gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Науково-практичний журнал «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія», № 3 (63), 2010

ISSN 2221-7983

ЗМІСТ

ПЕРЕДОВИЦЯ

Природні лікувальні ресурси в системі медичної реабілітації АР Крим.Лазоришинець В.В., Хобзей М.К., Бабов К.Д., Нікіпелова О.М., Смірнова О.С., Гріняєва Л.Я.
Наведено аналіз сучасного стану використання природних лікувальних ресурсів АР Крим та розробки нормативних документів для здійснення медичної реабілітації.
С. 3-4

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Санаторно-курортное лечение больных коксартрозом. Николаева Н.Г., Балашова И.В., Арват А.Н., Бабова И.К.
Проаналізовано результати санаторно-курортного лікування 34 хворих на коксартроз віком від 45 до 80 років, яке включало бальнеотерапію, ЛФК, масаж, магнітотерапію (на поперековий відділ хребта) та диференційовані підходи з використанням лазеротерапії і ультразвуку та ультрафонофорезу з бішофітом Полтавським — локально. Показано, що застосовування зазначених лікувально-реабілітаційних комплексів підвищує ефективність санаторно-курортного лікування пацієнтів.
С. 5-7

Вплив галоаерозольтерапії на клітинний імунітет та процеси апоптозу лімфоцитів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень.Лемко О.І., Вантюх Н.В.
Досліджено особливості змін Т- і В-лімфоцитів і процесів їх апоптозу у хворих хронічними обструктивними захворюваннями легень різного ступеня тяжкості під впливом відновного лікування із застосуванням галоаерозольтерапіі (ГАТ). Показано, що ГАТ сприяє відновленню функцій Т-ланки імунітету за рахунок істотного зменшення дисбалансу між клітинною проліферацією і елімінацією імунокомпетентних клітин.
С. 7-10

Применение ингаляций дипиридамола и ультразвуковой терапии у больных c внебольничной пневмонией на фоне хронической сердечной недостаточности. Роздильская О.Н., Гуржий Е.И.
Доведено, що курсове застосування за умов стаціонару інгаляцій дипіридамолу та ультразвуку на тлі базисної медикаментозної (антибактеріальної) терапії хворих на не госпітальну пневмонію і хронічну серцеву недостатність покращує їх клінічний стан, функцію зовнішнього дихання, легеневу, внутрішньо серцеву та церебральну геодинаміку.
С. 10-14

Зміни стану симпатикоадреналової регуляції у процесі санаторно-курортного лікування хворих на дисциркуляторну енцефалопатію. Малєв О.В.
Встановлено сприятливі зміни процесів сімпатікоадреналової регуляції, які проявляються у зниженні їх підвищеної активності у хворих з дисциркуляторною енцефалопатією під впливом комплексного санаторно-курортного лікування із застосуванням магнітолазерної терапії.
С. 14-17

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Моделирование состояния хронического стресса для изучения стресспротекторных свойств природных лечебных ресурсов. Алексеенко Н.А., Гуща С.Г., Иванова А.В., Рудько И.В., Ярошенко Н.А.
Надано огляд сучасних методів моделювання хронічного стресу у щурів.
С. 17-20

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Огляд 55 дисертаційних робіт за спеціальністю «14.01.33 — Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія», захищених у період 2005—2009 рр. Частина ІI. Єжов В.В., Бабов К.Д., Золотарьова Т.А.
С, 20-23

МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Значення визначення глікованого гемоглобіну при метаболічному синдромі. Корольов В.О.
Визначено значення рівня глікірованного гемоглобіну при захворюваннях, що становлять кластери метаболічного синдрому. Показана важлива клініко-патогенетична роль даного показника як при цукровому діабеті, так і при розвитку серцево-судинних захворювань, хвороб органів травлення і нирок.
С. 24-26

Фізична реабілітація при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки у пацієнтів хірургічних стаціонарів. Білозерцев О.М., Томашевський М.І., Ксенофонтов С.С.
Вивчено 53 випадки надання допомоги у вигляді призначення лікувальних схем фізичної реабілітації пацієнтам загальнохірургічного стаціонару з виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки у фазі загострення і з ускладненим перебігом. Доведено нагальна необхідність впровадження в реабілітаційні заходи синдромно-патогенетичного підходу до комплексного вибору лікувальних фізичних факторів у даної категорії пацієнтів в умовах хірургічних стаціонарів.
С. 27-29

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Состояние и пути решения проблемы в организации восстановительного лечения работников железнодорожного транспорта.Колоденко В.А.
Розглянуто існуючі на сьогодні проблеми щодо реабілітації працівників залізничного транспорту України: особливості умов праці, потреба у ліжковому фонді, питання організації відновлювального лікування. Вносяться пропозиції щодо реформування і удосконалення існуючої у транспортній галузі системи реабілітації.
С. 29-30

Современные подходы к реабилитации железнодорожников на санаторно-курортном этапе. Пикуш В.Н., Фикс А.Е.
Викладено досвід роботи колективу Медичного центра реабілітації залізничників Південно-Західної залізниці з оздоровлення робітників залізничного транспорту шляхом широкого застосування лікувальних природних факторів курорту Хмільник.
С. 31-32

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні підходи до організації відновлювального лікування працівників залізничного транспорту» (28—29 травня 2010 р., м. Одеса, санаторій «Біла акація»)
С. 33-54

ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ

Член-кореспондент АМН України, професор ЛОБОДА Михайло Васильович (до 70-річчя із дня народження)
С. 55

Заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук ГОЛЬДЕНБЕРГ Наум Яковлевич (к 85-летию со дня рождения)
С. 56

Вітання КОЛЕСНИКА Едуарда Олексійовича з нагородою
С. 57

НЕКРОЛОГ

На спомин про головного лікаря санаторно-курортного комплексу «Моршинкурорт» Аксентійчука Богдана Івановича
С. 58

Новини

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 За результатами проведеного ...
Читати далі…

Увага! Проводимо Міжнародну науково-практичну конференцію

«15 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: