gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Результати дослідження коригуючої дії мінеральної розведеної хлоридної натрієвої води свердловини № 1 міста Очаків в умовах моделювання метаболічного синдрому

Бахолдіна О.І., Олешко О.Я., Гуща С.Г., Ярошенко Н.О. Результати дослідження коригуючої дії мінеральної розведеної хлоридної натрієвої води свердловини № 1 міста Очаків в умовах моделювання метаболічного синдрому. Східноукраїнський медичний журнал. 2021;9(3):275-283.  DOI: https://doi.org/10.21272/eumj.2021;9(3):275-283

 

В експерименті було вивчено дію маломінералізованої мінеральної розведеної хлоридної натрієвої води при внутрішньому застосуванні на організм тварин з експериментальним метаболічним синдромом (МС). 60 білих щурів самиць було розділено на три групи по 20 тварин у кожній. 1 групу складали інтактні тварини, 2 групу складали тварини з МС, 3 групу складали тварини з моделлю МС, що отримували мінеральну розведену воду (МРВ).

Мета роботи: дослідити вплив мінеральної розведеної хлоридної натрієвої води свердловини № 1 м. Очаків на стан організму щурів з моделлю МС.

Було встановлено, що розвиток моделі МС у щурів 2 групи супроводжувався порушенням ліпідно-вуглеводного обміну (достовірним зростанням вмісту глюкози, холестерину, тригліцеридів), порушеннями функції сечовивідної системи та достовірним збільшенням маси тіла тварин. Виявлено ознаки розвитку ендогенної інтоксикації – достовірне підвищення рівня циркулюючих імунних комплексів та зростання рівня молекул середньої маси. Встановлено пригнічення детоксикаційних процесів, про що свідчить зниження активності процесів фагоцитозу, достовірне зростання вмісту креатиніну та сечовини (р < 0,05), тобто спостерігається каскад патологічних зсувів з боку різних систем організму, який доводить, що МС є поліорганною патологією. У щурів 3 групи застосування МРВ призводило до обмеження розвитку патологічних процесів: встановлено відновлення показників вуглеводного та ліпідного обміну – рівень глюкози, холестерину та триглицерідів достовірно знижувався у порівнянні з групою щурів з не коригованою патологією. Збільшення ваги також було значно нижчим. Визначено позитивний вплив на сечоутворювальну та екскреторну функцію нирок, відновлення вмісту кретиніну, сечовини, молекул середньої маси, циркулюючих імунних комплексів та активацію процесів фагоцитозу, що сприяло зменшенню інтоксикаційного навантаження за рахунок підвищення детоксикаційних можливостей організму. Виявлені ефекти свідчать про наявність коригуючої дії МРВ в умовах експериментального МС, що дозволяє рекомендувати проведення подальших клінічних випробувань.

 

Завантажити

Новини

Одеський курортний регіон: історія, сучасність, майбутнє

Інтерв’ю Бабова Констянтина Дмитровича  для «Урядового кур’єра» (в межах культурно-інформаційного проєкту Державного архіву Одеської області «90 років з дня утворення ...
Читати далі…

Актуальні оголошення

АКТУАЛЬНО! Природні лікувальні ресурси: абетка користувача (інформаційно-аналітичний довідник)

Вийшов друком інформаційно-аналітичний довідник «Природні лікувальні ресурси: абетка користувача». У довіднику представлена актуальна інформація з нормативно-методичного регламенту проведення комплексних досліджень ...
Читати далі…

Амбулаторна реабілітаційна допомога пацієнтам на базі поліклініки Інституту

Поліклініка ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» надає консультативно-діагностичну та лікувальну (у тому числі реабілітаційну) допомогу ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: