gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

VІ міжнародна наукова конференця молодих вчених

Запрошуємо до участі в міжнародній науковій конференції молодих вчених

«Роль відновлювального та санаторно-курортного лікування у сучасній медицині»,

яка відбудеться 29 червня 2016 року у м. Одесі.

Посвідчення № 233 від 11 травня 2016 р.

Конференція буде проводитись у заочному форматі.

Проведення заходу буде сприяти підвищенню рівня підготовки фахівців у галузі та подальшого розвитку наукового напрямку відновлювальної та профілактичної медицини.

Основні наукові напрямки конференції

• Медична реабілітація
• Відновлювальне і санаторно-курортне лікування
• SPA технології
• Стандартизація та організація діяльності санаторно-курортних закладів
• Природні лікувальні ресурси: сучасний стан, вивчення, стандартизація та контроль якості
• Конструктивно-географічні основи охорони навколишнього
середовища і раціонального використання природних ресурсів.

Вимоги до оформлення тез

До публікації будуть прийматися тези доповідей за вищевказаними темами українською, російською чи англійською мовами (робочі мови конференції).

1. Роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання;
2. Один автор може опублікувати лише одну роботу або дві у співавторстві;
3. Тези оформляються на 1 стор. у форматі А4 з полями: з усіх боків – 2 см., використовувати редактор Microsoft Word 2003, шрифт Times New Roman 14 пт, 1 інтервал. Розставляння переносів – автоматичне.
4. Текст тез повинен включати: мету і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати, висновки та резюме англійською мовою.
5. Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані після згадування повного терміну.
6. Всі медичні препарати, вказані в тексті, повинні мати не комерційну, а фармакопейну назву.
7. Тези приймаються в електронному вигляді на електронну адресу som7ati@mail.ru
8. Назва файлу, оформлюється так: прізвище, ім’я першого автора, назва населеного пункту (приклад: Сидорова Олена Одеса).

Структура тез:

• назва публікації великими літерами українською мовою – жирним шрифтом та англійською мовою – звичайним шрифтом;
• прізвища та ініціали авторів українською та англійською мовами; повна назва установи, місто (звичайним шрифтом);
• вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. наукового керівника
• повна назва установи, в якій виконано роботу;
• текст тез;
• резюме англійською мовою.

Увага! За достовірність результатів та зміст тезів відповідають їх автори.

Разом з тезами обов’язково прислати в тому ж файлі інформацію про авторів (автори, заклад, місто, країна, поштова адреса, контактний телефон уповноваженого для контакту з організаційним комітетом). Окремим файлом прислати скановану копію чеку про сплату.
В разі, якщо тези не відповідають вищевказаним умовам, організаційний внесок не повертається.

Останній термін приймання тез – 29 червня 2016 р.

Умови участі у конференції

Організаційний внесок:
заочна участь: включає публікацію тез. Вартість публікації – 60.00 грн.
Збірка матеріалів конференції буде опублікована у медичному науковому журналі «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія» №3.
Кошти просимо надсилати на банківський рахунок.
Банківські реквізити: ГО «Фахівці у галузі ПЛР»
р/р 26002552618000 в ПАТ „Укрсиббанк” м. Одеса
МФО 351005, код ЕДРПОУ 34995573

Обов’язково вказати: Орг. витрати на VІ міжнародну наукову конференцію молодих вчених, від (прізвище, ініціали)

Вартість примірнику журналу – 90.00 грн.
Вартість річної підписки – 288.00 грн.

 Реєстраційна карта учасника

Адреса Оргкомітету: 65014, Одеса, пров. Лермонтовський, 6,
ДУ «Укр НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України»;
тел. для довідок: +38(098) 508-08-64; +380(48) 728 06 53
Е-mail: som7ati@mail.ru
ГО “Фахівці у галузі природних лікувальних ресурсів”
тел.: +38(048) 798-96-66

Координатор проекту:
Калініченко Микола Володимирович – Голова Ради молодих вчених ДУ «Укр НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України»
тел.: +38(098)-508-08-64

Новини

Актуальні оголошення

ОГОЛОШЕННЯ!

30 березня 2023 року проводитиметься освітній захід БПР – майстер-клас «Електрокардіографія. Особливості реєстрації ЕКГ в умовах воєнного стану» в режимі ...
Читати далі…
Будинок Інституту

ОГОЛОШЕННЯ!

23 березня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: