gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Поліклініка

Завідувач поліклініки
Філюк Віталій Васильович, лікар-фтизіатр вищої категорії
Тел.: +38 0482 30 17 35
Е-mail: mrik.odessa@gmail.com

 

 

 

 

 

Провадження діяльності з надання консультативно-діагностичної та лікувальної допомоги дорослим та дітям в поліклініці підтверджено ліцензією від 21.06.2012 серія АГ № 600634, оновленою у 2014 році.

 

 

 

 

 

Поліклініка Інституту отримала акредитаційний сертифікат МОЗ України на вищу кваліфікаційну категорію від 29.12.2020 серія МЗ №015116, дійсний до 28.12.2023.

 

 

 

 

 

Запис пацієнтів на прийом до спеціалістів поліклініки за телефонами:

Реєстратура (0482) 30-17-36

Лабораторія (0482) 30-17-41

Адреса поліклініки:

65014, м. Одеса, пров. Лермонтовський, 6

Кількість лікарів в поліклініці – 18, всі мають вищу кваліфікаційну категорію, в тому числі – 1 доктор та 6 кандидатів медичних наук.

Поліклініка надає консультативну, лікувально-діагностичну та реабілітаційну допомогу хворим різних нозологічних груп Одеського регіону, інших областей України та ближнього зарубіжжя.

На базі поліклініки здійснюється амбулаторний етап реабілітації хворих дітей та дорослих з різноманітною патологією, що потребують динамічного спостереження і періодично отримують амбулаторні реабілітаційно-профілактичні курси.

В поліклініці мають можливість отримати консультації лікарів, провести обстеження та отримати відповідне лікування пацієнти з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання, серцево-судинної системи, гастроентерологічною, гінекологічною, ЛОР-патологією, захворюваннями нервової системи (в тому числі — діти з психомоторними порушеннями) опорно-рухової системи та обміну речовин. Також можна отримати консультацію психолога пацієнтам з посттравматичним синдромом.

Пацієнт, що звернувся до поліклініки для отримання консультації або реабілітаційно-профілактичного курсу, може бути направлений своїм сімейним лікарем, будь-яким лікарем-фахівцем або звернутися сам.

 1. Лікувально-діагностична діяльність та реабілітаційна допомога хворим різних нозологічних груп

          1.1. Лікувально-діагностична діяльність

Діагностичний напрямок роботи забезпечують:

Відділ функціональної діагностики

Дослідження:

 • – Електрокардіографія (ЕКГ);
 • – Холтерівське моніторування ЕКГ;
 • – Добове моніторування артеріального тиску (АТ);
 • – Спірографічне дослідження;
 • – УЗД органів черевної порожнини, щитоподібної залози, нирок;
 • – Ехокардіоскопія;
 • – Доплерографія судин.

Відділ лабораторної діагностики

Дослідження:

 • – Клінічні дослідження крові та сечі;
 • – Біохімічні дослідження крові;
 • – Серологічні дослідження крові;
 • – Імунологічні дослідження.

Основні методи лікування та реабілітації:

 • – апаратна фізіотерапія (електротерапія, магнітотерапія, світлолікування тощо);
 • – лікувальна фізкультура, кінезотерапія, масаж;
 • – лікування в камері штучного мікроклімату (спелеотерапія);
 • – питне водолікування (призначення питних мінеральних вод);
 • – бальнеотерапія (сухі вуглекислі ванни);
 • – лікування порушень мовлення у дітей (логопедична корекція);
 • – призначення медикаментозної терапії.

1.2. Програми реабілітаційної допомоги хворим різних нозологічних груп

Реабілітація хворих на поліклінічному (амбулаторному) етапі проводиться за наступними напрямками в рамках затверджених Вченою радою Інституту програм відновлювального лікування хворих різних нозологічних категорій:

 1. Програма відновлювального лікування дітей з перинатальними ураженнями центральної нервової системи та її наслідками у вигляді патології психомовного розвитку.
 2. Програма відновлювального лікування дітей та дорослих із захворюваннями органів дихання.
 3. Програма відновлювального лікування фертильних контингентів населення.
 4. Програма амбулаторної реабілітації учасників АТО та їх родин,  тимчасово переміщених осіб.
 5. Програми комплексної амбулаторної реабілітації різних контингентів пацієнтів після перенесеної коронавірусної хвороби:

          5.1. Програма амбулаторної реабілітації після перенесеної пневмонії, спричиненої коронавірусом SARS CoV-2.

          5.2. Програма комплексної амбулаторної реабілітації пацієнтів після перенесеної коронавірусної хвороби (COVID-19) з урахуванням особливостей коморбідної патології.

          5.3. Програма прегравідарної підготовки жінок в період пандемії.

 1. Програма реабілітації при захворюваннях опорно-рухового апарату з використанням методів фізичної та мануальної терапії.

Програми реабілітації розроблені відповідно до даних щодо патогенетичних механізмів розвитку захворювань, клінічних проявів та реабілітаційних потреб пацієнтів, протоколів та клінічних настанов, затверджених МОЗ України, рекомендацій експертів ВООЗ.

 1. Науково-консультаційна діяльність

2.1. Виконання клінічних досліджень (випробувань) механізму дії природних лікувальних ресурсів

Виконання клінічних досліджень механізму дії природних лікувальних ресурсів у межах наукової тематики Інституту здійснюється на лікувальній базі поліклініки, а також на базах клінічних санаторіїв різного відомчого підпорядкування та форм власності, з якими укладено договори про науково-практичну співпрацю. 

Участь лікарів поліклініки у виконанні наукової тематики Інституту полягає в зборі інформації та обстеженні хворих задля аналізу віддалених результатів лікування, проведенні клінічних випробувань природних лікувальних ресурсів, розробці та оновленні стандартів санаторно-курортного лікування дорослих та дітей.

2.2. Надання спеціалістами поліклініки консультаційної допомоги лікувально-профілактичним закладам України

Надання спеціалістами поліклініки консультаційної допомоги лікувально-профілактичним закладам України з питань доцільності, адекватності застосування немедикаментозних методів лікування, раціонального призначення природних лікувальних ресурсів, преформованих фізичних чинників та санаторно-курортної реабілітації.

Надання консультативної допомоги лікувально-профілактичним закладам Одеського регіону та України з питань санаторно-курортного відбору. 

2.3. Надання консультаційної допомоги санаторно-курортним і реабілітаційним закладам

Надання консультаційної допомоги санаторно-курортним і реабілітаційним закладам в питаннях адаптації клінічних настанов та оновленні медико-технологічних документів з організації надання реабілітаційної допомоги в санаторно-курортних умовах на засадах доказової медицини.

 1. Спеціалісти поліклініки

Завідувач поліклініки, лікар-невропатолог вищої категорії

БРУСНIЦИН Ігор Григорович. Стаж роботи за фахом – 13 років.

Надає спеціалізовану консультативну допомогу дорослим з питань реабілітації, профілактики та лікування нервової системи.

Лікар-гастроентеролог вищої категорії

ЗАБОЛОТНА Ірина Борисівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник. Стаж роботи за фахом – 21 рік.

Надає спеціалізовану консультативну допомогу дорослим з питань реабілітації, профілактики та лікування захворювань органів травлення. Має більше 150 наукових публікацій з актуальних питань гастроентерології та медичної реабілітації, 6 деклараційних патентів України.

Лікар ортопед-травматолог вищої категорії

БАЛАШОВА Ірина Віталіївна, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник. Стаж роботи за фахом – 18 років.

Напрямки діяльності: консультування, лікування та реабілітація пацієнтів (дорослих та дітей) з патологією опорно-рухового апарату, зокрема хребта та суглобів, синдромом дисплазії сполучної тканини тощо.

Лікар-отоларинголог вищої категорії

СУШКО Наталія Василівна. Стаж роботи за фахом – 28 років.

Надає спеціалізовану консультативну допомогу дітям з 3 років та дорослим з питань реабілітації, профілактики та лікування наступної патології: хронічні запальні та алергічні процеси порожнини носа, придаткових пазух носа, середнього та внутрішнього вуха; тонзиліти, фарингіти, ларингіти тощо.

Лікар-фізіотерапевт вищої категорії

ПОЛЬЩАКОВА Тетяна Володимирівна, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник. Стаж роботи за фахом – 37 років.

Призначення фізіотерапевтичного лікування дітям з неврологічною перинатальною патологією, з затримкою психомовного розвитку, порушеннями формування опорно-рухового апарату, захворюваннями органів дихання та дорослим з найбільш поширеними хронічними захворюваннями.

Лікар-ендокринолог вищої категорії

РОМЕЙКО Дмитро Йосипович, кандидат медичних наук. Стаж роботи за фахом – 33 роки.

Надає спеціалізовану консультативну допомогу дорослим з питань реабілітації, профілактики та лікування з питань ендокринної патології.

Лікар-ЛФК вищої категорії

БОНДАРЄВ Ігор Іванович, кандидат медичних наук, доцент. Стаж роботи за фахом – 35 років.

Основний напрямок роботи – лікувальна фізкультура з елементами мануальної терапії при захворюваннях хребта у дорослих та дітей.

Лікар-ЛФК вищої категорії

ПЛАКІДА Олександр Леонідович, доктор медичних наук, фахівець з лікувальної фізкультури. Стаж роботи за фахом – 45 років.

Основний напрямок роботи – лікувальна фізкультура з елементами мануальної терапії при захворюваннях хребта у дорослих та дітей.

Лікар акушер-гінеколог вищої категорії

СТЕПАНОВА Наталія Захарівна. Стаж роботи за фахом – 43 роки.

Основний напрямок діяльності – спостереження жінок фертильного віку із хронічними неспецифічними захворюваннями статевої системи, безпліддям, та постковідною патологією. Займається розробкою індивідуальних реабілітаційно-профілактичних комплексів для вагітних та жінок із гінекологічними захворюваннями.

Лікар-терапевт вищої категорії

ВЕРШИНІН Микола Миколайович. Стаж роботи за фахом – 41 рік, в тому числі за кордоном. Володіє англійською та арабською мовами.

Надає спеціалізовану консультативну допомогу з питань реабілітації, профілактики та лікування дорослим за наступними напрямками: пульмонологія, ревматологія, нефрологія, інфекційні та тропічні хвороби.

Лікар-кардіолог вищої категорії

КРІВЕНКОВА Елеонора Петрівна. Стаж роботи 41 рік.

Лікар-кардіолог вищої категорії

НАГОРНИЙ В’ячеслав Валерійович. Стаж роботи 11 років.

Надають спеціалізовану консультативну допомогу дорослим з питань реабілітації, профілактики та лікування кардіологічної патології, а саме: артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, кардіоміопатій, аритмій тощо.

Лікар-педіатр вищої категорії

СТЕПАНОВА Віра Сергіївна. Стаж роботи за фахом – 21 рік.

Основний напрямок діяльності – спеціалізована консультативна допомога з питань реабілітації дітям та підліткам від 0 до 18 років. Постковідна реабілітація. Проводить консультації з питань виховання здорової дитини, раціонального вигодовування, вакцинації.

Логопед-дефектолог першої категорії

РОММ Белла Йосипівна. Стаж роботи за фахом – 40 років.

Основний напрямок діяльності – діагностика та корекція мовних порушень у дітей з перинатальною патологією ЦНС. Консультує в співпраці з дитячими неврологами поліклініки. Проводить діагностику рівня мовного розвитку у дітей, консультування батьків. У роботі використовує сучасні методики: аудіовізуальної стимуляції, мовної стимуляції, АВА терапії, ручного та апаратного мовного масажу.

Лікар УЗД  вищої категорії

ТОПАЛ Ольга Дмитрівна. Стаж роботи 20 років.

Проводить спеціалізовані  функціональні та ультразвукові дослідження дорослим та підліткам з 12 років. УЗД органів черевної порожнини, щитоподібної залози, нирок, ехокардіоскопія.

Лікар з функціональної діагностики вищої категорії

ПАШКОВСЬКА Надія Вікторівна. Стаж роботи 20 років.

Надає спеціалізовану діагностичну допомогу дорослим та підліткам з 12 років з артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця, аритміями тощо. Діагностика патології судин, ехокардіоскопія, ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ та АТ, функція зовнішнього дихання.

Лікарі-стоматологи вищої категорії

ПАДАЛКА Сергій Павлович

ДРАГНЄВ Михайло Ілліч

Стоматологічний кабінет надає консультативну допомогу дорослому та дитячому населенню з питань гігієни, захворювань пародонту, ортодонтії, протезування. Надається терапевтична стоматологічна допомога з використанням сучасних методів та матеріалів.

Новини

Увага! Проводимо Міжнародну науково-практичну конференцію

«15 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

14 листопада 2023 року проведено семінар в межах постійно діючого лекторію для працівників ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України»

З метою розгляду актуальних питань діяльності ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» 14 листопада 2023 року проведено ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: