gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Науково-практичний журнал «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія», № 4 (64), 2010

ISSN 2221-7983

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Досвід курортного етапу реабілітації осіб, що проживають в умовах радіонуклідного забруднення. Єжов В.В., Хобзей М.К., Єжова Л.В., Шевельов І.І., Коломієць П.І.
Проаналізовано 15-річний досвід санаторно-курортної реабілітації осіб, що проживають в районах антропогенного забруднення після аварії на ЧАЕС. Показано, що комплексне використання кліматичних можливостей Південного узбережжя Криму, преформованих фізичних факторів, природних біорегуляторів і адсорбентів дозволяє підвищити ефективність лікування, добитися стійкої ремісії та поліпшити якість життя у даної категорії населення.
С. 3-6

Патогенетические особенности головной боли напряжения на фоне остеохондроза шейного отдела позвоночника по данным клинико-инструментального исследования. Насибуллин Б.А., Соловьев Ю.Ю., Юсупалиева М.М.
Проведений аналіз клінічного перебігу головного болю напруги на тлі остеохондрозу шийного відділу хребта. За даними комплексного обстеження даної категорії хворих виявлені особливості поєднаного перебігу вищезгаданих захворювань, які виражаються в істотному погіршанні стану як клінічних так і параклінічних показників.
С. 6-9

Электромиостимуляция в лечении миофасциального болевого синдрома.Субботин Ф.А., Юшковская О.Г., Ежов В.В.
Запропоновано нові методи діагностики та лікування міофасциального больового синдрому (МВБС). Наведено дані впливу ультрафонофорезу Полтавського бішофіту і електроміостимуляції (ЕМС) на МФБС. Відмічено істотне зниження больового порогу активних міофасціальних тригерних точок при електростимуляції. На підставі отриманих результатів зроблено висновок про високу ефективність застосування Полтавського бішофіту при комплексному лікуванні МФБС у вигляді локальної терапії у поєднанні з ЕМС.
С. 9-12

Наш досвід реабілітації хворих на остеоартроз кульшового суглоба в умовах реабілітаційної бальнеологічної лікарні. Майко В.М., Бабова І.К., Бабій О.І., Монастирська А.С., Майко О.В.
Проведено аналіз результатів комплексної етапної реабілітації хворих на остеоартроз кульшового суглоба за схемою: Обласна фізіотерапевтична лікарня — тотальне ендопротезування в травматичному відділенні Обласної клінічної лікарні — Обласна фізіотерапевтична лікарня. Підтверджено раціональність і ефективність даної схеми лікування, що сприяє скороченню ліжко-днів у травматичному відділенні, зниження кількості і тяжкості післяопераційних ускладнень, прискоренню і вдосконаленню медико-соціальної реабілітації пацієнтів.
С. 13-15

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Изучение действия кверцетина на течение токсического гепатита в эксперименте. Левченко Е.М.
На експериментальній моделі токсичного гепатиту у щурів установлено гепатопротекторний ефект препарату кверцетина після його курсового застосування per os в дозі 14 мг/кг.
Показано, що кверцетин виявляє явну тенденцію до усунення цитолізу гепатоцитів і нормалізації рівня багатьох біохімічних показників у сироватці крові.
С. 16-17

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Соціально-економічна значущість метаболічного синдрому та можливості санаторно-курортного лікування хворих з цією патологією. Душкін І.Ф., Колоденко О.В., Мосхин Кирди
Представлений огляд літератури з епідеміології, факторів ризику і можливостям санаторно-курортного лікування метаболічного синдрому.
С. 18-20

Реабилитация онкологических пациентов: обзор проблемы. Бугайцов С.Г., Добровольский Н.А., Машуков А.А., Лурин А.Г., Биленко А.А., Воронов И.А.
Наведено огляд літератури з питання організації реабілітації онкологічних хворих за рубежем з метою використання найбільш раціональних підходів у клінічній практиці до лікування цього тяжкого контингенту хворих.
С. 21-25

МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

К вопросу о применении минеральных вод в раннем восстановительном лечении детей с онкогематологической патологией. Золотарева Т.А., Беличенко Т.А., Польщакова В.В., Паненко А.В., Лукаш Е.В., Куприенко Э.Н.
Наведено методики застосування мінеральних вод України в ранньому відновлювальному лікуванні дітей з онкогематологічною патологією у стадії клініко-гематологічної ремісії, які можуть бути застосовані наприкінці підтримуючої терапії та після її завершення.
С. 26-29

КУРОРТНІ РЕСУРСИ

Медико-біологічна оцінка якості та цінності пелоїдів озера Саки АР Крим при їх використанні у хворих різних нозологічних груп курортною установою ТОВ «Санаторний комплекс «Саки». Поберська В.О., Нікіпелова О.М., Янченко Т.С., Євсєєва С.Л.
С. 29-30

Медико-біологічна оцінка якості та цінності фасованої мінеральної води «Нарцис» свердловини № 1-Н с. Велятино Хустського району Закарпатської області. Поберська В.О., Нікіпелова О.М., Янченко Т.С., Євсєєва С.Л.
С. 30

Медико-біологічна оцінка якості та цінності мінеральної води «Кітроська» джерела № 1 с. Оселівка Кельменецького району Чернівецької області.Біличенко Т.О., Паненко А.В., Лукаш О.Н., Ніколаєва Т.Н., Гусева О.Н.
С. 31

Медико-біологічна оцінка якості та цінності фасованої мінеральної води «Березанська» (свр. № 2) м. Березань Київської області. Драгомирецька Н.В., Шевченко Н.О., Малихіна Т.І., Іжа Г.М., Заболотна І.Б., Калініченко М.В.
С. 31-32

Медико-біологічна оцінка якості та цінності фасованої мінеральної води «Вознесенська» (свр. № 674) м. Вознесенськ Миколаївської області.Драгомирецька Н.В., Малихіна Т.І., Шевченко Н.О., Іжа Г.М., Заболотна І.Б., Калініченко М.В.
С. 32-33

НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ

Комплексные программы санаторно-курортной реабилитации детей с онкогематологическими заболеваниями. Поберская В.А.
Обґрунтовані комплексні програми санаторно-курортного лікування дітей з онкогематологічними захворюваннями у періоді ремісії з урахуванням супутньої патології.
С. 33-36

Магнітолазерна терапія хворих з кохлео-вестибулярними порушеннями внаслідок легкої черепно-мозкової травми. Зубкова О.В.
Представлено спосіб лікування хворих з кохлео-вестибулярними розладами внаслідок легкої черепно-мозкової травми, що включає в гострому періоді медикаментозну терапію і магнітолазерне випромінювання, яким впливали на загальні та специфічні біоактивні точки з обох боків. Лікування призводило до поліпшення загального стану хворого, регресу неврологічної симптоматики, нормалізації показників аудіо- і вестибулометрії. Метод лікування рекомендується для впровадження у повсякденну клінічну практику.
С. 37-40

О роли создания комфортного психологического климата в детском санатории с целью оптимизации лечебного процесса. Гикавчук С.В., Хаджинова Н.А., Белев О.П., Телешко Ю.Н.
Приведені дані соціального опитування (анкетування) дітей за умов санаторію з метою виявлення проблемних питань медико-педагогічного процесу. Отримані результати застосовуються для оптимізації програм реабілітації дітей в віці до 18 років.
С. 40-43

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Фізичний реабілітолог чи фізичний терапевт: національне та міжнародне тлумачення назв професій. Герцик А.М.
Стаття присвячується проблемі пошуку сучасного міжнародного аналога спеціальності «фахівець з фізичної реабілітації». Автор аналізує особливості професій «фахівець з фізичної реабілітації» (фізичний реабілітолог), «лікар-фізіотерапевт», «фізіотерапевт», «фізичний терапевт», «фізіатр», «технік і асистент з фізіотерапії».
С. 43-47

НОТАТКИ З ПРАКТИКИ

Комплексное лечение диабетической полинейропатии на санаторно-курортном этапе. Малыхина Т.И., Науменко Е.Л., Константинова Ю.В., Константинов А.И.
Представлено програму комплексного лікування діабетичної полінейропатії, що включає бальнеотерапію (кисневі ванни), апаратну фізіотерапію (дарсонвалізацію, ампліпульстерапію) та сегментарний масаж. Запропонований комплекс лікування зменшує клінічні прояви захворювання та покращує стан хворих.
С. 47-48

ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ

Физические методы лечения в научном творчестве Н. И. Пирогова (к 200 летию со дня рождения). Пономаренко Г.Н., Батурина Л.А.
С. 48-50

Академік НАН України, доктор хімічних наук, професор Андронаті Сергій Андрійович (до 70-річчя із дня народження)
С. 51-52

ІНФОРМАЦІЯ

Інновації (нововведення) Українського НДІ медичної реабілітації та курортології
С. 53-55

Новини

До дня науки

До дня науки Депутат Одеської обласної ради VIII скликання Буяновський Андрій Олександрович вручив подяку Одеської обласної ради трудовому колективу ДУ «Український ...
Читати далі…

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 За результатами проведеного ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: