gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Науково-практичний журнал «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія», № 3 (87), 2016

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

І. К. БАБОВА, О. В. ФУТРУК
Віддалені результати застосування різних видів
пелоїдотерапії в санаторно-курортному
лікуванні хворих на гонартроз, що коморбідний
з захворюваннями серцево-судинної системи………………….5
В. О. КОЛОДЕНКО, О. В. КОЛОДЕНКО
Віддалені результати застосування бальнеотерапії
у санаторно-курортному лікуванні хворих на
ішемічну хворобу серця з супутньою
інсулінорезистентністю після хірургічної
реваскулярізації міокарду ………………………………………………9
О. О. ЯКИМЕНКО, С. В. ШВЕДОВ
Вплив комплексної терапії із застосуванням
електро- та бальнеотерапії на перебіг
постменопаузального метаболічного синдрому……………..13
Д. В. ЖУНЬКО, И. Д. ЖУНЬКО
Эффективность применения
физио-фармакотерапевтического комплекса
у больных с хроническим абактериальным
простатитом и нарушением фертильности……………………..16
В. О. КОРШНЯК, Б. А. НАСІБУЛЛІН
Динаміка суб’єктивних, вегетативних показників
та вмісту катехоламінів у хворих з наслідками
грипозних нейроінфекцій під впливом
надвисокочастотної терапії……………………………………………21
Д. О. ЯКИМЕНКО
Ефективність ультрависокочастотної терапії
у комплексному лікуванні гіпосалівації
при хворобі Шегрена…………………………………………………….25
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Б. А. НАСИБУЛЛИН, Е. И. ПЛАТОНОВА, С. Г. ГУЩА
Коррекция системных нарушений при артрозе
природным неспецифическим модулятором —
минеральной водой скважины № 1656
(г.Старобельск, Луганская обл.)…………………………………….28
КУРОРТНІ РЕСУРСИ
С. П. НАГАЄВА, Н. С. ІГНАТЕНКО
Оцінка рекреаційного навантаження на об’єкти
природно-заповідного фонду Миколаївської області……..33
О. М. НІКІПЕЛОВА, А. Ю. КИСИЛЕВСЬКА, Т. А. САФРАНОВ, Н. В. КОВПАК
Використання кваліметрії для оцінки
привабливості об’єктів зеленого туризму………………………36

Новини

Одеський курортний регіон: історія, сучасність, майбутнє

Інтерв’ю Бабова Констянтина Дмитровича  для «Урядового кур’єра» (в межах культурно-інформаційного проєкту Державного архіву Одеської області «90 років з дня утворення ...
Читати далі…

Актуальні оголошення

АКТУАЛЬНО! Природні лікувальні ресурси: абетка користувача (інформаційно-аналітичний довідник)

Вийшов друком інформаційно-аналітичний довідник «Природні лікувальні ресурси: абетка користувача». У довіднику представлена актуальна інформація з нормативно-методичного регламенту проведення комплексних досліджень ...
Читати далі…

Амбулаторна реабілітаційна допомога пацієнтам на базі поліклініки Інституту

Поліклініка ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» надає консультативно-діагностичну та лікувальну (у тому числі реабілітаційну) допомогу ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: