gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Природні об’єкти і комплекси із сприятливими для лікування кліматичними умовами

Лікувальна дія природних об’єктів обумовлена впливом комплексу різноманітних природних чинників: клімату, особливостей ландшафтних умов, морською водою, сонячною радіацією тощо. Тобто, ці фактори є ПЛР у своїх сукупності, у вигляді природного об’єкту як комплексу.

Особливістю даного ПЛР є те, що його лікувальний вплив забезпечується тільки у курортних умовах, на місці розташування природного об’єкту. 

Клімат зумовлює просторову організацію курортно-рекреаційної діяльності. Сприятлива дія клімату на здоров’я людини важлива для організації всіх видів рекреації. Крім того, клімат – як головний лікувально-профілактичний фактор є основою для створення кліматичних курортів, оздоровчий вплив яких обумовлений передусім застосуванням аеро-, геліо-, таласотерапії. Паралельно з цим на лікувальних курортах використовуються з лікувальною метою ландшафтотерапія, особливості місцевого мікроклімату (зокрема, печер і шахт – спелеотерапія), інші природні лікувальні фактори (лікувальні грязі, мінеральні води тощо).

 

Для території України характерні наступні рекреаційні типи погоди: комфортні, сприятливі і дискомфортні (задушливі та морозні).

«Комфортні погоди» – найкращі умови для рекреації та життєдіяльності населення, оскільки погодні фактори мають стійкий характер при відсутності циклональної діяльності. При цьому міждобова мінливість атмосферного тиску не перевищує 4 мб, температури повітря 2 0С, швидкість вітру – до 3 м/с, відносна вологість повітря – в межах 55-75%. 

Комфортними погодами вважаються: сонячна (крім дуже жаркої та сухої), малохмарна без опадів, а також слабо та помірно морозна (при температурах не нижче -12,5 0С). Ці погоди добре переносяться хворими людьми. В Україні кількість днів з комфортними погодами збільшується у напрямку північ-південь. 

Набагато тривалішим, ніж комфортний, є сприятливий (субкомфортний або перехідний) тип погоди. Такі погоди характеризуються зміною стійкого характеру метеорологічних елементів при слабкій циклональній діяльності. При цьому міждобові зміни атмосферного тиску становлять 5-8 мб, температури повітря -3-4°С, вологості – менше 55 % та більше 75 %, швидкість вітру – 4 м/с і більше. До сприятливих відноситься дуже жарка та сонячна, хмарна без опадів погода, у тому числі з переходом температури через 0 0С, а також дуже морозна погода при температурі від -12,5 0С до -22,4 0С. Такі умови добре переносяться здоровими людьми і багатьма хворими, однак можливі деякі порушення їх стану. Кількість днів із сприятливими погодами менша в північних регіонах України (до 120), значно більша на півдні (понад 180).

Окремі аспекти є в дискомфортних (задушливих та морозних) погодах. Вони характеризуються різкими змінами основних метеоелементів: міждобова зміна тиску становить більше 8 мб, температури повітря – понад 4°С при екстремальних значеннях інших параметрів погоди. До дискомфортних відносяться: дуже жарка при високій вологості погода, хмарна з опадами, групи морозних погод при температурах, нижчих -22,4 0С, а також сприятливі погоди з сильним вітром (більше 9 м/с), грозою, туманами, градом, завірюхою тощо. Дискомфорт також відчувається при раптовій зміні типів погоди. 

Таким чином, вивчення кліматичних умов курортних територій дозволяє оцінити їх клімато-рекреаційний потенціал, що є одним із резервів оздоровлення населення. 

Одним із незадіяних в курортно-рекреаційній діяльності природних об’єктів із сприятливими для лікування умовами є території Національних природних парків

Відповідно до «Положення про рекреаційну діяльність в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України» рекреаційна діяльність у межах територій та об’єктів ПЗФ України може здійснюватися за такими основними видами:…оздоровлення: − використання рекреантами природних лікувальних ресурсів ПЗФ з метою відновлення розумових, духовних і фізичних сил людини…

Науковцями ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» у 2013 році було розроблено методичні рекомендації з організації функціонування центрів санаторного лікування на територіях ПЗФ загальнодержавного значення, в яких обґрунтовано перелік показників стану територій ПЗФ для організації санаторного лікування й визначення перспективної спеціалізації та розроблено проект Положення про Центр санаторного лікування на території національних природних  парків на прикладі НПП «Вижницький».

Новини

Актуальні оголошення

ОГОЛОШЕННЯ!

30 березня 2023 року проводитиметься освітній захід БПР – майстер-клас «Електрокардіографія. Особливості реєстрації ЕКГ в умовах воєнного стану» в режимі ...
Читати далі…
Будинок Інституту

ОГОЛОШЕННЯ!

23 березня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: