gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Науково-практичний журнал «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія», № 4 (60), 2009

ISSN 2221-7983

ЗМІСТ

ПЕРЕДОВИЦЯ

Медицинская реабилитация в пульмонологической клинике современное состояние вопроса.
Солдатченко С.С., Донич С.Г., Рачко Ю.В.
У статті викладені принципи організації медичної реабілітації у пульмонологічній клініці, засновані на міжнародних погоджувальних документах. Обговорені ефекти з урахуванням результатів численних контрольованих досліджень. Особливу увагу надане дизайну реабілітаційних програм у хворих хронічними захворюваннями легенів.
С. 3-8

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Физиотерапия в решении проблемы лечения острого бронхита у детей на современном этапе.
Нечипуренко О.Н.
З метою пошуку нових можливостей комплексного немедикаментозного лікування гострих бронхітів у дітей було здійснене послідовне застосування їм процедур УВЧ-терапії, віброакустичного впливу та інгаляцій синглетно-кисневою сумішшю. Встановлено, що запропонований автором фізіотерапевтичний комплекс у курсовому режимі скорочує термін лікування на 3—5 днів, запобігає рецидивам, мобілізуючи фізіологічні заходи захисту. Розроблений комплекс рекомендується для використання за умов поліклініки, стаціонару, дитячого санаторію.
С. 8-12

Оптимизация методик магнитолазерной терапии в комплексном санаторно-курортном лечении детей с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей.
Поберская В.А., Сакун Н.В., Евсеева С.Л.
Науково обґрунтовано диференційовано призначення методик магнітолазерної терапії у дітей з захворюваннями верхніх дихальних шляхів що сприяє цілеспрямованому позитивному впливу на загальне самопочуття хворих та нейрогуморальний механізм вегетативної регуляції, покращує показники функціонального стану дихальної системи та якості життя.
С. 12-15

Вплив диференційованої галоаерозольтерапії на імунний статус хворих на хронічне обструктивне захворювання легень тяжкого перебігу.
Лемко О.І., Вантюх Н.В., Решетар Д.В.
Проведено комплексне імунологічне обстеження хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень тяжкого перебігу. Апробовані диференційовані лікувальні комплекси (ЛК) з використанням штучних аерозольних середовищ кам’яної солі — галоаерозольтерапіі (ГАТ). Показано, що у даної категорії хворих найбільш сприятлива динаміка показників імунологічної реактивності спостерігається при призначенні їм ЛК-3, який включає два щоденних сеанси ГАТ по 30 хвилин кожний з інтервалом 5—6 годин.
С. 15-18

Влияние комплексного лечения с включением криомагнитотерапии и диадинамотерапии на качество жизни, инсулинорезистентность и некоторые показатели гуморального иммунитета у больных остеоартрозом при метаболическом синдроме.
Якименко Е.А., Ефременкова Л.Н.
Показано, що у хворих на остеоартроз при метаболічному синдромі застосування кріомагнітотерапії на ділянки колінних суглобів зменшує інтенсивність больового синдрому, покращує якість життя хворих і зменшує концентрацію деяких гострофазових запальних показників. Додавання діадинамотерапії на ділянки передньої і бічної черевної стінки у таких хворих додатково призводить до зниження інсулінорезистентності.
С. 18-20

Застосування мануальної та лазеротерапії при відновлювальному лікуванні плече-лопаткового больового синдрому.
Пилипенко О.В., Катюкова Л.Д.
Наведено аналіз обстеження 287 хворих з узагальненим діагнозом «плече-лопатковий періартрит», а також представлені результати застосування в якості лікування у 48 з них мануальної терапії (МТ) і лазеротерапії (ЛТ). Визначено нозологія та клінічні форми періартралгій, при яких обгрунтованим є використання МТ і ЛТ; викладено результати їх поєднаного застосування.
С. 21-23

Застосування ендоуретральної та інтравагінальної електростимуляції сфінктерного апарату уретри та м’язів тазового дна при консервативному лікуванні стресового нетримання сечі у жінок.
Горовий В.І.
Представлені результати консервативного лікування жінок із стресовим нетриманням сечі при використанні ендоуретральної і інтравагінальної електростимуляції сфінктерного апарату уретри та м’язів тазового дна. Відзначено одужання та поліпшення стану у 86,3 % хворих після ендоуретральної електростимуляції і у 90,3 % — після інтравагінальної. Встановлено, що інтравагінальна електростимуляція — менш інвазивна процедура, при її використанні відсутня необхідність застосовувати медикаментозні препарати для профілактики або усунення дизуричних симптомів. Усім жінкам із стресовим нетриманням сечі рекомендується спочатку проводити комплексне консервативне лікування не залежно від ступеня тяжкості захворювання.
С. 24-26

Застосування радонотерапії в комплексній реабілітації жінок з генітальним ендометріозом.
Татарчук Т.Ф., Бурлака О.В., Штика А.Ю.
Генітальний ендометріоз, будучи однією з актуальних проблем сучасної гінекології, вимагає пошуку нових методів реабілітації та лікування. Враховуючи антиестрогенні властивості радонотерапії, в умовах санаторію було проведено лікування 40 жінок з генітальним ендометріозом. З використанням критеріїв доказової медицини отримані переконливі дані про позитивний вплив курсу радонотерапії за основними клінічними ознаками — нейровегетативним порушенням, психоемоційним станом і проявів болю.
С. 26-29

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Экспериментальное обоснование сроков адаптации животных после их транспортировки для устранения ошибок в оценке действия минеральных вод на функциональное состояние почек.
Алексеенко Н.А., Ярошенко Н.А.
Проведено дослідження впливу транспортування білих щурів на результати оцінювання функціонального стану нирок. Установлено, що під час проведення експерименту на тваринах, які не пройшли адаптаційного періоду, отримані дані не є валідними. Рекомендується надання щурам добового адаптаційного періоду до початку експерименту за умов експедиційного виїзду.
С. 29-32

КУРОРТНІ РЕСУРСИ

Медико-біологічна оцінка якості та цінності пелоїдів озера Гопри (Соляне) Херсонської області.
Поберська В.О., Нікіпелова О.М., Янченко Т.С., Євсєєва С.Л.
С, 32-33

Медико-біологічна оцінка якості та цінності мінеральної води свердловини № 1 на території ЗАТ «Дитячий медичний центр «Чайка», м. Євпаторія, АР Крим.
Поберська В.О., Нікіпелова О.М., Євсєєва С.Л., Янченко Т.С.
С, 33

Медико-біологічна оцінка якості та цінності підземних вод Хмільникського родовища на ділянці «Вугринівська» м. Хмільник Вінницької області.
Ніколаєва Н.Г., Блажко А.А.
С, 34

Медико-біологічна оцінка якості та цінності мінеральних підземних вод свердловини № 1 с. Маків Дунаєвецького району Хмельницької області.
Польщакова Т.В., Нікіпелова О.М.
С. 34-35

Медико-біологічна оцінка якості та цінності мінеральних природних вод свердловини № 2 с. Маків Дунаєвецького району Хмельницької області.
Польщакова Т.В., Нікіпелова О.М.
С. 35

Медико-біологічна оцінка якості та цінності пелоїдів Куяльницького лиману при їх використанні курортною установою «Клінічний санаторій ім. М. І. Пирогова».
Кирилюк М.Л., Соловйов Ю.Ю.
С. 36

Медико-біологічна оцінка якості та цінності ропи лиману Куяльницького лиману при ії використанні курортною установою «Клінічний санаторій ім. М. І. Пирогова».
Кирилюк М.Л., Соловйов Ю.Ю.
С. 36-37

НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ

Методичні аспекти проведення та організації масажної гімнастики у ранньому дитячому віці.
Романчук О.П., Бєсєда В.В.
Представлені методичні рекомендації з проведення масажної гімнастики, що є результатом багаторічної апробації даної методики в спеціальному дитячому закладі. Основною відмінністю описаної методики від існуючих є використання «краніо-каудального принципу» з масажем голови дитини, а також диференціація використовуваних вправ і прийомів з урахуванням індивідуального фізичного розвитку дитини.
С. 37-39

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Методологические подходы к оценке эффективности санаторно-курортного лечения.
Савченко В.М.
Сучасні організаційні (скорочення термінів лікування) та предметні (обов’язкове застосування лікарської терапії відповідно до стандартів лікування) складові санаторно-курортного лікування (СКЛ) потребують перегляду методології і методів оцінки його результатів. Тепер важливо стежити не тільки за безпосереднім результатом, але й за віддаленим наслідком СКЛ. При оцінці безпосереднього результату СКЛ слід виділяти та оцінювати як нозоспецифічний ефект, обумовлений здебільшого лікарською терапією, так і загальнобіологічний ефект, сформований курортними чинниками. При цьому належить уточнити та опрацювати нові підходи на основі математичних методів, а для оцінки віддаленого результату придатні існуючі стандартні загальні та специфічні опитувальники якості життя.
С. 40-43

НЕКРОЛОГ

На спомин про головного лікаря санаторію «Хмільник» Петра Васильовича ДУМІНА
С. 44-45

Новини

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 За результатами проведеного ...
Читати далі…

Увага! Проводимо Міжнародну науково-практичну конференцію

«15 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: