gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Результати гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження Куяльницького лиману

Тучковенко Ю. С., Гаркуша О. П., Гриб О. М., Гуща С. Г., Деньга Ю. М., Калашнік К. С., Коєва Х. О., Коморін В. М., Кошелев О. В., Мінічева Г. Г., Лобода Н. С., Погребний А. Л., Олейнік Ю. В., Степаненко С. М., Цуркан О. І. Результати гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження Куяльницького лиману. Український гідрометеорологічний журнал. 2022; 30: 40-64.

https://doi.org/10.31481/uhmj.30.2022.04

Куяльницький лиман належить до групи закритих лиманів північно-західного Причорномор’я і є унікальним водним об’єктом загальнодержавного значення, віднесеним до категорії лікувальних. Природні території Куяльницького лиману оголошені курортом державного значення і входять до території національного природного парку «Куяльницький».

Мета роботи полягала у викладені результатів гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки в 2021 році, у порівнянні з попередніми роками для визначення умов функціонування природної системи лиману, забезпечення збереження та відновлення його природних ресурсів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, а також визначення змін стану природних ресурсів Куяльницького лиману в умовах штучного поповнення його морською водою з Одеської затоки та зміни гідроекологічних чинників що відбуваються.

Загальний висновок полягає у тому, що завдяки поповненню лиману морською водою в холодний період 2020-2021 рр., збільшенню кількості атмосферних опадів та зменшенню випаровування з водної поверхні лиману в 2021 р., рівень води в Куяльницькому лимані підвищився, внаслідок чого його гідроекологічний стан суттєво покращився порівняно з 2020 р., але через забруднення нафтовими вуглеводнями, окремими токсичними та поліциклічними ароматичними вуглеводнями якість води в 2021 році оцінюється як задовільна. Якість донних відкладів Куяльницького лиману в екологічному сенсі оцінюється як дуже погана через забруднення нафтовими вуглеводнями, хлорорганічними пестицидами та поліциклічними ароматичними вуглеводнями. Фізико-хімічний склад колоїдних дисперсій пелоїдів Куяльницького лиману практично не відрізняється від попередніх років. За показниками Eh (2017-2021 рр.) та рН (2020-2021 рр.) якість пелоїдів ділянки, яка експлуатується санаторієм, не відповідала установленим кондиціям та Медичному (бальнеологічному) висновку. Санітарно-мікробіологічний стан пелоїдів у 2021 р. покращився порівняно з 2020 р., але все ж таки був незадовільним. Характер біологічної активності пелоїдів за різні періоди досліджень корелює з коливаннями загальної мінералізації. З метою збереження унікального родовища природних лікувальних ресурсів Куяльницького лиману нагальним є питання підтримання мінералізації ропи на рівні не вище 250 г/дм3.

Актуальним залишається вирішення таких проблем, як зменшення мінералізації вод в лимані шляхом збільшення надходження до нього чистих прісних вод з різних джерел замість морської води, яка містить солі; запобігання надходженню до лиману забруднень від антропогенних джерел (зі стоком вод з водотоків, які впадають до Куяльницького лиману: скидного лотка з пересипу, балок Корсунцівська та Гільдендорфська та ін.).

Завантажити

Новини

26 березня 2023 року, відповідно до міжнародного договору про співпрацю, проведено семінар з практичними заняттями для слухачів Вищої школи підприємництва (м. Іновроцлав, Польща).

26 березня 2023 року, в рамках договору про співпрацю між ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» та ...
Читати далі…

Актуальні оголошення

ОГОЛОШЕННЯ!

30 березня 2023 року проводитиметься освітній захід БПР – майстер-клас «Електрокардіографія. Особливості реєстрації ЕКГ в умовах воєнного стану» в режимі ...
Читати далі…
Будинок Інституту

ОГОЛОШЕННЯ!

23 березня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: