

 • – електрокардіографія (ЕКГ);
 • – холтерівське моніторування ЕКГ;
 • – добове моніторування артеріального тиску (АТ);
 • – спірографічне дослідження;
 • – УЗД органів черевної порожнини, щитоподібної залози, нирок;
 • – ехокардіоскопія;
 • – доплерографія судин.

Відділ лабораторної діагностики

Дослідження:

 • – клінічні дослідження крові та сечі;
 • – біохімічні дослідження крові;
 • – серологічні дослідження крові;
 • – імунологічні дослідження.

Основні методи лікування та реабілітації:

 • – апаратна фізіотерапія (електротерапія, магнітотерапія, світлолікування тощо);
 • – лікувальна фізкультура, кінезотерапія, масаж;
 • – лікування в камері штучного мікроклімату (спелеотерапія);
 • – питне водолікування (призначення питних мінеральних вод);
 • – бальнеотерапія (сухі вуглекислі ванни);
 • – лікування порушень мовлення у дітей (логопедична корекція);
 • – призначення медикаментозної терапії.
 1. Програми реабілітаційної допомоги хворим різних нозологічних груп

Програми реабілітаційної допомоги розроблені відповідно до даних щодо патогенетичних механізмів розвитку захворювань, клінічних проявів та реабілітаційних потреб пацієнтів, протоколів та клінічних настанов, затверджених МОЗ України, рекомендацій експертів ВООЗ.

Поліклініка забезпечує неухильне дотримання санітарно-протиепідемічних заходів згідно з існуючими наказами МОЗ.

На основі комплексу клініко-функціональних, лабораторних, інструментальних досліджень, оцінки якості життя і функціонування хворих, наявності та тяжкості коморбідної патології, мультидисциплінарною реабілітаційною командою поліклініки з урахуванням специфіки власної лікувальної бази розробляється індивідуальна програма реабілітації кожного пацієнта.

Реабілітація хворих на поліклінічному (амбулаторному) етапі проводиться за наступними напрямками в рамках затверджених Вченою радою Інституту програм відновлювального лікування хворих різних нозологічних категорій:

 1. Програма відновлювального лікування дітей з перинатальними ураженнями центральної нервової системи та її наслідками у вигляді патології психомовного розвитку.
 2. Програма відновлювального лікування дітей та дорослих із захворюваннями органів дихання.
 3. Програма відновлювального лікування фертильних контингентів населення.
 4. Програма амбулаторної реабілітації учасників АТО та їх родин,  тимчасово переміщених осіб.
 5. Програми комплексної амбулаторної реабілітації різних контингентів пацієнтів після перенесеної коронавірусної хвороби:

           5.1. Програма амбулаторної реабілітації після перенесеної пневмонії, спричиненої коронавірусом SARS CoV-2.

           5.2. Програма комплексної амбулаторної реабілітації пацієнтів після перенесеної коронавірусної хвороби (COVID-19) з урахуванням особливостей коморбідної патології.

           5.3. Програма прегравідарної підготовки жінок в період пандемії.

       6. Програма реабілітації при захворюваннях опорно-рухового апарату з використанням методів фізичної та мануальної терапії.

 1. Програма відновлювального лікування дітей з перинатальними ураженнями ЦНС та її наслідками у вигляді патології психомовного розвитку

 

У нозологічній структурі хворих з психомовними порушеннями, які відвідали поліклініку (у 2020 році), значну частину складають специфічні розлади мови та шкільних навичок (F.80, F.81 – F.83) – 76%. Розлади психологічного розвитку та поведінки (F.84, F.90, F.92) як головний діагноз встановлено в 15,5% звернень, заїкування (F.98.5) – 6,2%. Найменша кількість звернень приходилася на загальне психічне недорозвинення (F.70 – F.79) – близько 2%, що співвідноситься із статистичними даними щодо поширеності даної патології у дитячій популяції.

Діти отримували реабілітаційні курси за індивідуально розробленими програмами, до складу яких входили наступні методики:

 • – корекція психомовних порушень з використанням авторської методики латеральної підпорогової низькочастотної мовної стимуляції, яку засновано на взаємодії мовної функціональної системи з тонкою моторикою кисті;
 • – логопедичний масаж;
 • – індивідуальні корегувальні логопедичні заняття (при необхідності також із залученням дефектологічної та психологічної корекції);
 • – методи апаратної фізіотерапії.

Кратність реабілітаційних курсів коливається від 2 до 4 на рік, в залежності від потреби дитини та важкості клінічного перебігу захворювання. 

Лікувально-корекційні впливи були націлені на досягнення головної мети реабілітації – покращення якості життя пацієнтів у сфері спілкування, що свідчать про високий соціальний ефект. Облік клінічної динаміки фіксувався у індивідуальних реабілітаційних картах динамічного спостереження. Завдяки впровадженню програми ранньої поетапної реабілітації дітей з психомовними порушеннями вдалося досягти позитивних результатів більш ніж у 80% випадків, що попередило розвиток в подальшому шкільної дезадаптації.

В 2020 році психомовною реабілітацією у рамках Програми було охоплено 579 дітей, які вперше звернулися за профільною реабілітаційною допомогою. Всього за 2020 рік було здійснено 714 курсів реабілітації.

 1. Програма відновлювального лікування дітей та  дорослих із захворюваннями органів дихання

Одним з найвідоміших немедикаментозних методів відновлювального лікування хворих із хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання, що традиційно пропонується в поліклініці, є лікування в камері штучного мікроклімату, або спелеотерапія. За багаторічними спостереженнями 50% пацієнтів, що звернулися до поліклініки з симптомами тривалого кашлю, мають хронічну патологію ЛОР-органів. Враховуючи це, до Програми реабілітації дітей та дорослих з патологією органів дихання включено лікувальне промивання порожнини носа.

Серед хворих з неспецифічними захворюваннями органів дихання відновлювальне лікування за вказаною Програмою надається наступним категоріям пацієнтів:

 • – хворим на бронхіальну астму, легкого та середнього ступеню важкості та легеневою недостатністю не вище за ІІ ступінь;
 • – хворим на хронічні бронхіти;
 • – хворим ХОЗЛ І-ІІ стадії та легеневою недостатністю не вище ІІ ступеню;
 • – хворим після перенесеної негоспітальної та госпітальної пневмонії, гострих бронхітів, ГРВІ;
 • – дітям, що часто хворіють на ГРВІ, трахеїти, ларинготрахеїти, бронхіти;
 • – дітям та дорослим з респіраторними алергозами;
 • – дітям та дорослим з хронічною патологією ЛОР-органів, вазомоторними та алергічними ринітами, рінофарингітами, гіпертрофією аденоїдів та мигдаликів.

В нозологічній структурі за кількістю хворих, що звернулися та отримали відновлювальне лікування, переважають пацієнти з гострим бронхітом або діти з гіпертрофією аденоїдів, та хворі, які отримують відновлювальне лікування після перенесеної гострої респіраторної інфекції. За 2020 рік реабілітаційні курси отримали 523 пацієнти, них: дорослих – 139, дітей від 0 до 18 років – 384.

 1. Програма відновлювального лікування фертильних контингентів населення

З метою вдосконалення амбулаторного етапу реабілітації жінок з хронічними неспецифічними гінекологічними захворюваннями, своєчасного виявлення або запобігання неплідності у жінок репродуктивного віку і профілактики неплідності у підлітків, профілактики перинатальної неврологічної патології немовлят, а також реалізації позакурортної  реабілітації вказаного контингенту хворих у 2007 році на базі поліклініки було започатковано програму оздоровлення фертильних контингентів населення.

Пріоритетним напрямками заходів, що передбачені у вказаній Програмі, є:

 • – переважне застосування немедикаментозних методів лікування та використання природних лікувальних чинників;
 • – динамічне спостереження жінок фертильного віку, що страждають на хронічні неспецифічні гінекологічні захворювання;
 • – розробка індивідуальних реабілітаційно-профілактичних комплексів для вагітних та хворих жінок означеної нозологічної категорії;
 • – добір пацієнтів, що потребують санаторно-курортного лікування та подальшої амбулаторної реабілітації;
 • – добір курорту відповідно до наявної патології та пори року;
 • – планування вагітності.

Провідною причиною скарг на неплідність є хронічні запальні захворювання внутрішніх статевих органів – у 68% пацієнток; у 28% жінок виявлено дисфункцію яєчників (дані спостережень за 2020 р.). Впродовж останніх років вірогідно збільшилася кількість пацієнток, що звернулися по допомогу з наявністю тазових спайок.

Аналізуючи ефективність запропонованих методів реабілітації, слід зазначити, що одужання та значне покращення після отриманого лікування спостерігалося в приблизно 69% жінок, покращення – у 24% пацієнток.

У 2020 році за даною Програмою лікарем-гінекологом оглянуто 372 жінки, під динамічне спостереження взято 39 жінок; проведено 108 реабілітаційно-профілактичних курсів. За 2020 р. завагітніли 62 жінки, у 51 вагітність закінчилася пологами в строк, у 5 жінок – переривання на ранніх строках.

 1. Програма амбулаторної реабілітації учасників АТО та їх родин, тимчасово переміщених осіб

Програма реабілітації діє з 2014 року. За 2020 рік консультативну та реабілітаційну допомогу отримали 107 тимчасово переміщених осіб, з яких 86 дітей та 21 дорослий. Першочергово при первинному зверненні всі пацієнти були оглянуті педіатром чи терапевтом (в залежності від віку) з подальшою розробкою плану діагностичних, лікувальних та реабілітаційних заходів (індивідуального плану реабілітації).

Переважна кількість дітей потребувала консультацій та подальшого лікування у дитячих неврологів, ортопеда, ЛОР. Реабілітаційні курси отримали 94 пацієнти, з яких: 86 дітей та 8 дорослих, а саме:

 • – масаж – 88, 
 • – апаратну фізіотерапію – 78, 
 • – лікування в камері штучного мікроклімату – 21, 
 • – промивання порожнини носа – 39.

За стоматологічною допомогою зверталися 2 пацієнти.

 1. Програми комплексної амбулаторної реабілітації різних контингентів паціентів після перенесеної короновірусної хвороби

В 2020 році науковими співробітниками Інституту розроблено Положення про реабілітацію хворих, які перенесли гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом SARS CoV-2, та потребують подальшої реабілітації. Протягом 2020-2021 рр. в роботу поліклініки впроваджено 3 програми реабілітації хворих, які перенесли коронавірусну хворобу:

 • – Програма амбулаторної реабілітації після перенесеної пневмонії, спричиненої коронавірусом SARS CoV-2;
 • – Програма комплексної амбулаторної реабілітації пацієнтів після перенесеної коронавірусної хвороби (COVID-19) з урахуванням особливостей коморбідної патології;
 • – Програма прегравідарної підготовки жінок в період пандемії.

До Програм було розроблено:

 • – критерії відбору пацієнтів;
 • – зразок направлення на реабілітацію;
 • – маршрут пацієнта;
 • – обсяг досліджень;
 • – рекомендований план лікування.

5.1. Програма амбулаторної реабілітації після перенесеної пневмонії, спричиненої коронавірусом SARS CoV-2

Респіраторна реабілітація пацієнтів, що перенесли гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом SARS CoV-2, складається з наступних методів: лікувальна фізкультура з акцентом на тренінг дихальної мускулатури, галоаерозольтерапія (спелеотерапія), сухі вуглекислі ванни,  апаратна фізіотерапія за показаннями. 

Застосування галоаерозольтерапії та сухих вуглекислих ванн ґрунтується на результатах багаторічних наукових досліджень їх ефективності у пацієнтів дитячого та дорослого віку із захворюваннями дихальних шляхів.

5.2. Програма комплексної амбулаторної реабілітації пацієнтів після перенесеної коронавірусної хвороби (COVID-19) з урахуванням особливостей коморбідної патології.

Задачами реабілітація на амбулаторному етапі пацієнтів після перенесеної коронавірусної хвороби (СOVID-19), у тому числі коронавірусної пневмонії є профілактика коморбідної патології – серцево-судинної, ендокринної, нервової та інших  систем організму; при необхідності продовження протизапальної та розсмоктувальної терапії, відновлення дренажної функції бронхолегеневої системи; корекція змін, які виникли внаслідок попередньої антибактеріальної терапії (дисбіоз, порушення функціональної активності органів травлення); підвищення загальної та місцевої реактивності організму; нормалізація фізичного (у тому числі м’язової дисфункції, балансу, тощо) та психоемоційного стану хворого; відновлення працездатності та переносимості фізичних навантажень.

Мультидисциплінарною реабілітаційною командою проводиться  клініко-функціональне, інструментальне та лабораторне обстеження, розробка індивідуальної програми реабілітації, до якої входять методи фізичної реабілітації: лікувальна гімнастика з акцентом на тренінг дихальної мускулатури, поліпшення вентиляційної спроможності легень, відновлення дихальних м’язів, дихальних об’ємів легень, тренування балансу та зменшення м’язової дисфункції тощо, дренуючий масаж,  бальнеотерапія (сухі вуглекислі ванни), галоаерозоль-терапія (спелеотерапія),методи апаратної фізіотерапії за показаннями, консультування щодо фізичної активності, внутрішнього прийому мінеральних вод та нутрітивної підтримки, дієтотерапії.

5.3. Програма прегравідарної підготовки жінок в період пандемії.

Фізіологічні зміни, що відбуваються в період вагітності, роблять жінку більш вразливою для тяжких інфекцій. Взагалі вагітність – це стан, що характеризується особливими змінами імунітету. Преконцепційна підготовка – це консультування та обстеження майбутніх батьків до зачаття. Вона включає пошук, а по можливості мінімізацію, поведінкових, біомедичних і соціальних факторів ризику несприятливого закінчення вагітності як для матері, так і для дитини.

В 2021 році в поліклініці розроблено та впроваджено прегравідарної підготовки, метою якої є розробка алгоритму обстеження та підготовки подружжя до вагітності у період поширення гострої респіраторної інфекції, викликаної коронавірусом SARS Cov-2 та впровадження в практику роботи міських закладів охорони здоров’я методів немедикаментозної профілактики та реабілітації. 

Своєчасно розпочата та проведена прегравідарна підготовка дозволяє:

 • – зменшити вірогідність самовільних викиднів та передчасних пологів;
 • – запобігти вродженим вадам серця плода;
 • -профілактувати вади розвитку нервової системи плоду.

Основні напрямки прегравідарної реабілітаційної програми:

 • – консультування щодо оптимізації режиму дня;
 • – консультування щодо усунення впливу несприятливих чинників оточуючого середовища (шкідливі звички, побутові та професійні фактори ризику);
 • – нормалізація психоемоційної сфери;
 • – консультування щодо раціонального харчування та питного режиму, нормалізація маси тіла за необхідністю;
 • – групові або індивідуальні заняття лікувальною фізкультурою;
 • – масаж;
 • – апаратна фізіотерапія за показаннями;
 • – камера штучного мікроклімату;
 • – бальнеотерапія (сухі вуглекислі ванни).       
 1. Програма реабілітації при захворюваннях опорно-рухового апарату з використанням методів фізичної та мануальної терапії

В рамках програми хворих консультують спеціалісти ортопеди-травматологи, лікарі з ЛФК з подальшою розробкою індивідуального плану реабілітації (плану діагностичних, лікувальних та реабілітаційних заходів). Фізична реабілітація надається в унікальному залі лікувальної фізкультури та фізичної реабілітації, обладнаному авторськими тренажерами, підвісними системами та кінезотерапевтичним обладнанням за оригінальними методиками. До програми також входить масаж (за різними методиками), методи апаратної фізіотерапії та бальнеотерапія (сухі вуглекислі ванни) за показаннями.

Реабілітація проводиться мультидисциплінарною реабілітаційною командою у складі висококваліфікованих лікарів, фізичних терапевтів, масажистів тощо.

Новини

До дня науки

До дня науки Депутат Одеської обласної ради VIII скликання Буяновський Андрій Олександрович вручив подяку Одеської обласної ради трудовому колективу ДУ «Український ...
Читати далі…

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 За результатами проведеного ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: