gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Науково-практичний журнал «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія», № 3 (87), 2016

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

І. К. БАБОВА, О. В. ФУТРУК
Віддалені результати застосування різних видів
пелоїдотерапії в санаторно-курортному
лікуванні хворих на гонартроз, що коморбідний
з захворюваннями серцево-судинної системи………………….5
В. О. КОЛОДЕНКО, О. В. КОЛОДЕНКО
Віддалені результати застосування бальнеотерапії
у санаторно-курортному лікуванні хворих на
ішемічну хворобу серця з супутньою
інсулінорезистентністю після хірургічної
реваскулярізації міокарду ………………………………………………9
О. О. ЯКИМЕНКО, С. В. ШВЕДОВ
Вплив комплексної терапії із застосуванням
електро- та бальнеотерапії на перебіг
постменопаузального метаболічного синдрому……………..13
Д. В. ЖУНЬКО, И. Д. ЖУНЬКО
Эффективность применения
физио-фармакотерапевтического комплекса
у больных с хроническим абактериальным
простатитом и нарушением фертильности……………………..16
В. О. КОРШНЯК, Б. А. НАСІБУЛЛІН
Динаміка суб’єктивних, вегетативних показників
та вмісту катехоламінів у хворих з наслідками
грипозних нейроінфекцій під впливом
надвисокочастотної терапії……………………………………………21
Д. О. ЯКИМЕНКО
Ефективність ультрависокочастотної терапії
у комплексному лікуванні гіпосалівації
при хворобі Шегрена…………………………………………………….25
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Б. А. НАСИБУЛЛИН, Е. И. ПЛАТОНОВА, С. Г. ГУЩА
Коррекция системных нарушений при артрозе
природным неспецифическим модулятором —
минеральной водой скважины № 1656
(г.Старобельск, Луганская обл.)…………………………………….28
КУРОРТНІ РЕСУРСИ
С. П. НАГАЄВА, Н. С. ІГНАТЕНКО
Оцінка рекреаційного навантаження на об’єкти
природно-заповідного фонду Миколаївської області……..33
О. М. НІКІПЕЛОВА, А. Ю. КИСИЛЕВСЬКА, Т. А. САФРАНОВ, Н. В. КОВПАК
Використання кваліметрії для оцінки
привабливості об’єктів зеленого туризму………………………36

Новини

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 За результатами проведеного ...
Читати далі…

Увага! Проводимо Міжнародну науково-практичну конференцію

«15 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: