gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Витяг з протоколу № 24

розширеного засідання Вченої ради ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» від 20 жовтня 2015 року

Секретар – Тихохід Л.В., вчений секретар інституту, кандидат медичних наук.

СЛУХАЛИ: звіт директора інституту д.мед.н., проф. К.Д. Бабова про виконання умов Контракту від 26.12.2005 р. № 352 та додаткової угоди від 26.10.2010 р. № 547.

В обговоренні доповіді д.мед.н., проф. К.Д. Бабова взяли участь д.мед.н., проф. Н.В. Драгомирецька, д.мед.н., проф. Б.А. Насібуллін, д.мед.н., с.н.с. А.В. Мокієнко, к.мед.н., доцент Є.О. Косовєров, які відмітили його багатогранну організаційну, наукову та практичну діяльність. Під керівництвом К.Д. Бабова інститут став головним науково-методичним центром України з питань медичної реабілітації, наукової організації системи відновлювального лікування в Україні, раціонального використання та охорони природних лікувальних ресурсів.

За його участю в інституті створено Український державний центр стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів, Центр ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів, Технічний комітет № 124 Мінекономрозвитку України (ТК-124) “Природні та преформовані лікувальні ресурси”. К.Д. Бабов проявив себе як досвідчений організатор наукових досліджень, приділяючи велику увагу підготовці науковців вищої кваліфікації, розвитку нових пріоритетних напрямків діяльності інституту; ним обґрунтовано та введено нову наукову спеціальність – 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія.

Вміння поставити наукове завдання і спрямувати всі свої сили, здатність об’єднати весь колектив і залучити фахівців інших галузей – підґрунтя блискучого вирішення кожної ідеї вченого. Науковий доробок К.Д. Бабова – понад 500 наукових праць, в тому числі він є співавтором 39 монографій, 38 інформаційно-методичних видань, 53 патентів. Під його керівництвом виконано, захищено та затверджено 6 докторських та 16 кандидатських дисертацій.

Бабовим К.Д. організовано та проведено низку конгресів фізіотерапевтів та курортологів України; науково-практичних конференцій з міжнародною участю, які присвячено актуальним питанням медичної реабілітації, курортології та фізіотерапії; налагоджено співробітництво з іншими науковими установами та закладами практичної медицини. Проводить велику організаційну роботу щодо розгортання мережі реабілітаційних відділень на курортах України, раціонального використання природних лікувальних ресурсів; забезпечення санаторно-курортної сфери сучасною нормативною документацією, стандартами санаторно-курортного лікування.

К.Д. Бабов проводить велику громадську роботу, він є: віце-президентом Асоціації фізіотерапевтів та курортологів України; членом медичної комісії Всесвітньої федерації бальнеологів та кліматологів; головним редактором науково-практичного журналу «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія»; членом редколегії низки інших наукових журналів.
Бабов К.Д. жваво відгукується на всі події, що відбуваються в Україні та регіоні. Він є членом робочої групи Координаційної ради з питань реабілітації учасників АТО при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, виступає з інформацією стосовно різних аспектів реабілітації та приймає активну участь у розробці Закону «Про реабілітацію».

Сумісно з Комітетом Верховної Ради з питань охорони здоров’я ним проведено 2 круглих столи (м. Київ, м. Одеса), які присвячено питанням охорони здоров’я учасників антитерористичної операції, запропоновано 2 пілотних проекти щодо реабілітації учасників АТО – на базі курорту Куяльник ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та клінічного санаторію «Аркадія» Державної прикордонної служби України. В цьому напрямку видано монографії, посібник, методичні рекомендації, клінічні протоколи. Разом з низкою кадрових та науково-дослідних інститутів м. Одеса на виконання Регіональної програми проведено дослідження сучасного стану Куяльницького лиману та розроблено заходи щодо його збереження. Як член науково-технічної ради Департаменту екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації, бере активну участь у засіданнях, пов’язаних з відновленням природних ресурсів Куяльницького лиману, створенням курорту державного значення «Куяльник» та національного природного парку «Куяльницький».

Бабов К.Д. – захоплений вчений, невтомний керівник, який займає активну громадську позицію, цілеспрямована, талановита людина, яка користується заслуженою повагою та авторитетом у колективі. Його принциповість, вимогливість, ініціатива сприяють підвищенню рівня і якості вирішення службових питань.

Вся багатогранна діяльність професора К.Д. Бабова на посаді директора інституту характеризує його як творчу особистість, людину нової формації з прогресивним баченням перспектив розвитку медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології для створення конкурентоспроможного на світовому ринку санаторно-курортного комплексу, який здатний забезпечити ефективне відтворення трудових ресурсів і генофонду української нації та вагоме поповнення державного бюджету.

У якості побажання було запропоновано приділяти більше уваги міжнародному співробітництву, спрямувати діяльність співробітників інституту на участь у програмі Горизонт 2020 та отримання Грантів.

ПОСТАНОВИЛИ: звіт директора інституту д.мед.н., проф. К.Д. Бабова про виконання умов Контракту від 26.12.2005 р. № 352 та додаткової угоди від 26.10.2010 р. № 547 ухвалити та надіслати для розгляду в МОЗ України з проханням продовжити трудові відносини на умовах нового контракту.

Головуюча на засіданні,
заступник директора ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» з наукової роботи,

д.хім.н., с.н.с. О.М. Нікіпелова

Секретар засідання,
вчений секретар ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України», к.мед.н.

Л.В. Тихохід

Новини

До дня науки

До дня науки Депутат Одеської обласної ради VIII скликання Буяновський Андрій Олександрович вручив подяку Одеської обласної ради трудовому колективу ДУ «Український ...
Читати далі…

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 За результатами проведеного ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: