gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Бухгалтерський відділ

Головний бухгалтер
Кравченко Ольга Вікторівна
Тел.: +38 0482 30 17 32
Е-mail: fin.kurort@gmail.com

 

 

 

Основні завдання:

 

    1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності інституту та складання звітності;

    2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

    3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

    4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

    5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

    1) веде бухгалтерський облік відповідно до нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в том числі з використанням автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності «Парус-Бюджет 7.40»;

    2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством, в тому числі з використання уніфікованої автоматизованої системи «М.Е.doc», порталу «Є-Звітність»;

    3) здійснює поточний контроль за:

    – дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

    – правильністю зарахування та використання власних надходжень інституту;

    – веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства;

    4) своєчасно подає звітність;

    5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

    6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

    – використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

    – інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

    7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

    8) забезпечує: 

    – дотримання порядку розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

    – достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань; 

    – повноту та достовірність даних підтверджуючих документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

    – зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності; 

    9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

    10) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни;

    11) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами;

    12) здійснює фінансовий супровід матеріально-технічного та господарського забезпечення інституту.

Новини

21 вересня проведено черговий всеукраїнський семінар БПР

21 вересня 2023 року Державною установою «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» проведено черговий навчальний захід безперервного професійного ...
Читати далі…

12-13 липня 2023 року Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) було проведено онлайн-конференцію з обміну досвідом використання навчальної платформи ВООЗ OpenWHO.org як освітнього контенту для фахівців медичної галузі.

12-13 липня 2023 року Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) було проведено онлайн-конференцію з обміну досвідом використання навчальної платформи ВООЗ OpenWHO.org ...
Читати далі…

Оголошення

05 жовтня 2023 року проводитиметься освітній захід БПР – всеукраїнський семінар за темою «Фізична реабілітація поранених з наслідками мінно-вибухових травм»

05 жовтня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний ...
Читати далі…

21 вересня 2023 року  проводитиметься освітній захід БПР – всеукраїнський семінар за темою «Особливості реабілітації та відновлення фізичної активності у хворих після ендопротезування суглобів та травм опорно-рухового апарату».

21 вересня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: