gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Природні об’єкти і комплекси із сприятливими для лікування кліматичними умовами

Лікувальна дія природних об’єктів обумовлена впливом комплексу різноманітних природних чинників: клімату, особливостей ландшафтних умов, морською водою, сонячною радіацією тощо. Тобто, ці фактори є ПЛР у своїх сукупності, у вигляді природного об’єкту як комплексу.

Особливістю даного ПЛР є те, що його лікувальний вплив забезпечується тільки у курортних умовах, на місці розташування природного об’єкту. 

Клімат зумовлює просторову організацію курортно-рекреаційної діяльності. Сприятлива дія клімату на здоров’я людини важлива для організації всіх видів рекреації. Крім того, клімат – як головний лікувально-профілактичний фактор є основою для створення кліматичних курортів, оздоровчий вплив яких обумовлений передусім застосуванням аеро-, геліо-, таласотерапії. Паралельно з цим на лікувальних курортах використовуються з лікувальною метою ландшафтотерапія, особливості місцевого мікроклімату (зокрема, печер і шахт – спелеотерапія), інші природні лікувальні фактори (лікувальні грязі, мінеральні води тощо).

 

Для території України характерні наступні рекреаційні типи погоди: комфортні, сприятливі і дискомфортні (задушливі та морозні).

«Комфортні погоди» – найкращі умови для рекреації та життєдіяльності населення, оскільки погодні фактори мають стійкий характер при відсутності циклональної діяльності. При цьому міждобова мінливість атмосферного тиску не перевищує 4 мб, температури повітря 2 0С, швидкість вітру – до 3 м/с, відносна вологість повітря – в межах 55-75%. 

Комфортними погодами вважаються: сонячна (крім дуже жаркої та сухої), малохмарна без опадів, а також слабо та помірно морозна (при температурах не нижче -12,5 0С). Ці погоди добре переносяться хворими людьми. В Україні кількість днів з комфортними погодами збільшується у напрямку північ-південь. 

Набагато тривалішим, ніж комфортний, є сприятливий (субкомфортний або перехідний) тип погоди. Такі погоди характеризуються зміною стійкого характеру метеорологічних елементів при слабкій циклональній діяльності. При цьому міждобові зміни атмосферного тиску становлять 5-8 мб, температури повітря -3-4°С, вологості – менше 55 % та більше 75 %, швидкість вітру – 4 м/с і більше. До сприятливих відноситься дуже жарка та сонячна, хмарна без опадів погода, у тому числі з переходом температури через 0 0С, а також дуже морозна погода при температурі від -12,5 0С до -22,4 0С. Такі умови добре переносяться здоровими людьми і багатьма хворими, однак можливі деякі порушення їх стану. Кількість днів із сприятливими погодами менша в північних регіонах України (до 120), значно більша на півдні (понад 180).

Окремі аспекти є в дискомфортних (задушливих та морозних) погодах. Вони характеризуються різкими змінами основних метеоелементів: міждобова зміна тиску становить більше 8 мб, температури повітря – понад 4°С при екстремальних значеннях інших параметрів погоди. До дискомфортних відносяться: дуже жарка при високій вологості погода, хмарна з опадами, групи морозних погод при температурах, нижчих -22,4 0С, а також сприятливі погоди з сильним вітром (більше 9 м/с), грозою, туманами, градом, завірюхою тощо. Дискомфорт також відчувається при раптовій зміні типів погоди. 

Таким чином, вивчення кліматичних умов курортних територій дозволяє оцінити їх клімато-рекреаційний потенціал, що є одним із резервів оздоровлення населення. 

Одним із незадіяних в курортно-рекреаційній діяльності природних об’єктів із сприятливими для лікування умовами є території Національних природних парків

Відповідно до «Положення про рекреаційну діяльність в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України» рекреаційна діяльність у межах територій та об’єктів ПЗФ України може здійснюватися за такими основними видами:…оздоровлення: − використання рекреантами природних лікувальних ресурсів ПЗФ з метою відновлення розумових, духовних і фізичних сил людини…

Науковцями ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» у 2013 році було розроблено методичні рекомендації з організації функціонування центрів санаторного лікування на територіях ПЗФ загальнодержавного значення, в яких обґрунтовано перелік показників стану територій ПЗФ для організації санаторного лікування й визначення перспективної спеціалізації та розроблено проект Положення про Центр санаторного лікування на території національних природних  парків на прикладі НПП «Вижницький».

Новини

Одеський курортний регіон: історія, сучасність, майбутнє

Інтерв’ю Бабова Констянтина Дмитровича  для «Урядового кур’єра» (в межах культурно-інформаційного проєкту Державного архіву Одеської області «90 років з дня утворення ...
Читати далі…

Актуальні оголошення

АКТУАЛЬНО! Природні лікувальні ресурси: абетка користувача (інформаційно-аналітичний довідник)

Вийшов друком інформаційно-аналітичний довідник «Природні лікувальні ресурси: абетка користувача». У довіднику представлена актуальна інформація з нормативно-методичного регламенту проведення комплексних досліджень ...
Читати далі…

Амбулаторна реабілітаційна допомога пацієнтам на базі поліклініки Інституту

Поліклініка ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» надає консультативно-діагностичну та лікувальну (у тому числі реабілітаційну) допомогу ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: