gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Порівняльне визначення натрію у слині методами атомно-абсорбційної спектрофотометрії та полум’яної фотометрії

Чеботарьов О.М., Косандяк Р.Р., Снігур К.В., Арабаджи М.В., Снігур Д.В. Порівняльне визначення натрію у слині методами атомно-абсорбційної спектрофотометрії та полум’яної фотометрії. Питання хімії та хімічної технології. 2019, 6, 263–267. doi: https://doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-263-267

 

Виконано порівняльний аналіз можливостей визначення натрію у слині людини методами атомно-абсорбційної спектрофотометрії із полум’яною атомізацією (ацетилен-повітря) та емісійної фотометрії полум’я (пропан–бутан–повітря). Показано, що основні органічні та мінеральні компоненти слини не заважають визначенню натрію запропонованими методиками. Відмічено, що висота зони фотометрування полум’я істотно не впливає на величину аналітичного сигналу. Градуювальні графіки лінійні у широких інтервалах концентрацій 0,02–0,40 ммоль/л та 0,03–0,20 ммоль/л для полум’яно-фотометричного та атомно-абсорбційного методів, відповідно. На основі отриманих градуювальних графіків розраховані межі виявлення (0,009 і 0,006 ммоль/л) та визначення (0,03 і 0,02 ммоль/л) для атомноабсорбц ійного та полум’яно-фотометричного методів, відповідно. Розроблені методики визначення натрію успішно апробовані при аналізі зразків слини пацієнтів різної статі та віку. Величина відносного стандартного відхилення при визначенні натрію не перевищує 5%. Запропоновані атомно-абсорбційна та полум’яно-фотометрична методики селективні та характеризуються достатньою чутливістю, задовільною відтворюваністю, а також простотою виконання, експресністю та екологічністю.

Завантажити

Новини

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 За результатами проведеного ...
Читати далі…

Увага! Проводимо Міжнародну науково-практичну конференцію

«15 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: