gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Вісник проблем біології і медицини – 2019 – Вип. 1, том 2 (149)

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ РЕФРАКТЕРНОЇ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ

ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (м. Одеса)

Драгомирецька Н. В., Заболотна І. Б., Гуща С. Г., Калініченко М. В., Іжа Г. М.

Зв’язок публікації з плановими науково-дослідними роботами. Робота є фрагментом НДР «Розробити немедикаментозні методи відновлювального лікування хворих на гастроезофагеальну рефлексну хворобу із супутньою патологією органів травлення» (№ державної реєстрації 0118U000356).

Вступ. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) є важливою медичною та соціально-економічною проблемою сучасного суспільства. За даними різних авторів [1,2] 40–50 % населення України та європейських країн з різною частотою відчувають печію – основний симптом ГЕРХ, нейтралізуючи її прийомом антикислотних препаратів. Захворюваність на ГЕРХ у світі становить 5 на 1 тис. осіб на рік. У країнах Європи та США захворюваність дорослого населення на ГЕРХ постійно зростає і складає від 10% до 40 % [3,4].

Основою медикаментозної терапії ГЕРХ є проведення кислотосупресивної терапії, в якій безсумнівними лідерами є препарати з групи інгібіторів протонної помпи (ІПП). Завдяки використанню ІПП значно підвищилась ефективність лікування ГЕРХ. Саме за допомогою ІПП вдається створити в шлунку рН>4 протягом не менше 22 год/добу, що сприяє загоєнню ерозій в стравоході в 80-90 % випадків [5,6].

У частини пацієнтів з ГЕРХ використання тільки одних інгібіторів секреції соляної кислоти не призводить до згасання симптомів печії, що було підставою для появи терміну «рефрактерна» ГЕРХ [2,7]. Слід зазначити, що єдиного визначення рефрактерної форми ГЕРХ (РФГЕРХ) на теперішній час не існує.

Заслуговує на увагу точка зору, що до даної форми захворювання необхідно відносити хворих, у яких зберігаються клінічні прояви рефлюкс-езофагіту при лікуванні інгібіторами протонної помпи (ІПП) в подвійній дозі, а при добовому моніторуванні не вдається досягти бажаного рН і нейтралізації симптомів захворювання. Терапевтична тактика передбачає модифікацію способу життя та застосування медикаментозної терапії, що вимагає активного та тривалого лікування, але не завжди задовольняє своєю ефективністю і може супроводжуватися розвитком побічних реакцій [8,9].

Вищенаведене стимулює пошук нових немедикаментозних технологій лікування ГЕРХ, а саме її рефрактерної форми, тим більш, що, незважаючи на накопичений позитивний досвід щодо ефективності застосування бальнеологічних та фізіотерапевтичних методів лікування, на сьогодні не існує єдиного концептуального підходу до відновлювального лікування хворих даної нозологічної категорії із використанням природних та преформованих фізичних чинників [10,11,12].

На наш погляд, залучення природних і преформованих фізичних чинників до комплексного лікування даної категорії хворих може бути одним із шляхів удосконалення підходів до терапії, уникаючи при цьому небажаних ефектів лікування.

Мета дослідження. Підвищення ефективності лікування рефрактерної ГЕРХ шляхом використання в комплексній терапії борної середньомінералізованої гідрокарбонатної натрієвої мінеральної води та ампліпультерапії.

Новини

До дня науки

До дня науки Депутат Одеської обласної ради VIII скликання Буяновський Андрій Олександрович вручив подяку Одеської обласної ради трудовому колективу ДУ «Український ...
Читати далі…

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 За результатами проведеного ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: