gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Бухгалтерський відділ

Головний бухгалтер
Кравченко Ольга Вікторівна
Тел.: +38 0482 30 17 32
Е-mail: fin.kurort@gmail.com

 

 

 

Основні завдання:

 

    1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності інституту та складання звітності;

    2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

    3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

    4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

    5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

    1) веде бухгалтерський облік відповідно до нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в том числі з використанням автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності «Парус-Бюджет 7.40»;

    2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством, в тому числі з використання уніфікованої автоматизованої системи «М.Е.doc», порталу «Є-Звітність»;

    3) здійснює поточний контроль за:

    – дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

    – правильністю зарахування та використання власних надходжень інституту;

    – веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства;

    4) своєчасно подає звітність;

    5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

    6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

    – використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

    – інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

    7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

    8) забезпечує: 

    – дотримання порядку розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

    – достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань; 

    – повноту та достовірність даних підтверджуючих документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

    – зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності; 

    9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

    10) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни;

    11) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами;

    12) здійснює фінансовий супровід матеріально-технічного та господарського забезпечення інституту.

Новини

Актуальні оголошення

ОГОЛОШЕННЯ!

30 березня 2023 року проводитиметься освітній захід БПР – майстер-клас «Електрокардіографія. Особливості реєстрації ЕКГ в умовах воєнного стану» в режимі ...
Читати далі…
Будинок Інституту

ОГОЛОШЕННЯ!

23 березня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: