gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Ропа лиманів та озер

Наказом МОЗ України від 02.06.2003 р. №243 “Про затвердження Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання”, визначено:

Ропа – насичена солями вода соляних озер (лиманів), порожнин і пор донних відкладів.

За своїм походження  і умовами водно-сольового живлення лікувальні водойми поділяються на три види:

  • – морські – моря, а також їх затоки, лагуни, лимани і прибережні озера, частково чи повністю від них відокремлені, які мають з ними гідродинамічний зв’язок; 
  • – материкові  поверхневого засолення – суфозійні, термокарстові, іноді тектонічні озера, сольовий склад яких сформовано за рахунок вилуження солей з порід і ґрунтів поверхневими і ґрунтовими водами;
  • – материкові підземного водно-сольового живлення – озера різноманітного походження, які підживлюються напірними підземними мінеральними водами (сумішшю поверхневих і підземних).

Ропа водойм є важливою частиною гідромінеральних ПЛР для тих курортів, які розташовані в районах родовищ пелоїдів, а також у районах, бідних підземними мінеральними водами. 

Однією з найважливіших характеристик ропи з точки зору можливості використання їх з лікувальною метою, є загальна мінералізація. Оптимальна мінералізація лікувальних вод для зовнішнього застосування становить 15-35 г\л. Допустимо також застосування для бальнеопроцедур вод з більшою мінералізацією після розведення до оптимальних концентрацій, які визначаються експериментально. 

 

 

 

Оптимальна мінералізація води – це той діапазон, в межах якого відбувається більшість фізіологічних реакцій. 

Мінеральні води усіх лиманів та озер (ропа) відносяться фактично до однієї бальнеологічної групи, лікувальна дія яких обумовлюється органолептичними показниками, мінералізацією, газовим та іонним складом, радіоактивністю, наявністю деяких компонентів та сполук. 

Використання ропи лиманів та озер в лікувальних цілях пов’язане з певними труднощами – нестабільність хімічного складу і мінералізація, можливість бактеріального і хімічного забруднення.

Ропа лиманів та озер може застосовуватися в санаторно-курортних умовах для лікування у вигляді ванн, купання в басейні, промивання, зрошення, а також для розведення лікувальних грязей, підготовлених до процедур. Ропа може застосовуватись тільки за призначенням лікаря відповідно до Інструкції щодо використання.

Новини

Підвищення кваліфікації співробітників інституту

19.07.2021 у приміщенні інституту розпочався короткотерміновий п’ятиденний семінар з підвищення кваліфікації співробітників за темою: «Організація роботи випробувальної лабораторії в сучасних ...
Читати далі…

Бабова Костянтина Дмитровича нагороджено грамотою

Директора Державної установи «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України», доктора медичних наук, професора Бабова К.Д ...
Читати далі…

Актуальні оголошення

Науково-практична конференція за міжнародною участю «Санаторно-курортне лікування та реабілітація: сучасні тенденції розвитку»

30 вересня – 01 жовтня 2021 року в приміщенні ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (м ...
Читати далі…

ХХ підсумкова наукова сесія інституту «Природні лікувальні ресурси: бальнеологічна дія та курортний потенціал»

Опубліковано матеріали ХХ підсумкової наукової сесії інституту «Природні лікувальні ресурси: бальнеологічна дія та курортний потенціал», яка відбулася 21 травня 2021 ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: