gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Науково-практичний журнал «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія», № 3 (59), 2009

ISSN 2221-7983

ЗМІСТ

ПЕРЕДОВИЦЯ

Перспективы научных исследований современной курортологии
Пономаренко Г.Н.
С. 3-6

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

К вопросу о совершенствовании комплексного использования лечебных физических факторов у больных с заболеваниями органов дыхания
Гончарук С.Ф.
Теоретично обґрунтуваний підхід до комплексного використання лікувальних фізичних чинників (ЛФЧ) при терапії хворих з захворюваннями органів дихання. Запропоновано критерії, яким повинен відповідати цей підхід (комплексність, комбінованість, пріоритетність, універсальність). Як один з варіантів підходу до ефективного комплексного призначення зазначеним пацієнтам ЛФЧ, рекомендовано використання розподілу останніх на базовий (який становить основу терапії) та допоміжні (що призначаються залежно від їх домінуючого лікувального ефекту з комбінацією різних ділянок впливу).
С. 6-9

Значення психовегетативного стану в основних аспектах реабілітації дітей-інвалідів з онкологічними захворюваннями
Поберська В.О., Янченко Т.С., Єременко С.О., Євсєєва С.Л.
Представлені зміни психовегетативного статусу у дітей-інвалідів з онкологічними захворюваннями та психоемоційного стану матерів. Виявлено зниження показників якості життя, найбільш виражене при давності захворювання більше 5 років, в порівнянні з групою дітей з соматичними захворюваннями. Обгрунтовано доцільність розробки комплексних програм реабілітації з урахуванням особливостей психовегетативного статусу дітей-інвалідів зі злоякісними новоутвореннями в єдиному блоці «батьки-діти».
С. 9-13

Диференційована кінезотерапія та електротерапія в комплексному санаторно-курортному лікуванні дітей з диспластичним сколіозом I—II ступеня
Ніколаєва Н.Г., Балашова І.В.
Використання у дітей з диспластичним сколіозом I—II ступеня в комплексі санаторно-курортного лікування комбінованої кінезотерапії (за методикою Євмінова) та диференційованої білатеральної електротерапії (СМТ і TENS дозволяло зменшити ступінь вираженості порушень і підвищити ефективність лікування.
С. 14-16

Кардиопротективная эффективность озонотерапии и магнитотерапии у больных пожилого возраста с изолированной систолической артериальной гипертензией
Якименко Е.А., Клочко В.В.
Показано, що включення системної озонотерапії та низькочастотної магнітотерапії у комплексне лікування хворих похилого віку з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією сприяє поліпшенню структурно-геометричних, масових і функціональних показників лівого шлуночка та більш швидкому регресу його гіпертрофії.
С. 16-19

Комплексне санаторно-курортне лікування функціональної диспепсії гідрокарбонатно-сульфатною кальцієво-магнієвою маломінералізованою мінеральною водою «Нафтуся»
Торохтін О.М., Федяєва С.І.
Функціональна диспепсія — поширене захворювання, традиційне лікування якого не завжди дає стійкий клінічний ефект. Комплексне внутрішнє бальнеолікування маломінералізованою мінеральною водою «Нафтуся», диференційовано призначається залежно від варіанту клінічного перебігу, сприяє стійкому регресу захворювання. Багатофакторний аналіз виявив діагностичні критеріально значущі ознаки, що дозволяють прогнозувати результат лікування.
С. 19-24

Когнітивні викликані потенціали (Р300) і показники за шкалою функціональної незалежності (FIM) в оцінці мне стичних функцій у хворих на дисциркуляторну енцефалопатії І—ІІ ступеня під впливом ендоназального електрофорезу нейромідіну
Шмакова І.П., Олійник С.М., Колкер І.А.
У хворих дисциркуляторною енцефалопатією І—ІІ ступеня атеросклеротичного генезу, які перебували на стаціонарному етапі, показана ефективність комплексного відновного лікування із застосуванням ендоназального електрофорезу Нейромідину, яка характеризувалася достовірною позитивною динамікою основних показників когнітивних викликаних потенціалів (Р300) і показників функціональної незалежності за шкалою FIM.
С. 25-28

Аппаратная физиотерапия и фитотерапия в комплексном лечении больных уролитиазом
Рожков B.C.
Вивчено ефективність лікувального застосування поєднаного впливу дециметрохвильової терапії, звукової стимуляції та фітотерапії у хворих на сечокам’яну хворобу (СКХ). Обгрунтовано доцільність комплексної програми реабілітації хворих на СКХ після дистанційної ударно-хвильової літотрипсії, що дозволяє рекомендувати означений комплекс для практичного використання.
С. 28-32

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вплив низькоенергетичного субміліметрового випромінювання на репаративно-відновні процеси та функцію імунокомпетентних клітин у тварин з механічними ранами шкіри
Маколінець В.І., Шевцов Б.М., Даніщук З.Н.
В експерименті на 176 білих щурах вивчено вплив гіпервисокочастотного (ГВЧ) лазерного випромінювання низької інтенсивності на загоєння неінфікованих та інфікованих механічних шкірних ран. Встановлено, що ГВЧ-випромінювання є ефективним фактором, що активує відновні процеси в шкірі тварин, функцію клітин-ефекторів запалення і клітин-фагоцитів і володіє вираженим ранозагоювальним ефектом. Обгрунтовано механізм активуючої дії ГВЧ-випромінювання на клітинну ланку в процесі загоєння рани.
С. 32-36

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Бальнеотерапія артеріальної гіпертензії: сучасність, перспективи
Алипова О.Є.
Базуючись на сучасних даних літератури, у статті висвітлені основні аспекти та перспективи застосування бальнеотерапії в лікуванні та реабілітації хворих з артеріальною гіпертензією.
С. 36-38

МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Оценка эффективности применения озоно- и низкочастотной магнитотерапии в комплексном восстановительном лечении больных гипертонической болезнью с метаболическим синдромом
Олейник Д.А.
Представлені результати оцінки ефективності включення озоно- і магнітотерапії в комплексне відновне лікування хворих на гіпертонічну хворобу з метаболічним синдромом за допомогою узагальненого показника бажаності Харрінгтона. В основу побудови такого показника закладена ідея перетворення натуральних значень приватних ознак (артеріальний тиск, вміст ліпідів, глюкози крові, показники абдомінального ожиріння та ін.) в безрозмірну психофізичну шкалу бажаності, в якій встановлена відповідність між фізичними і психологічними параметрами. Узагальнена функція є кількісним, єдиним, універсальним оцінюючим показником стану хворого в процесі лікування, що дозволяє рекомендувати її використання як критерій оптимізації за наявності безлічі різнойменних параметрів, що характеризують стан хворих.
С. 39-41

КУРОРТНІ РЕСУРСИ

Медико-біологічна оцінка якості та цінності підземних вод свердловини № 1-РК (278 «Д») с. Дениші Житомирського обласного лікувально-санаторного центру радіаційного захисту для дитячого та дорослого населення «Дениші»
Польщакова Т.В., Нікіпелова О.М.
С. 41-42

Медико-біологічна оцінка якості та цінності фасованої мінеральної води «Сколівська» (свр. № 10) Верхньосиньовидненського родовища Львівської області
Драгомирецька Н.В., Шевченко Н.О., Іжа Г.М., Калініченко М.В.
С. 42-43

Медико-біологічна оцінка якості та цінності мінеральних вод свердловини № 1 с. Мізікевича Овідіопольського району Одеської області
Волянська В.С., Долгошенко В.С.
С. 43-44

Медико-біологічна оцінка якості та цінності фасованої штучно-мінералізованої лікувально-столової води свр. № 474 після зворотного осмосу (УЧ СП «Кримські води» ЛТД)
Поберська В.О., Нікіпелова О.М., Янченко Т.С., Євсєєва С.Л., Чудинова Л.М.
С. 44

Медико-біологічна оцінка якості та цінності мінеральних вод свердловини № 41 Мукшинського родовища Хмельницької області
Іванюк О.С., Усенко О.А.
С. 45

НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ

Методика лікувальної фізкультури в реабілітації хворих на бронхіальну астму із синдромом хронічної втоми
Пілецький А.М.
Наводиться комплекс вправ лікувальної гімнастики за системою до-ін, який рекомендується хворим на бронхіальну астму (БА) з синдромом хронічної втоми. Встановлено, що хворі, які виконували протягом 2-3 міс. спочатку зазначений комплекс і тільки потім займалися традиційною гімнастикою, що застосовується для лікування БА, відзначали значне поліпшення загального стану.
При використанні запропонованого методу фізичної реабілітації в стаціонарі, поліклініці та в домашніх умовах істотно, знижуються прояви БА та синдрому хронічної втоми.
С. 46-48

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Принципи організації клінічних досліджень в фізіотерапії та курортології відповідно до стандартів GCP
Стеблюк В.В., Бурлака О.В.
У статті наводяться основні принципи організації клінічних досліджень в фізіотерапії згідно з правилами належної клінічної практики, особливості планування та виконання клінічного протоколу, вимоги медичної етики. Особливу проблему представляє проведення сліпих рандомізованих досліджень фізичних методів лікування, для проведення яких пропонується два шляхи: створення імітації фізичного фактора і проведення різнодозованих навантажень.
С. 49-52

ЛЕКЦІЇ

Основные принципы диетотерапии детей с онкогематологической патологией
Беличенко Т.А., Польщакова Т.В., Паненко А.В., Молодец Н.В.
Наведено нові дані щодо ролі раціонального харчування у профілактиці та лікуванні онкологічних захворювань, ролі лікувального харчування у відновлювальному лікуванні дітей з онкогематологічною патологією у періоді ремісії. Показана необхідність обов’язкового використання в раціоні дітей з означеною патологією продуктів, яким притаманні антиоксидантна, ентеросорбуюча, онкопротекторна та адаптогенна дії.
С, 52-56

ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ

Подвижник физиотерапии. Размышления о юбилее профессора Г.Н. Пономаренко
Торохтин А.М.
С. 57-60

Торохтіну Олександру Михайловичу — 55
С. 61-63

ІНФОРМАЦІЯ

Нові видання: «Курорти та санаторії України», науково-практичний довідник. — К., 2009. — 432 с.
С. 64-65

Новини

До дня науки

До дня науки Депутат Одеської обласної ради VIII скликання Буяновський Андрій Олександрович вручив подяку Одеської обласної ради трудовому колективу ДУ «Український ...
Читати далі…

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 За результатами проведеного ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: