gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

КУЯЛЬНИЦЬКИЙ ЛИМАН: реалії та перспективи рекреаційного використання (Монографія)

Монографія

Як зазначено в Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року – єдиний шлях розв’язання системних проблем у сфері туризму та курортів – це стратегічно орієнтована державна політика, основним завданням якої є визначення туризму одним з основних пріоритетів держави, впровадження економіко-правових механізмів успішного ведення туристичного бізнесу, інвестиційних механізмів розвитку туристичної інфраструктури, інформаційно-маркетингових заходів з формування туристичного іміджу України.

Однією із перспективних рекреаційних територій України щодо розвитку сфери туризму та курортів є акваторія Куяльницького лиману.

Ще з другої половини XIX сторіччя природні лікувальні ресурси лиману використовуються у медичній практиці. Але відсутність ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу Куяльницького лиману гальмувало розвиток цієї території як брендингу сучасного туризму.

Враховуючи, що курортно-рекреаційна сфера як вид економічної діяльності і важливий соціальний інститут має чітку орієнтацію на використання природних ресурсів і об’єктів культурної спадщини, важливим її напрямком є ефективне і раціональне науково обґрунтоване використання природно-ресурсного потенціалу з одночасним його заощадженням і відновленням, профілактика і мінімізація негативного впливу курортно-туристичної діяльності на навколишнє природне середовище, авторськими колективами Д У «УкрНДІ МР та К МОЗ України»: К.Д. Бабов, О.М. Нікіпелова, А.Л. Погребний, С.І. Ніколенко, Б.А. Насібуллін, С.Г. Гуща, Н.О. Ярошенко, О.Я. Олешко, О.І. Бахолдіна та ІПРЕЕД НАН України: Б.В. Буркинський, С.Р. Гриневецький, Н.І. Хумарова, А.І. Мартієнко, Т.М. Безверхнюк, О.С. Голікова, О.О. Шека було підготовлено та видано монографію, присвячену проблемі збереження природних лікувальних ресурсів Куяльницького лиману та розвитку курортно-туристичної дестинації території лиману.

Частина 1 висвітлює ретроспективні дані, результати сучасних досліджень з медико-біологічної оцінки безпечності та якості природних лікувальних ресурсів; моніторинг безпечності та якості ропи та пелоїдів після запуску до лиману морської води.

В частині 2 «Економіко-екологічні засади управління рекреаційним природокористуванням в басейні Куяльницького лиману» на основі наукового узагальнення економіко-екологічної ситуації, що склалася в басейні, та її впливу на стан Куяльницького лиману, визначено перспективні напрями територіального управління соціальним, економічним та екологічним розвитком. Надано авторське бачення комплексного підходу до удосконалення організаційно-економічного механізму природокористування на засадах поліфункціональності використання природних ресурсів та урахуванні асиміляційного потенціалу і екосистемності довкілля.

Монографія розрахована на широке коло читачів медичного, біологічного, екологічного, економічного профілю, викладачів вищих навчальних закладів та зацікавлених осіб.

Новини

Вийшло друком нове методичне видання «Реабілітація дітей із порушеннями психомовного розвитку в умовах амбулаторних закладів: методичні вказівки»

У методичних вказівках наведено загальні положення організації реабілітації дітей із порушеннями психомовного розвитку в умовах амбулаторних закладів, представлено програму реабілітації, ...
Читати далі…

16 вересня 2022 року співробітники Інституту взяли участь у робочій зустрічі з керівництвом курортних міст і територіальних громад Львівщини

16 вересня 2022 року співробітники Інституту взяли участь у робочій зустрічі з керівництвом курортних міст і територіальних громад Львівщини за ...
Читати далі…

Актуальні оголошення

АКТУАЛЬНО! Природні лікувальні ресурси: абетка користувача (інформаційно-аналітичний довідник)

Вийшов друком інформаційно-аналітичний довідник «Природні лікувальні ресурси: абетка користувача». У довіднику представлена актуальна інформація з нормативно-методичного регламенту проведення комплексних досліджень ...
Читати далі…

Амбулаторна реабілітаційна допомога пацієнтам на базі поліклініки Інституту

Поліклініка ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» надає консультативно-діагностичну та лікувальну (у тому числі реабілітаційну) допомогу ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: